CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - DA 02

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 1
LEVENDE DYR

01.01 Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende    
Heste    
Racerene avlsdyr 0101 21 00 (PCE)
Andre varer    
Til slagtning 0101 29 10 (PCE)
I andre tilfælde 0101 29 90 (PCE)
Æsler 0101 30 00 (PCE)
Andre varer 0101 90 00 (PCE)
01.02 Hornkvæg, levende    
Kvæg    
Racerene avlsdyr    
Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet) 0102 21 10 (PCE)
Køer 0102 21 30 (PCE)
Andre varer 0102 21 90 (PCE)
Andre varer    
Af underslægterne Bibos eller Poephagus 0102 29 05 (PCE)
I andre tilfælde    
Af vægt 80 kg og derunder 0102 29 10 (PCE)
Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg    
Til slagtning 0102 29 21 (PCE)
I andre tilfælde 0102 29 29 (PCE)
Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg    
Til slagtning 0102 29 41 (PCE)
I andre tilfælde 0102 29 49 (PCE)
Af vægt over 300 kg    
Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)    
Til slagtning 0102 29 51 (PCE)
I andre tilfælde 0102 29 59 (PCE)
Køer    
Til slagtning 0102 29 61 (PCE)
I andre tilfælde 0102 29 69 (PCE)
Andre varer    
Til slagtning 0102 29 91 (PCE)
I andre tilfælde 0102 29 99 (PCE)
Bøfler    
Racerene avlsdyr 0102 31 00 (PCE)
Andre varer    
Tamkvæg 0102 39 10 (PCE)
Andre varer 0102 39 90 (PCE)
Andre varer    
Racerene avlsdyr 0102 90 20 (PCE)
Andre varer    
Tamkvæg 0102 90 91 (PCE)
Andre varer 0102 90 99 (PCE)
01.03 Svin, levende    
Racerene avlsdyr 0103 10 00 (PCE)
Andre varer    
Af vægt under 50 kg    
Tamsvin 0103 91 10 (PCE)
Andre varer 0103 91 90 (PCE)
Af vægt 50 kg og derover    
Tamsvin    
Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover 0103 92 11 (PCE)
Andre varer 0103 92 19 (PCE)
Andre varer 0103 92 90 (PCE)
01.04 FĂĄr og geder, levende    
FĂĄr    
Racerene avlsdyr 0104 10 10 (PCE)
Andre varer    
Lam (dyr et ĂĄr og derunder) 0104 10 30 (PCE)
Andre varer 0104 10 80 (PCE)
Geder    
Racerene avlsdyr 0104 20 10 (PCE)
Andre varer 0104 20 90 (PCE)
01.05 Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende    
Af vægt 185 g og derunder    
Høns af arten Gallus domesticus    
Avls- og formeringshønekyllinger    
Æglægningsracer 0105 11 11 (PCE)
Andre varer 0105 11 19 (PCE)
Andre varer    
Æglægningsracer 0105 11 91 (PCE)
Andre varer 0105 11 99 (PCE)
Kalkuner 0105 12 00 (PCE)
Ænder 0105 13 00 (PCE)
Gæs 0105 14 00 (PCE)
Perlehøns 0105 15 00 (PCE)
I andre tilfælde    
Høns af arten Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Andre varer    
Ænder 0105 99 10 (PCE)
Gæs 0105 99 20 (PCE)
Kalkuner 0105 99 30 (PCE)
Perlehøns 0105 99 50 (PCE)
01.06 Andre dyr, levende    
Pattedyr    
Primater 0106 11 00 (PCE)
Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Kaniner og harer    
Tamkaniner 0106 14 10 (PCE)
Andre varer 0106 14 90  
Andre varer 0106 19 00  
Krybdyr (herunder slanger og skildpadder) 0106 20 00 (PCE)
Fugle    
Rovfugle 0106 31 00 (PCE)
Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer) 0106 32 00 (PCE)
Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Andre fugle    
Duer 0106 39 10 (PCE)
Andre fugle 0106 39 80  
Insekter    
Bier 0106 41 00  
Andre insekter 0106 49 00  
Andre levende dyr 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.