CN8 / NC8 - 2023 92 CN8 / NC8 - 2023 - CS 94

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 93
ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

93.01 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307    
Dělostřelecké zbraně (například kanóny, houfnice a minomety) 9301 10 00 (PCE)
Raketová odpalovací zařízení; plamenomety; granátomety; torpédomety a podobná odpalovací zařízení 9301 20 00 (PCE)
Ostatní 9301 90 00 (PCE)
93.02 Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Ostatní palné zbraně a podobná zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně (například sportovní brokovnice a pušky, palné zbraně nabíjené ústím hlavně, pistole vystřelující signální rakety a jiná zařízení určená pouze k vypouštění signálních raket, pistole a revolvery ke střelbě slepými náboji, jateční pistole, děla k vrhání kotevního lana)    
Palné zbraně nabíjené ústím hlavně 9303 10 00 (PCE)
Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené brokovnice, včetně kombinace brokovnice-pušky    
S jednoduchou, hladkou hlavní 9303 20 10 (PCE)
Ostatní 9303 20 95 (PCE)
Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky 9303 30 00 (PCE)
Ostatní 9303 90 00 (PCE)
93.04 Ostatní zbraně (například pušky, karabiny a pistole na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn, obušky), kromě zbraní čísla 9307 9304 00 00 (PCE)
93.05 Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304    
Revolverů nebo pistolí 9305 10 00  
Brokovnic nebo pušek čísla 9303 9305 20 00  
Ostatní    
Vojenských zbraní čísla 9301 9305 91 00  
Ostatní 9305 99 00  
93.06 Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely a podobné válečné střelivo a jejich části a součásti; náboje a podobné střelivo a střely a jejich části a součásti, včetně broků všech druhů a nábojových krytek    
Náboje pro brokovnice a jejich části a součásti; broky pro zbraně na stlačený vzduch    
Náboje 9306 21 00 (100)
Ostatní 9306 29 00  
Ostatní náboje a jejich části a součásti    
Pro revolvery a pistole čísla 9302 a pro samopaly čísla 9301 9306 30 10  
Ostatní    
Pro vojenské zbraně 9306 30 30  
Ostatní 9306 30 90  
Ostatní    
Pro vojenské účely 9306 90 10  
Ostatní 9306 90 90  
93.07 Meče, kordy, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části a součásti a jejich pochvy 9307 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.