CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - CS 83

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 82
NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ

82.01 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle a hrábě; sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje; zahradnické nůžky a prořezávače stromů všech druhů; kosy, srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na střihání keřů, dřevorubecké klíny a ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví    
Rýče a lopaty 8201 10 00 (PCE)
Krumpáče, škrabky, motyky a hrábě 8201 30 00  
Sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje 8201 40 00  
Zahradnické nůžky a podobné jednou rukou ovládané prořezávače stromů a nůžky (včetně nůžek na drůbež) 8201 50 00 (PCE)
Nůžky na střihání keřů, oběma rukama ovládané prořezávače stromů a podobné oběma rukama ovládané nůžky 8201 60 00  
Ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví 8201 90 00  
82.02 Ruční pily; pilové listy všech druhů (včetně prořezávacích, drážkovacích nebo neozubených pilových listů)    
Ruční pily 8202 10 00  
Pásové pilové listy 8202 20 00  
Kotoučové pilové listy (včetně prořezávacích nebo drážkovacích pilových listů)    
S pracovní částí z oceli 8202 31 00  
Ostatní, včetně částí a součástí 8202 39 00  
Řetězové pilové listy 8202 40 00  
Ostatní pilové listy    
Rovné pilové listy pro opracování kovů 8202 91 00  
Ostatní    
Pro opracování kovů 8202 99 20  
Pro opracování ostatních materiálů 8202 99 80  
82.03 Pilníky, rašple, kleště (včetně štípacích kleští), pinzety, kleštičky, nůžky na plech, řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děrovací kleště a průbojníky a podobné ruční nástroje    
Pilníky, rašple a podobné nástroje 8203 10 00  
Kleště (včetně štípacích kleští), pinzety, kleštičky a podobné nástroje a nářadí 8203 20 00  
Nůžky na plech a podobné nástroje 8203 30 00  
Řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děrovací kleště a průbojníky a podobné nástroje 8203 40 00  
82.04 Ruční klíče na matice a šrouby (včetně momentových měřicích klíčů, avšak kromě vratidel na závitníky); výměnné klíčové nástrčné hlavice, též s rukojetí    
Ruční klíče na matice a šrouby    
Nenastavitelné 8204 11 00  
Nastavitelné 8204 12 00  
Výměnné klíčové nástrčné hlavice, též s rukojetí 8204 20 00  
82.05 Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobné nářadí, jiné, než které jsou příslušenstvím, částmi a součástmi obráběcích strojů nebo strojů pro obrábění vodním paprskem; kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné kotouče s rámovou konstrukcí    
Nástroje na vrtání a nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů 8205 10 00  
Kladiva a palice 8205 20 00  
Hoblíky, dláta, žlábková (dutá) dláta a podobné řezné nástroje na opracování dřeva 8205 30 00  
Šroubováky 8205 40 00  
Ostatní ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů)    
Nástroje a nářadí používané v domácnosti 8205 51 00  
Ostatní    
Nástroje a nářadí pro zedníky, kameníky, formíře, cementáře, štukatéry a malíře 8205 59 10  
Ostatní 8205 59 80  
Pájecí lampy 8205 60 00  
Svěráky, upínáky a podobné nářadí 8205 70 00  
Ostatní, včetně souprav (sad) výrobků ze dvou nebo více položek tohoto čísla    
Kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné kotouče s rámovou konstrukcí 8205 90 10  
Soupravy (sady) výrobků ze dvou nebo více položek tohoto čísla 8205 90 90  
82.06 Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej 8206 00 00  
82.07 Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích    
Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích    
S pracovní částí z cermetů 8207 13 00  
Ostatní, včetně částí a součástí    
S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu 8207 19 10  
Ostatní 8207 19 90  
Průvlaky pro tažení nebo protlačování kovů    
S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu 8207 20 10  
S pracovní částí z ostatních materiálů 8207 20 90  
Nástroje na lisování, ražení nebo děrování    
Pro opracování kovů 8207 30 10  
Ostatní 8207 30 90  
Nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů    
Pro opracování kovů    
Nástroje na řezání vnitřních závitů 8207 40 10  
Nástroje na řezání vnějších závitů 8207 40 30  
Ostatní 8207 40 90  
Nástroje na vrtání, jiné než na vrtání hornin    
S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu 8207 50 10  
S pracovní částí z ostatních materiálů    
Vrtáky do zdiva 8207 50 30  
Ostatní    
Pro opracování kovů, s pracovní částí    
Z cermetů 8207 50 50  
Z rychlořezné oceli 8207 50 60  
Z ostatních materiálů 8207 50 70  
Ostatní 8207 50 90  
Nástroje na vyvrtávání nebo protahování    
S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu 8207 60 10  
S pracovní částí z ostatních materiálů    
Nástroje na vyvrtávání    
Pro opracování kovů 8207 60 30  
Ostatní 8207 60 50  
Nástroje na protahování    
Pro opracování kovů 8207 60 70  
Ostatní 8207 60 90  
Nástroje na frézování    
Pro opracování kovů, s pracovní částí    
Z cermetů 8207 70 10  
Z ostatních materiálů    
Se stopkou 8207 70 31  
Ostatní 8207 70 37  
Ostatní 8207 70 90  
Nástroje na soustružení    
Pro opracování kovů, s pracovní částí    
Z cermetů 8207 80 11  
Z ostatních materiálů 8207 80 19  
Ostatní 8207 80 90  
Ostatní vyměnitelné nástroje    
S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu 8207 90 10  
S pracovní částí z ostatních materiálů    
Nástrčné hlavice šroubováků 8207 90 30  
Nástroje na obrábění ozubených kol 8207 90 50  
Ostatní, s pracovní částí    
Z cermetů    
Pro opracování kovů 8207 90 71  
Ostatní 8207 90 78  
Z ostatních materiálů    
Pro opracování kovů 8207 90 91  
Ostatní 8207 90 99  
82.08 Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení    
Pro opracování kovů 8208 10 00  
Pro opracování dřeva 8208 20 00  
Pro kuchyňské přístroje nebo pro stroje používané v potravinářském průmyslu 8208 30 00  
Pro zemědělské, zahradnické nebo lesnické stroje 8208 40 00  
Ostatní 8208 90 00  
82.09 Destičky, tyčinky, hroty a podobné výrobky pro nástroje, nenamontované, z cermetů    
Otočné břitové destičky 8209 00 20  
Ostatní 8209 00 80  
82.10 Ručně poháněná mechanická zařízení, o hmotnosti 10 kg nebo nižší, používaná pro přípravu, uchování nebo podávání jídel nebo nápojů 8210 00 00  
82.11 Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208, a jejich čepele    
Soupravy (sady) různých výrobků 8211 10 00  
Ostatní    
Jídelní nože s pevnou čepelí 8211 91 00  
Ostatní nože s pevnou čepelí 8211 92 00  
Nože s jinou než pevnou čepelí 8211 93 00  
Čepele 8211 94 00  
Rukojeti z obecných kovů 8211 95 00  
82.12 Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky (včetně polotovarů holicích čepelek v pásech)    
Břitvy a holicí strojky    
Bezpečné holicí strojky s pevnými (nevyměnitelnými) čepelkami 8212 10 10 (PCE)
Ostatní 8212 10 90 (PCE)
Bezpečné holicí čepelky, včetně polotovarů holicích čepelek v pásech 8212 20 00 (100)
Ostatní části a součásti 8212 90 00  
82.13 Nůžky, krejčovské a podobné, a jejich čelisti 8213 00 00  
82.14 Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)    
Nože na papír, otvírače dopisů, vyškrabovací nožíky, ořezávátka na tužky a jejich čepele 8214 10 00  
Soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty) 8214 20 00  
Ostatní 8214 90 00  
82.15 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky    
Soupravy (sady) různých výrobků obsahující alespoň jeden výrobek pokovený drahým kovem    
Obsahující pouze výrobky pokovené drahým kovem 8215 10 20  
Ostatní    
Z nerezavějící oceli 8215 10 30  
Ostatní 8215 10 80  
Ostatní soupravy (sady) různých výrobků    
Z nerezavějící oceli 8215 20 10  
Ostatní 8215 20 90  
Ostatní    
Pokovené drahým kovem 8215 91 00  
Ostatní    
Z nerezavějící oceli 8215 99 10  
Ostatní 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.