CN8 / NC8 - 2023 09 CN8 / NC8 - 2023 - DA 11

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 10
KORN

10.01 Hvede og blandsæd af hvede og rug    
HĂĄrd hvede    
Til udsæd 1001 11 00  
I andre tilfælde 1001 19 00  
Andre varer    
Til udsæd    
Spelt 1001 91 10  
Blød hvede og blandsæd af hvede og rug 1001 91 20  
Andre varer 1001 91 90  
I andre tilfælde 1001 99 00  
10.02 Rug    
Til udsæd 1002 10 00  
I andre tilfælde 1002 90 00  
10.03 Byg    
Til udsæd 1003 10 00  
I andre tilfælde 1003 90 00  
10.04 Havre    
Til udsæd 1004 10 00  
I andre tilfælde 1004 90 00  
10.05 Majs    
Til udsæd    
Hybridmajs    
Trihybrider 1005 10 13  
Enkelthybrider 1005 10 15  
Andre varer 1005 10 18  
Andre varer 1005 10 90  
I andre tilfælde 1005 90 00  
10.06 Ris    
Uafskallet ris    
Til udsæd 1006 10 10  
I andre tilfælde    
Rundkornet 1006 10 30  
Middelkornet 1006 10 50  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 10 71  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 10 79  
I andre tilfælde 1006 10 90 New  
Afskallet ris (hinderis)    
Skoldet (parboiled)    
Rundkornet 1006 20 11  
Middelkornet 1006 20 13  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 20 15  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 20 17  
I andre tilfælde 1006 20 19 New  
I andre tilfælde    
Rundkornet 1006 20 92  
Middelkornet 1006 20 94  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 20 96  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 20 98  
I andre tilfælde 1006 20 99 New  
Delvis sleben eller sleben ris, ogsĂĄ poleret eller glaseret    
Delvis sleben ris    
Skoldet (parboiled)    
Rundkornet 1006 30 21  
Middelkornet 1006 30 23  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 30 25  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 30 27  
I andre tilfælde 1006 30 29 New  
I andre tilfælde    
Rundkornet 1006 30 42  
Middelkornet 1006 30 44  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 30 46  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 30 48  
I andre tilfælde 1006 30 49 New  
Sleben ris    
Skoldet (parboiled)    
Rundkornet 1006 30 61  
Middelkornet 1006 30 63  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 30 65  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 30 67  
I andre tilfælde 1006 30 69 New  
I andre tilfælde    
Rundkornet 1006 30 92  
Middelkornet 1006 30 94  
Langkornet    
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ over 2, men under 3 1006 30 96  
Med et forhold mellem kornets længde og bredde pĂĄ mindst 3 1006 30 98  
I andre tilfælde 1006 30 99 New  
Brudris 1006 40 00  
10.07 Sorghum    
Til udsæd    
Hybridsorghum, til udsæd 1007 10 10  
I andre tilfælde 1007 10 90  
I andre tilfælde 1007 90 00  
10.08 Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter    
Boghvede 1008 10 00  
Hirse    
Til udsæd 1008 21 00  
I andre tilfælde 1008 29 00  
Kanariefrø 1008 30 00  
Fonio (Digitaria-arter) 1008 40 00  
Quinoa (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
Triticale 1008 60 00  
Andre kornsorter 1008 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.