CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - CS 86

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 85
ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ

85.01 Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)    
Motory s výkonem nepřesahujícím 37,5 W    
Synchronní motory s výkonem nepřesahujícím 18 W 8501 10 10 (PCE)
Ostatní    
Univerzální motory na střídavý i stejnosměrný proud 8501 10 91 (PCE)
Motory na střídavý proud 8501 10 93 (PCE)
Motory na stejnosměrný proud 8501 10 99 (PCE)
Univerzální motory na střídavý i stejnosměrný proud, s výkonem převyšujícím 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
Ostatní motory na stejnosměrný proud; generátory stejnosměrného proudu, jiné než fotovoltaické generátory    
S výkonem nepřesahujícím 750 W 8501 31 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 750 W, avšak nepřesahujícím 75 kW 8501 32 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 75 kW, avšak nepřesahujícím 375 kW 8501 33 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Ostatní motory na střídavý proud, jednofázové    
S výkonem nepřesahujícím 750 W 8501 40 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 750 W 8501 40 80 (PCE)
Ostatní motory na střídavý proud, vícefázové    
S výkonem nepřesahujícím 750 W 8501 51 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 750 W, avšak nepřesahujícím 75 kW    
S výkonem převyšujícím 750 W, avšak nepřesahujícím 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 7,5 kW, avšak nepřesahujícím 37 kW 8501 52 30 (PCE)
S výkonem převyšujícím 37 kW, avšak nepřesahujícím 75 kW 8501 52 90 (PCE)
S výkonem převyšujícím 75 kW    
Trakční motory 8501 53 50 (PCE)
Ostatní, s výkonem    
Převyšujícím 75 kW, avšak nepřesahujícím 375 kW 8501 53 81 (PCE)
Převyšujícím 375 kW, avšak nepřesahujícím 750 kW 8501 53 94 (PCE)
Převyšujícím 750 kW 8501 53 99 (PCE)
Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory    
S výkonem nepřesahujícím 75 kVA    
S výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 7,5 kVA, avšak nepřesahujícím 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
S výkonem převyšujícím 75 kVA, avšak nepřesahujícím 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 375 kVA, avšak nepřesahujícím 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Fotovoltaické generátory stejnosměrného proudu    
S výkonem nepřesahujícím 50 W 8501 71 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 50 W 8501 72 00 (PCE)
Fotovoltaické generátory střídavého proudu 8501 80 00 (PCE)
85.02 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče    
Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou)    
S výkonem nepřesahujícím 75 kVA    
S výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 7,5 kVA, avšak nepřesahujícím 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
S výkonem převyšujícím 75 kVA, avšak nepřesahujícím 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 375 kVA    
S výkonem převyšujícím 375 kVA, avšak nepřesahujícím 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 750 kVA, avšak nepřesahujícím 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
S výkonem převyšujícím 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Elektrická generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími pístovými motory s vnitřním spalováním    
S výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
S výkonem převyšujícím 7,5 kVA, avšak nepřesahujícím 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
S výkonem převyšujícím 375 kVA, avšak nepřesahujícím 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
S výkonem převyšujícím 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Ostatní generátorová soustrojí    
Poháněná energií větru 8502 31 00 (PCE)
Ostatní    
Turbogenerátory 8502 39 20 (PCE)
Ostatní 8502 39 80 (PCE)
Elektrické rotační měniče 8502 40 00 (PCE)
85.03 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji čísel 8501 nebo 8502    
Nemagnetické přídržné kroužky 8503 00 10  
Ostatní    
Z litiny nebo lité oceli 8503 00 91  
Ostatní 8503 00 99  
85.04 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory    
Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice    
Induktory, též spojené s kondenzátorem 8504 10 20 (PCE)
Ostatní 8504 10 80 (PCE)
Transformátory s kapalinovým dielektrikem    
S výkonem nepřesahujícím 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 650 kVA, avšak nepřesahujícím 10000 kVA    
S výkonem převyšujícím 650 kVA, avšak nepřesahujícím 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
S výkonem převyšujícím 1600 kVA, avšak nepřesahujícím 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
S výkonem převyšujícím 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Ostatní transformátory    
S výkonem nepřesahujícím 1 kVA    
Měřicí transformátory    
Pro měření napětí 8504 31 21 (PCE)
Ostatní 8504 31 29 (PCE)
Ostatní 8504 31 80 (PCE)
S výkonem převyšujícím 1 kVA, avšak nepřesahujícím 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 16 kVA, avšak nepřesahujícím 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
S výkonem převyšujícím 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Statické měniče    
Nabíječe akumulátorů 8504 40 60 New (PCE)
Ostatní    
Usměrňovače 8504 40 83 New  
Invertory    
S výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA 8504 40 85 New  
S výkonem převyšujícím 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Ostatní 8504 40 95 New  
Ostatní induktory 8504 50 00  
Části a součásti    
Transformátorů a induktorů    
Ferritová jádra 8504 90 11  
Ocelové transformátorové plechy a jádra, též ve stozích nebo svitcích 8504 90 13  
Ostatní 8504 90 17  
Statických měničů 8504 90 90  
85.05 Elektromagnety; permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na permanentní magnety; sklíčidla, svěradla a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo permanentně magnetická; elektromagnetické spojky, převody a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy    
Permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na permanentní magnety    
Z kovu    
Obsahující neodym, praseodym, dysprosium nebo samarium 8505 11 10 New  
Ostatní 8505 11 90 New  
Ostatní    
Permanentní magnety z aglomerovaných ferritů 8505 19 10  
Ostatní 8505 19 90  
Elektromagnetické spojky, převody a brzdy 8505 20 00  
Ostatní, včetně částí a součástí    
Elektromagnety; sklíčidla, svěráky a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo permanentně magnetická    
Elektromagnety typu používaného výhradně nebo hlavně pro diagnostické zobrazovací přístroje pracující na základě magnetické rezonance jiné než elektromagnety čísla 9018 8505 90 21  
Ostatní 8505 90 29  
Elektromagnetické zdvihací hlavy 8505 90 50  
Části a součásti 8505 90 90  
85.06 Galvanické články a baterie    
Na bázi oxidu manganičitého    
Alkalické    
Válcové články 8506 10 11 (PCE)
Ostatní 8506 10 18 (PCE)
Ostatní    
Válcové články 8506 10 91 (PCE)
Ostatní 8506 10 98 (PCE)
Na bázi oxidu rtuťnatého 8506 30 00 (PCE)
Na bázi oxidu stříbrného 8506 40 00 (PCE)
Lithiové    
Válcové články 8506 50 10 (PCE)
Knoflíkové články 8506 50 30 (PCE)
Ostatní 8506 50 90 (PCE)
Zinkovzdušné 8506 60 00 (PCE)
Ostatní galvanické články a baterie    
Suché zinko-uhlíkové baterie o napětí 5,5 V nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
Ostatní 8506 80 80 (PCE)
Části a součásti 8506 90 00  
85.07 Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových)    
Olověné, používané pro startování pístových motorů    
Na bázi tekutého elektrolytu 8507 10 20 (PCE)
Ostatní 8507 10 80 (PCE)
Ostatní olověné akumulátory    
Na bázi tekutého elektrolytu 8507 20 20 (NEL)
Ostatní 8507 20 80 (NEL)
Niklo-kadmiové    
Hermeticky uzavřené 8507 30 20 (PCE)
Ostatní 8507 30 80 (NEL)
Nikl-metal-hydridové 8507 50 00 (PCE)
Lithium-iontové 8507 60 00 (PCE)
Ostatní akumulátory 8507 80 00 (PCE)
Části a součásti    
Separátory 8507 90 30  
Ostatní 8507 90 80  
85.08 Vysavače    
S vestavěným elektrickým motorem    
S výkonem nepřesahujícím 1500 W a které mají obsah sáčku na prach nebo jiné nádoby nepřesahující 20 l 8508 11 00 (PCE)
Ostatní 8508 19 00 (PCE)
Ostatní vysavače 8508 60 00 (PCE)
Části a součásti 8508 70 00  
85.09 Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, jiné než vysavače čísla 8508    
Přístroje k mletí potravin a mixéry; lisy na ovoce nebo zeleninu 8509 40 00 (PCE)
Ostatní přístroje 8509 80 00  
Části a součásti 8509 90 00  
85.10 Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem    
Holicí strojky 8510 10 00 (PCE)
Stříhací strojky na vlasy a srst 8510 20 00 (PCE)
Depilační přístroje 8510 30 00 (PCE)
Části a součásti 8510 90 00  
85.11 Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (například magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory (například dynama, alternátory) a regulační spínače používané ve spojení s těmito motory    
Zapalovací svíčky 8511 10 00  
Magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem 8511 20 00  
Rozdělovače; zapalovací cívky 8511 30 00  
Spouštěče a víceúčelové startovací generátory 8511 40 00  
Ostatní generátory 8511 50 00  
Ostatní přístroje a zařízení 8511 80 00  
Části a součásti 8511 90 00  
85.12 Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační (kromě výrobků čísla 8539), elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo motorová vozidla    
Světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení pro jízdní kola 8512 10 00  
Ostatní světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení 8512 20 00  
Zvukové signalizační přístroje a zařízení    
Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání, používaná v motorových vozidlech 8512 30 10 (PCE)
Ostatní 8512 30 90  
Stěrače, rozmrazovače a odmlžovače 8512 40 00  
Části a součásti    
Přístrojů podpoložky 85123010 8512 90 10  
Ostatní 8512 90 90  
85.13 Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (například na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla 8512    
Svítidla 8513 10 00  
Části a součásti 8513 90 00  
85.14 Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece (včetně pecí pracujících indukčně nebo dielektrickými ztrátami); ostatní průmyslová nebo laboratorní zařízení pro tepelné zpracování materiálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami    
Pece vyhřívané působením odporů    
Lisy pro izostatické lisování za tepla 8514 11 00 (PCE)
Ostatní    
Pece k pečení chleba a pekařských výrobků 8514 19 10 (PCE)
Ostatní 8514 19 80 (PCE)
Pece pracující indukčně nebo dielektrickými ztrátami    
Indukční pece 8514 20 10 (PCE)
Dielektrické pece 8514 20 80 (PCE)
Ostatní pece    
Pece s elektronovým svazkem    
Typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů 8514 31 10 (PCE)
Ostatní 8514 31 90 (PCE)
Plazmové a vakuové obloukové pece    
Typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů 8514 32 10 (PCE)
Ostatní 8514 32 90 (PCE)
Ostatní    
Typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů 8514 39 10 (PCE)
Ostatní 8514 39 90 (PCE)
Ostatní zařízení pro tepelné zpracování materiálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami 8514 40 00 (PCE)
Části a součásti    
Ostatních pecí podpoložky 85143110, 85143210 nebo 85143910 8514 90 30  
Ostatní 8514 90 70  
85.15 Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla    
Stroje a přístroje pro pájení na tvrdo nebo na měkko    
Pájedla a pájecí pistole 8515 11 00  
Ostatní    
Stroje pro pájení vlnou typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů 8515 19 10  
Ostatní 8515 19 90  
Stroje a přístroje pro odporové svařování kovů    
Plně nebo částečně automatizované 8515 21 00  
Ostatní 8515 29 00  
Stroje a přístroje pro obloukové (včetně plazmového oblouku) svařování kovů    
Plně nebo částečně automatizované 8515 31 00  
Ostatní    
Pro ruční svařování pomocí obalených elektrod, ve spojení se svařovacím nebo řezacím zařízením a dodávané    
S transformátory 8515 39 13  
S generátory nebo rotačními měniči nebo statickými měniči, usměrňovači nebo usměrňovacími přístroji 8515 39 18  
Ostatní 8515 39 90  
Ostatní stroje a přístroje    
Pro opracovávání kovů 8515 80 10 (PCE)
Ostatní 8515 80 90 (PCE)
Části a součásti    
Strojů pro pájení vlnou podpoložky 85151910 8515 90 20  
Ostatní 8515 90 80  
85.16 Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače; elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy); elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (například vysoušeče vlasů, natáčky na vlasy, vlasové kulmy) a vysoušeče rukou; elektrické žehličky; ostatní elektrotepelné přístroje používané v domácnosti; elektrické topné rezistory (odpory), jiné než čísla 8545    
Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače    
Průtokové ohřívače vody 8516 10 11 (PCE)
Ostatní 8516 10 80 (PCE)
Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)    
Akumulační radiátory 8516 21 00 (PCE)
Ostatní    
Radiátory plněné kapalinou 8516 29 10 (PCE)
Konvektory 8516 29 50 (PCE)
Ostatní    
Se zabudovaným ventilátorem 8516 29 91 (PCE)
Ostatní 8516 29 99 (PCE)
Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou    
Vysoušeče vlasů 8516 31 00 (PCE)
Ostatní přístroje pro péči o vlasy 8516 32 00  
Vysoušeče rukou 8516 33 00 (PCE)
Elektrické žehličky 8516 40 00 (PCE)
Mikrovlnné trouby a pece 8516 50 00 (PCE)
Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a opékače    
Vařiče (obsahující alespoň troubu a plotýnku) 8516 60 10 (PCE)
Varné desky, varná tělíska a plotýnky 8516 60 50 (PCE)
Grily a opékače 8516 60 70 (PCE)
Trouby a pece k zabudování 8516 60 80 (PCE)
Ostatní 8516 60 90 (PCE)
Ostatní elektrotepelné přístroje    
Přístroje na přípravu kávy nebo čaje 8516 71 00 (PCE)
Opékače topinek 8516 72 00 (PCE)
Ostatní    
Ponorné fritézy 8516 79 20 (PCE)
Ostatní 8516 79 70 (PCE)
Elektrické topné rezistory (odpory)    
Spojené izolovaným rámem 8516 80 20  
Ostatní 8516 80 80  
Části a součásti 8516 90 00  
85.17 Telefonní přístroje, včetně chytrých telefonů a jiných telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528    
Telefonní přístroje, včetně chytrých telefonů a jiných telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě    
Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mikrotelefony 8517 11 00 (PCE)
Chytré telefony 8517 13 00 (PCE)
Ostatní telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě 8517 14 00 (PCE)
Ostatní 8517 18 00  
Ostatní přístroje na vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě)    
Základní stanice 8517 61 00 (PCE)
Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů 8517 62 00  
Ostatní    
Videotelefony 8517 69 10 (PCE)
Vstupní telefonické systémy 8517 69 20  
Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii 8517 69 30 (PCE)
Ostatní 8517 69 90  
Části a součásti    
Antény a parabolické antény všech druhů; části a součásti vhodné pro použití s nimi 8517 71 00  
Ostatní 8517 79 00  
85.18 Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku    
Mikrofony a jejich stojany 8518 10 00  
Reproduktory, též vestavěné    
Jednoduché reproduktory, vestavěné 8518 21 00 (PCE)
Složené reproduktory, vestavěné 8518 22 00 (PCE)
Ostatní 8518 29 00 (PCE)
Sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů 8518 30 00  
Elektrické nízkofrekvenční zesilovače 8518 40 00 (PCE)
Elektrické zesilovače zvuku 8518 50 00 (PCE)
Části a součásti 8518 90 00  
85.19 Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku    
Přístroje spouštěné pomocí mincí, bankovek, platebních karet, žetonů nebo jiného způsobu placení    
Gramofony spouštěné mincí nebo známkou 8519 20 10 (PCE)
Ostatní    
S laserovým snímacím systémem 8519 20 91 (PCE)
Ostatní 8519 20 99 (PCE)
Gramofonová chassis 8519 30 00 (PCE)
Ostatní přístroje    
Používající magnetická, optická nebo polovodičová média 8519 81 00 (PCE)
Ostatní 8519 89 00 (PCE)
85.21 Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem    
Používající magnetické pásky    
Používající pásku o šířce nepřesahující 1,3 cm a umožňující záznam nebo reprodukci při rychlosti posunu pásky nepřesahující 50 mm za sekundu 8521 10 20 (PCE)
Ostatní 8521 10 95 (PCE)
Ostatní 8521 90 00 (PCE)
85.22 Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísla  8519 nebo 8521    
Přenosky 8522 10 00  
Ostatní 8522 90 00  
85.23 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37    
Magnetická média    
Karty se zabudovaným magnetickým proužkem 8523 21 00 (PCE)
Ostatní    
Magnetické pásky; magnetické disky    
Nenahrané 8523 29 15 (PCE)
Ostatní 8523 29 19 (PCE)
Ostatní 8523 29 90  
Optická média    
Nenahraná    
Disky pro laserové snímací systémy s kapacitou záznamu nepřesahující 900 megabajtů, jiné než mazatelné 8523 41 10 (PCE)
Disky pro laserové snímací systémy s kapacitou záznamu převyšující 900 megabajtů, avšak nepřesahující 18 gigabajtů, jiné než mazatelné 8523 41 30 (PCE)
Ostatní 8523 41 90  
Ostatní    
Disky pro laserové snímací systémy    
Digitální víceúčelové disky (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Ostatní 8523 49 20 (PCE)
Ostatní 8523 49 90 (PCE)
Polovodičová média    
Energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení    
Nenahraná 8523 51 10 (PCE)
Ostatní 8523 51 90 (PCE)
„Čipové karty“ 8523 52 00 (PCE)
Ostatní    
Nenahraná 8523 59 10 (PCE)
Ostatní 8523 59 90 (PCE)
Ostatní    
Nenahraná 8523 80 10  
Ostatní 8523 80 90  
85.24 Moduly plochých panelových displejů, též s vestavěnými dotykovými obrazovkami    
Bez řadičů nebo řídicích obvodů    
Z kapalných krystalů 8524 11 00 (PCE)
Z organických diod vyzařujících světlo (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Ostatní 8524 19 00 (PCE)
Ostatní    
Z kapalných krystalů 8524 91 00 (PCE)
Z organických diod vyzařujících světlo (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Ostatní 8524 99 00 (PCE)
85.25 Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery    
Vysílací přístroje 8525 50 00 (PCE)
Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení 8525 60 00 (PCE)
Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery    
Vysokorychlostní zboží specifikované v poznámce k položkám 1 k této kapitole 8525 81 00 (PCE)
Ostatní, radiačně odolné nebo radiačně tolerantní zboží specifikované v poznámce k položkám 2 k této kapitole 8525 82 00 (PCE)
Ostatní, zboží s nočním viděním specifikované v poznámce k položkám 3 k této kapitole 8525 83 00 (PCE)
Ostatní 8525 89 00 (PCE)
85.26 Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení    
Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary) 8526 10 00  
Ostatní    
Radionavigační přístroje    
Radionavigační přijímače 8526 91 20 (PCE)
Ostatní 8526 91 80  
Radiové přístroje pro dálkové řízení 8526 92 00  
85.27 Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami    
Rozhlasové přijímače provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení    
Kapesní radiokazetové přehrávače 8527 12 00 (PCE)
Ostatní přístroje kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku 8527 13 00 (PCE)
Ostatní 8527 19 00 (PCE)
Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení, typů používaných v motorových vozidlech    
Kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku    
Schopné přijímat a dekódovat digitální signály radiového datového systému    
S laserovým snímacím systémem 8527 21 20 (PCE)
Ostatní    
Kazetové typu, s analogovým a digitálním snímacím systémem 8527 21 52 (PCE)
Ostatní 8527 21 59 (PCE)
Ostatní    
S laserovým snímacím systémem 8527 21 70 (PCE)
Ostatní    
Kazetového typu, s analogovým a digitálním snímacím systémem 8527 21 92 (PCE)
Ostatní 8527 21 98 (PCE)
Ostatní 8527 29 00 (PCE)
Ostatní    
Kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku 8527 91 00 (PCE)
Nekombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku, ale kombinované s hodinami 8527 92 00 (PCE)
Ostatní 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu    
Monitory s obrazovkou (CRT)    
Přímo propojitelné se zařízením pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a určené pro použití s tímto zařízením 8528 42 00 (PCE)
Ostatní 8528 49 00 (PCE)
Ostatní monitory    
Přímo propojitelné se zařízením pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a určené pro použití s tímto zařízením    
Typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471 8528 52 10 (PCE)
Ostatní    
S obrazovkou z tekutých krystalů (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Ostatní 8528 52 99 (PCE)
Ostatní 8528 59 00 (PCE)
Projektory    
Přímo propojitelné se zařízením pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a určené pro použití s tímto zařízením 8528 62 00 (PCE)
Ostatní    
Monochromní 8528 69 20 (PCE)
Ostatní 8528 69 80 (PCE)
Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu    
Nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky    
Videotunery    
Elektronické sestavy určené k zabudování do zařízení pro automatizované zpracování dat 8528 71 11 (PCE)
Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu na internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat televizní signál (tzv. „set-top boxy s komunikační funkcí“ včetně těch, které mají zabudované zařízení k nahrávání nebo reprodukci, za předpokladu, že si uchovají podstatný charakter set-top boxu s komunikační funkcí) 8528 71 15 (PCE)
Ostatní 8528 71 19 (PCE)
Ostatní    
Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu na internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat televizní signál (tzv. „set-top boxy s komunikační funkcí“ včetně těch, které mají zabudované zařízení k nahrávání nebo reprodukci, za předpokladu, že si uchovají podstatný charakter set-top boxu s komunikační funkcí) 8528 71 91 (PCE)
Ostatní 8528 71 99 (PCE)
Ostatní, barevné    
Televizní projekční zařízení 8528 72 10 (PCE)
Přístroje s vestavěným videorekordérem nebo videopřehrávačem 8528 72 20 (PCE)
Ostatní    
S vestavěnou trubicovou obrazovkou 8528 72 30 (PCE)
S obrazovkou z tekutých krystalů (LCD) 8528 72 40 (PCE)
S plazmovou obrazovkou (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Ostatní 8528 72 80 (PCE)
Ostatní, monochromní 8528 73 00 (PCE)
85.29 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8524 až 8528    
Antény a parabolické antény všech druhů; části a součásti vhodné pro použití s nimi    
Antény    
Teleskopické a prutové antény pro přenosné přístroje nebo pro přístroje určené k zabudování do motorových vozidel 8529 10 11  
Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače 8529 10 30  
Vnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, včetně vestavných typů antén 8529 10 65  
Ostatní 8529 10 69  
Anténní filtry a separátory 8529 10 80  
Ostatní 8529 10 95  
Ostatní    
Moduly organických diod vyzařujících světlo a panely organických diod vyzařujících světlo pro přístroje položek 852872 nebo 852873 8529 90 15  
Ostatní    
Výrobků podpoložek 85241100 a 85249100 8529 90 18  
Digitálních fotoaparátů podpoložek 85258100, 85258200, 85258300 a 85258900; přístrojů podpoložek  85256000, 85284200, 85285210 a 85286200 8529 90 20  
Ostatní    
Skříně a schránky 8529 90 40  
Elektronické sestavy 8529 90 65  
Ostatní    
Moduly podsvícení tvořené diodami vyzařujícími světlo (LED), což jsou světelné zdroje, jež se skládají z jedné nebo více LED a jednoho nebo více konektorů a dalších pasivních prvků a jsou namontovány na desku plošných spojů nebo jinou podobnou podložku, též v kombinaci s optickými komponenty nebo ochrannými diodami, a používají se k podsvícení obrazovek z kapalných krystalů (LCD) 8529 90 91  
Ostatní    
Pro televizní kamery podpoložek 852581, 852582, 852583 a 852589 a přístroje čísel 8527 a 8528 8529 90 92  
Ostatní 8529 90 97  
85.30 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť (jiné než čísla 8608)    
Přístroje a zařízení pro železniční nebo tramvajovou dopravu 8530 10 00  
Ostatní přístroje a zařízení 8530 80 00  
Části a součásti 8530 90 00  
85.31 Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (například zvonky, sirény, návěstní panely, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru), jiné než čísel 8512 nebo 8530    
Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné přístroje    
Používaná k zabezpečení budov 8531 10 30 (PCE)
Ostatní 8531 10 95 (PCE)
Návěstní panely se zabudovanými zařízeními z kapalných krystalů (LCD) nebo diodami vyzařujícími světlo (LED)    
Se zabudovanými diodami vyzařujícími světlo (LED) 8531 20 20  
Se zabudovanými zařízeními z kapalných krystalů (LCD)    
Se zabudovanými zařízeními z kapalných krystalů (LCD) s aktivní maticí 8531 20 40  
Ostatní 8531 20 95  
Ostatní přístroje    
Domovní zvonky, zvonkohry, bzučáky a podobné přístroje 8531 80 40  
Ostatní 8531 80 70  
Části a součásti 8531 90 00  
85.32 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené)    
Pevné kondenzátory konstruované pro použití v obvodech o 50/60 Hz a které mají jalový výkon nejméně 0,5 kVAr (silové kondenzátory) 8532 10 00  
Ostatní pevné kondenzátory    
Tantalové 8532 21 00  
Aluminiové s elektrolytem 8532 22 00  
S keramickým dielektrikem, jednovrstvé 8532 23 00  
S keramickým dielektrikem, vícevrstvé 8532 24 00  
S papírovým dielektrikem nebo dielektrikem z plastů 8532 25 00  
Ostatní 8532 29 00  
Otočné nebo dolaďovací (přednastavené) kondenzátory 8532 30 00  
Části a součásti 8532 90 00  
85.33 Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné rezistory (odpory)    
Pevné uhlíkové rezistory, složené nebo vrstvené 8533 10 00  
Ostatní pevné rezistory    
Pro výkon nepřesahující 20 W 8533 21 00  
Ostatní 8533 29 00  
Drátové (navíjené) proměnné rezistory, včetně reostatů a potenciometrů    
Pro výkon nepřesahující 20 W 8533 31 00  
Ostatní 8533 39 00  
Ostatní proměnné rezistory, včetně reostatů a potenciometrů    
Pro výkon nepřesahující 20 W 8533 40 10  
Ostatní 8533 40 90  
Části a součásti 8533 90 00  
85.34 Desky plošných spojů    
Sestávající pouze z vodičových prvků a kontaktů    
Vícevrstvé obvody 8534 00 11  
Ostatní 8534 00 19  
S dalšími pasivními prvky 8534 00 90  
85.35 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky, omezovače napětí, omezovače proudu, zástrčky a jiné konektory, svorkové krabice), pro napětí převyšující 1000 V    
Pojistky 8535 10 00  
Automatické vypínače elektrických obvodů    
Pro napětí nižší než 72,5 kV 8535 21 00  
Ostatní 8535 29 00  
Odpojovače a vypínače zátěže    
Pro napětí nižší než 72,5 kV 8535 30 10  
Ostatní 8535 30 90  
Bleskojistky, omezovače napětí a omezovače proudu 8535 40 00  
Ostatní 8535 90 00  
85.36 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek a jiné konektory, svorkové krabice), pro napětí nepřesahující 1000 V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken    
Pojistky    
Pro proud nepřesahující 10 A 8536 10 10  
Pro proud převyšující 10 A, avšak nepřesahující 63 A 8536 10 50  
Pro proud převyšující 63 A 8536 10 90  
Automatické vypínače elektrických obvodů    
Pro proud nepřesahující 63 A 8536 20 10  
Pro proud převyšující 63 A 8536 20 90  
Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů    
Pro proud nepřesahující 16 A 8536 30 10  
Pro proud převyšující 16 A, avšak nepřesahující 125 A 8536 30 30  
Pro proud převyšující 125 A 8536 30 90  
Relé    
Pro napětí nepřesahující 60 V    
Pro proud nepřesahující 2 A 8536 41 10  
Pro proud převyšující 2 A 8536 41 90  
Ostatní 8536 49 00  
Ostatní vypínače a spínače    
Elektronické AC vypínače a spínače sestávající z opticky spojených vstupních a výstupních obvodů (izolované tyristorové AC vypínače a spínače) 8536 50 03  
Elektronické vypínače a spínače, včetně tepelně jištěných elektronických vypínačů a spínačů, sestávající z tranzistoru a logického čipu (chip-on-chip technologie) 8536 50 05  
Elektromechanické mžikové vypínače a spínače pro proud nepřesahující 11 A 8536 50 07  
Ostatní    
Pro napětí nepřesahující 60 V    
Stiskací 8536 50 11  
Otočné 8536 50 15  
Ostatní 8536 50 19  
Ostatní 8536 50 80  
Objímky žárovek, zástrčky a zásuvky    
Objímky žárovek    
Objímky žárovek se šroubovou paticí 8536 61 10  
Ostatní 8536 61 90  
Ostatní    
Pro koaxiální kabely 8536 69 10  
Pro desky plošných spojů 8536 69 30  
Ostatní 8536 69 90  
Konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken 8536 70 00  
Ostatní zařízení    
Prefabrikované prvky pro elektrické obvody 8536 90 01  
Propojky a kontakty pro dráty a kabely 8536 90 10  
Bateriové svorky typu používaného pro motorová vozidla čísel 8702, 8703, 8704 nebo 8711 8536 90 40  
Ostatní 8536 90 95  
85.37 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, číslicové ovládací přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517    
Pro napětí nepřesahující 1000 V    
Číslicové ovládací panely se zabudovaným zařízením pro automatizované zpracování dat 8537 10 10  
Ostatní    
Programovatelné paměťové řídicí prvky 8537 10 91  
Vstupní zařízení citlivá na dotyk (takzvané dotykové obrazovky) bez zobrazovacích schopností, pro montáž do přístrojů majících displej, které fungují tak, že zjišťují přítomnost a místo dotyku ve zobrazovací oblasti 8537 10 95  
Ostatní 8537 10 98  
Pro napětí převyšující 1000 V    
Pro napětí převyšující 1000 V, avšak nepřesahující 72,5 kV 8537 20 91  
Pro napětí převyšující 72,5 kV 8537 20 99  
85.38 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535, 8536 nebo 8537    
Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny pro výrobky čísla 8537, nevybavené přístroji 8538 10 00  
Ostatní    
Pro sondy polovodičových destiček    
Elektronické sestavy 8538 90 11  
Ostatní 8538 90 19  
Ostatní    
Elektronické sestavy 8538 90 91  
Ostatní 8538 90 99  
85.39 Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety, tzv. „zapečetěných světlometů“ a ultrafialových nebo infračervených žárovek a výbojek; obloukovky; LED světelné zdroje    
Žárovky pro světlomety, tzv. „zapečetěné světlomety“ 8539 10 00 (PCE)
Ostatní žárovky, kromě ultrafialových nebo infračervených    
Halogenové s wolframovým vláknem    
Používané v motocyklech nebo v jiných motorových vozidlech 8539 21 30 (PCE)
Ostatní, pro napětí    
Převyšující 100 V 8539 21 92 (PCE)
Nepřesahující 100 V 8539 21 98 (PCE)
Ostatní, s výkonem nepřesahujícím 200 W a pro napětí převyšující 100 V    
Žárovky do reflektorů 8539 22 10 (PCE)
Ostatní 8539 22 90 (PCE)
Ostatní    
Používané v motocyklech nebo v jiných motorových vozidlech 8539 29 30 (PCE)
Ostatní, pro napětí    
Převyšující 100 V 8539 29 92 (PCE)
Nepřesahující 100 V 8539 29 98 (PCE)
Výbojky, jiné než ultrafialové    
Fluorescenční, s horkou katodou    
S oboustrannou paticí 8539 31 10 (PCE)
Ostatní 8539 31 90 (PCE)
Rtuťové nebo sodíkové výbojky; metalhalogenidové výbojky    
Rtuťové nebo sodíkové výbojky 8539 32 20 (PCE)
Metalhalogenidové výbojky 8539 32 90 (PCE)
Ostatní    
Zářivky se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení plochých panelových displejů 8539 39 20 (PCE)
Ostatní 8539 39 80 (PCE)
Ultrafialové nebo infračervené žárovky a výbojky; obloukovky    
Obloukovky 8539 41 00 (PCE)
Ostatní 8539 49 00 (PCE)
LED světelné zdroje    
LED moduly 8539 51 00 (PCE)
LED světelné zdroje s paticí 8539 52 00 (PCE)
Části a součásti    
Patice žárovek a výbojek 8539 90 10  
Ostatní 8539 90 90  
85.40 Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou (například vakuové nebo parami či plyny plněné elektronky a trubice, rtuťové usměrňovací výbojky a trubice, obrazovky (CRT), snímací elektronky televizních kamer)    
Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory    
Barevné 8540 11 00 (PCE)
Monochromní 8540 12 00 (PCE)
Snímací elektronky televizních kamer; elektronové měniče a zesilovače obrazu; ostatní fotokatodové elektronky    
Snímací elektronky televizních kamer 8540 20 10 (PCE)
Ostatní 8540 20 80 (PCE)
Obrazovky s data/grafickým zobrazením, monochromní; obrazovky s data/grafickým zobrazením, barevné, s luminoformním bodem menším než 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
Ostatní obrazovky (CRT) 8540 60 00 (PCE)
Mikrovlnné elektronky (například magnetrony, klystrony, permaktrony, karcinotrony), kromě elektronek s řídicí mřížkou    
Magnetrony 8540 71 00 (PCE)
Ostatní 8540 79 00 (PCE)
Ostatní elektronky a trubice    
Přijímací nebo zesilovací elektronky a trubice 8540 81 00 (PCE)
Ostatní 8540 89 00 (PCE)
Části a součásti    
Obrazovek (CRT) 8540 91 00  
Ostatní 8540 99 00  
85.41 Polovodičové součástky (například diody, tranzistory, měniče na bázi polovodičů); fotosenzitivní polovodičové součástky, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED), též sestavené s jinými diodami vyzařujícími světlo (LED); zamontované piezoelektrické krystaly    
Diody, jiné než fotosenzitivní nebo diody vyzařující světlo (LED) 8541 10 00  
Tranzistory, jiné než fotosenzitivní tranzistory    
Se ztrátovým výkonem nižším než 1 W 8541 21 00  
Ostatní 8541 29 00  
Tyristory, diaky a triaky, jiné než fotosenzitivní zařízení 8541 30 00  
Fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED)    
Diody vyzařující světlo (LED) 8541 41 00  
Fotovoltaické články nesestavené do modulů ani nezabudované do panelů 8541 42 00  
Fotovoltaické články sestavené do modulů nebo zabudované do panelů 8541 43 00  
Ostatní 8541 49 00  
Ostatní polovodičová zařízení    
Měniče na bázi polovodičů 8541 51 00  
Ostatní 8541 59 00  
Zamontované piezoelektrické krystaly 8541 60 00  
Části a součásti 8541 90 00  
85.42 Elektronické integrované obvody    
Elektronické integrované obvody    
Procesory a řídící jednotky, též kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodinovými a časovými obvody nebo s jinými obvody    
Zboží specifikované v poznámce 12 b) 3), 4) k této kapitole    
Multikomponentní integrované obvody 8542 31 11  
Ostatní 8542 31 19  
Ostatní 8542 31 90  
Paměti    
Zboží specifikované v poznámce 12 b) 3), 4) k této kapitole    
Multikomponentní integrované obvody 8542 32 11  
Ostatní 8542 32 19  
Ostatní    
Dynamické paměti s přímým přístupem (D-RAM)    
S kapacitou paměti nepřesahující 512 Mbitů 8542 32 31 (PCE)
S kapacitou paměti převyšující 512 Mbitů 8542 32 39 (PCE)
Statické paměti s přímým přístupem (S-RAM), včetně rychlých vyrovnávacích pamětí s přímým přístupem (cache-RAM) 8542 32 45 (PCE)
Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné ultrafialovými paprsky (EPROM) 8542 32 55 (PCE)
Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné elektricky (E²PROM), včetně Flash E²PROM    
Flash E²PROM    
S kapacitou paměti nepřesahující 512 Mbitů 8542 32 61 (PCE)
S kapacitou paměti převyšující 512 Mbitů 8542 32 69 (PCE)
Ostatní 8542 32 75 (PCE)
Ostatní paměti 8542 32 90  
Zesilovače    
Multikomponentní integrované obvody 8542 33 10  
Ostatní 8542 33 90  
Ostatní    
Zboží specifikované v poznámce 12 b) 3), 4) k této kapitole    
Multikomponentní integrované obvody 8542 39 11  
Ostatní 8542 39 19  
Ostatní 8542 39 90  
Části a součásti 8542 90 00  
85.43 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté    
Urychlovače částic 8543 10 00  
Generátory signálů (měřicí vysílače) 8543 20 00  
Stroje a přístroje pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo elektroforézu    
Stroje pro galvanické pokovování a elektrolýzu typu používaného výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů 8543 30 40  
Ostatní 8543 30 70  
Elektronické cigarety a podobné osobní elektrické vaporizéry (odpařovače) 8543 40 00  
Ostatní stroje a přístroje    
Výrobky speciálně konstruované pro připojení k telegrafickým nebo telefonním přístrojům nebo nástrojům nebo k telegrafickým nebo telefonním sítím 8543 70 01  
Mikrovlnné zesilovače 8543 70 02  
Bezdrátová infračervená zařízení pro dálkové ovládání videoherních konzol 8543 70 03  
Digitální zapisovače letových údajů 8543 70 04  
Přenosné bateriové elektronické čtečky pro záznam a reprodukci textu, statických obrázků nebo zvukových souborů 8543 70 05  
Zařízení na zpracování digitálního signálu schopné připojení k pevné nebo bezdrátové síti pro mixování zvuku 8543 70 06  
Přenosná interaktivní elektronická vzdělávací zařízení určená především pro děti 8543 70 07  
Plazmové čisticí stroje odstraňující organické kontaminující látky ze vzorků a držáků vzorků pro elektronový mikroskop 8543 70 08  
Vstupní zařízení citlivá na dotyk (takzvané dotykové obrazovky) bez zobrazovacích schopností, pro montáž do přístrojů majících displej, které fungují tak, že zjišťují přítomnost a místo dotyku ve zobrazovací oblasti 8543 70 09  
Elektronická zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi 8543 70 10  
Anténní zesilovače 8543 70 30  
Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení 8543 70 50 (PCE)
Elektricky napájené ohrady (ploty) 8543 70 60  
Ostatní 8543 70 90  
Části a součásti 8543 90 00  
85.44 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami    
Dráty pro vinutí    
Měděné    
Lakované nebo smaltované 8544 11 10  
Ostatní 8544 11 90  
Ostatní 8544 19 00  
Koaxiální kabely a jiné koaxiální elektrické vodiče 8544 20 00  
Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích 8544 30 00  
Ostatní elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1000 V    
Vybavené přípojkami    
Používané pro telekomunikace 8544 42 10  
Ostatní 8544 42 90  
Ostatní    
Používané pro telekomunikace, pro napětí nepřesahující 80 V 8544 49 20  
Ostatní    
Dráty a kabely, o průměru drátu v jednotlivých vodičích převyšujícím 0,51 mm 8544 49 91  
Ostatní    
Pro napětí nepřesahující 80 V 8544 49 93  
Pro napětí převyšující 80 V, avšak nižší než 1000 V 8544 49 95  
Pro napětí 1000 V 8544 49 99  
Ostatní elektrické vodiče, pro napětí převyšující 1000 V    
S měděnými vodiči 8544 60 10  
S jinými vodiči 8544 60 90  
Kabely z optických vláken 8544 70 00  
85.45 Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely    
Elektrody    
Používané pro pece 8545 11 00  
Ostatní 8545 19 00  
Kartáčky 8545 20 00  
Ostatní    
Topné rezistory (odpory) 8545 90 10  
Ostatní 8545 90 90  
85.46 Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu    
Ze skla 8546 10 00  
Z keramiky 8546 20 00  
Ostatní    
Z plastů 8546 90 10  
Ostatní 8546 90 90  
85.47 Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546; elektroinstalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací    
Izolační části a součásti z keramiky 8547 10 00  
Izolační části a součásti z plastů 8547 20 00  
Ostatní 8547 90 00  
85.48 Elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté    
Paměti v multikombinovaných formách, jako jsou např. zásobníkové D-RAM a moduly 8548 00 20  
Moduly podsvícení tvořené diodami vyzařujícími světlo (LED), což jsou světelné zdroje, jež se skládají z jedné nebo více LED a jednoho nebo více konektorů a dalších pasivních prvků a jsou namontovány na desku plošných spojů nebo jinou podobnou podložku, též v kombinaci s optickými komponenty nebo ochrannými diodami, a používají se k podsvícení obrazovek z kapalných krystalů (LCD) 8548 00 30  
Ostatní 8548 00 90  
85.49 Elektrický a elektronický odpad a zbytky    
Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory    
Odpad a zbytky olověných akumulátorů; nepoužitelné olověné akumulátory    
Nepoužitelné olověné akumulátory 8549 11 10  
Odpad a zbytky olověných akumulátorů 8549 11 90  
Ostatní, obsahující olovo, kadmium nebo rtuť    
Nepoužitelné galvanické články a baterie 8549 12 10 (PCE)
Nepoužitelné elektrické akumulátory 8549 12 20  
Ostatní 8549 12 90  
Roztříděné podle chemického typu a neobsahující olovo, kadmium nebo rtuť    
Nepoužitelné galvanické články a baterie 8549 13 10 (PCE)
Nepoužitelné elektrické akumulátory 8549 13 20  
Ostatní 8549 13 90  
Neroztříděné a neobsahující olovo, kadmium nebo rtuť    
Nepoužitelné galvanické články a baterie 8549 14 10 (PCE)
Nepoužitelné elektrické akumulátory 8549 14 20  
Ostatní 8549 14 90  
Ostatní    
Nepoužitelné galvanické články a baterie 8549 19 10 (PCE)
Nepoužitelné elektrické akumulátory 8549 19 20  
Ostatní 8549 19 90  
Používané hlavně pro rekuperaci drahých kovů    
Obsahující galvanické články, baterie a elektrické akumulátory, rtuťové spínače, sklo z obrazovek (CRT) nebo jiné aktivované sklo nebo elektrické nebo elektronické komponenty obsahující kadmium, rtuť, olovo nebo polychlorované bifenyly (PCB) 8549 21 00  
Ostatní 8549 29 00  
Ostatní elektrické a elektronické sestavy a desky plošných spojů    
Obsahující galvanické články, baterie a elektrické akumulátory, rtuťové spínače, sklo z obrazovek (CRT) nebo jiné aktivované sklo nebo elektrické nebo elektronické komponenty obsahující kadmium, rtuť, olovo nebo polychlorované bifenyly (PCB) 8549 31 00  
Ostatní 8549 39 00  
Ostatní    
Obsahující galvanické články, baterie a elektrické akumulátory, rtuťové spínače, sklo z obrazovek (CRT) nebo jiné aktivované sklo nebo elektrické nebo elektronické komponenty obsahující kadmium, rtuť, olovo nebo polychlorované bifenyly (PCB) 8549 91 00  
Ostatní 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.