CN8 / NC8 - 2023 04 CN8 / NC8 - 2023 - DA 06

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 5
DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

05.01 Menneskeh√•r, ubearbejdet, ogs√• vasket eller affedtet; affald af menneskeh√•r 0501 00 00  
05.02 Svine- og vildsvineb√łrster; gr√¶vlingeh√•r og andre h√•r til b√łrstenbinderarbejder; affald af s√•danne b√łrster eller h√•r    
Svine- og vildsvineb√łrster samt affald deraf 0502 10 00  
Andre varer 0502 90 00  
05.04 Tarme, bl√¶rer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, k√łlet, frosset, saltet, i saltlage, t√łrret eller r√łget 0504 00 00  
05.05 Skind og andre dele af fugle med p√•siddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (ogs√• med klippede kanter) samt dun, r√• eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer    
Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun    
Urensede 0505 10 10  
I andre tilf√¶lde 0505 10 90  
Andre varer 0505 90 00  
05.06 Ben og hornkerner, r√•, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, ogs√• simpelt bearbejdede, men ikke tilsk√•ret i form; pulver og affald af ben og hornkerner    
Ossein og ben behandlet med syre 0506 10 00  
Andre varer 0506 90 00  
05.07 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardeh√•r, horn, gevirer, hove, klove, kl√łer og n√¶b, r√• eller simpelt bearbejdede, men ikke tilsk√•ret i form; pulver og affald deraf    
Elfenben; pulver og affald af elfenben 0507 10 00  
Andre varer 0507 90 00  
05.08 Koraller og lignende varer, r√• eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bl√łddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af bl√¶ksprutter, r√• eller simpelt bearbejdede, men ikke tilsk√•ret i form, pulver og affald deraf    
√Üdelkoral (r√łd koral) (Corallium rubrum) 0508 00 10  
Andet 0508 00 90  
05.10 Ambra, b√¶vergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, ogs√• t√łrret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, k√łlede, frosne eller p√• anden m√•de forel√łbigt konserverede 0510 00 00  
05.11 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; d√łde dyr af de arter, der er n√¶vnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskef√łde    
Tyresæd 0511 10 00 (PCE)
Andre varer    
Af fisk, krebsdyr, bl√łddyr eller andre hvirvell√łse vanddyr; d√łde dyr af de arter, der er n√¶vnt i kapitel 3    
Fiskeaffald 0511 91 10  
Andre varer 0511 91 90  
I andre tilf√¶lde    
Sener og nerver; afklip og lignende affald af r√• huder og skind 0511 99 10  
Naturlige animalske vaskesvampe    
R√• varer 0511 99 31  
Andre varer 0511 99 39  
Andre varer 0511 99 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.