CN8 / NC8 - 2023 79 CN8 / NC8 - 2023 - CS 81

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 80
CÍN A VÝROBKY Z NĚHO

80.01 Netvářený (surový) cín    
Nelegovaný cín 8001 10 00  
Slitiny cínu 8001 20 00  
80.02 Cínový odpad a šrot 8002 00 00  
80.03 Cínové tyče, pruty, profily a dráty 8003 00 00  
80.07 Ostatní výrobky z cínu    
Desky, plechy, pásy a fólie, o tloušťce převyšující 0,2 mm 8007 00 10  
Ostatní 8007 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.