CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - DA 17

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 16
TILBEREDTE VARER AF K√ėD, FISK, KREBSDYR, BL√ėDDYR ELLER ANDRE HVIRVELL√ėSE VANDDYR ELLER INSEKTER

16.01 P√łlser og lignende varer af k√łd, slagtebiprodukter, blod eller insekter; tilberedte f√łdevarer p√• basis heraf    
Varer af lever 1601 00 10  
Andre varer    
T√łrrede p√łlser og sm√łrep√łlser, ikke kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt 1601 00 91  
Andre varer 1601 00 99  
16.02 Andre varer af k√łd, slagtebiprodukter, blod eller insekter, tilberedte eller konserverede    
Homogeniserede tilberedninger 1602 10 00  
Af lever fra dyr af enhver art    
Af g√•se- eller andelever 1602 20 10  
I andre tilf√¶lde 1602 20 90  
Af fjerkr√¶ henh√łrende under pos.¬†0105    
Af kalkuner    
Med indhold af fjerkr√¶k√łd eller slagtebiprodukter p√• 57¬†v√¶gtprocent og derover    
Udelukkende med indhold af k√łd af kalkuner, ikke kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt 1602 31 11  
I andre tilf√¶lde 1602 31 19  
I andre tilf√¶lde 1602 31 80  
Af h√łns af arten Gallus domesticus    
Med indhold af fjerkr√¶k√łd eller slagtebiprodukter p√• 57¬†v√¶gtprocent og derover    
Ikke kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt 1602 32 11  
I andre tilf√¶lde 1602 32 19  
Med indhold af fjerkr√¶k√łd eller slagtebiprodukter p√• 25¬†v√¶gtprocent og derover, men under 57¬†v√¶gtprocent 1602 32 30  
I andre tilf√¶lde 1602 32 90  
Af andet fjerkr√¶    
Med indhold af fjerkr√¶k√łd eller slagtebiprodukter p√• 57¬†v√¶gtprocent og derover    
Ikke kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt 1602 39 21  
I andre tilf√¶lde 1602 39 29  
I andre tilf√¶lde 1602 39 85  
Af svin    
Skinke og stykker deraf    
Af tamsvin 1602 41 10  
Af andre svin 1602 41 90  
Bov og stykker deraf    
Af tamsvin 1602 42 10  
Af andre svin 1602 42 90  
Andre varer, herunder blandinger    
Af tamsvin    
Med indhold af k√łd eller slagtebiprodukter af enhver art p√• 80¬†v√¶gtprocent og derover (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)    
Kam (uden nakke) og stykker deraf, herunder blandinger af kam og skinke 1602 49 11  
Nakke og stykker deraf, herunder blandinger af nakke og bov 1602 49 13  
Andre blandinger med indhold af skinke, bov, kam eller nakke, og stykker deraf 1602 49 15  
Andre varer 1602 49 19  
Med indhold af k√łd eller slagtebiprodukter af enhver art p√• 40¬†v√¶gtprocent og derover, men under 80¬†v√¶gtprocent (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) 1602 49 30  
Med indhold af k√łd eller slagtebiprodukter af enhver art p√• under 40¬†v√¶gtprocent (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) 1602 49 50  
Af andre svin 1602 49 90  
Af hornkv√¶g    
Ikke kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt; blandinger af s√•dant k√łd eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt k√łd eller slagtebiprodukter 1602 50 10  
Andre varer    
Corned beef i hermetisk lukkede pakninger 1602 50 31  
I andre tilf√¶lde 1602 50 95  
Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art    
Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art 1602 90 10  
Andre varer    
Af vildt eller kanin 1602 90 31  
Andre varer    
Med indhold af k√łd eller slagtebiprodukter af tamsvin 1602 90 51  
I andre tilf√¶lde    
Med indhold af k√łd eller slagtebiprodukter af hornkv√¶g    
Ikke kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt; blandinger af s√•dant k√łd eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller p√• lignende m√•de tilberedt k√łd eller slagtebiprodukter 1602 90 61  
I andre tilf√¶lde 1602 90 69  
I andre tilf√¶lde    
Af f√•r 1602 90 91  
Af geder 1602 90 95  
Andre varer 1602 90 99  
16.03 Ekstrakter og saft af k√łd, fisk, krebsdyr, bl√łddyr eller andre hvirvell√łse vanddyr    
I pakninger af nettov√¶gt 1¬†kg og derunder 1603 00 10  
I andre tilf√¶lde 1603 00 80  
16.04 Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn    
Fisk, hele eller i stykker, undtagen hakket    
Laks 1604 11 00  
Sild    
Filet, r√•, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), ogs√• for-friturestegt, frosset 1604 12 10  
Andre varer    
I hermetisk lukkede pakninger 1604 12 91  
I andre tilf√¶lde 1604 12 99  
Sardin, sardinel og brisling    
Sardin    
I olivenolie 1604 13 11  
I andre tilf√¶lde 1604 13 19  
Andre varer 1604 13 90  
Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda spp.)    
Tunfisk og bugstribet bonit    
Bugstribet bonit    
I vegetabilsk olie 1604 14 21  
I andre tilf√¶lde    
Filet (s√•kaldte ¬Ľloins¬ę) 1604 14 26  
Andre varer 1604 14 28  
Gulfinnet tun (Thunnus albacares)    
I vegetabilsk olie 1604 14 31  
I andre tilf√¶lde    
Filet (s√•kaldte ¬Ľloins¬ę) 1604 14 36  
Andre varer 1604 14 38  
Andre varer    
I vegetabilsk olie 1604 14 41  
I andre tilf√¶lde    
Filet (s√•kaldte ¬Ľloins¬ę) 1604 14 46  
Andre varer 1604 14 48  
Bonit (Sarda-arter) 1604 14 90  
Makrel    
Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus    
Filet 1604 15 11  
Andre varer 1604 15 19  
Af arten Scomber australasicus 1604 15 90  
Ansjos 1604 16 00  
√Öl 1604 17 00  
Hajfinner 1604 18 00  
Andre varer    
Salmonidae, undtagen laks 1604 19 10  
Fisk af sl√¶gten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)    
Filet (s√•kaldte ¬Ľloins¬ę) 1604 19 31  
Andre varer 1604 19 39  
Fisk af arten Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Andre varer    
Filet, r√•, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), ogs√• for-friturestegt, frosset 1604 19 91  
Andre varer    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
Sej (Pollachius virens) 1604 19 93  
Kulmule (Merluccius-arter) og sk√¶lbrosme (Urophycis-arter) 1604 19 94  
Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
Andre varer 1604 19 97  
Anden fisk, tilberedt eller konserveret    
Tilberedninger af surimi 1604 20 05  
Andre varer    
Laks 1604 20 10  
Salmonidae, undtagen laks 1604 20 30  
Ansjos 1604 20 40  
Sardin, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af sl√¶gten Euthynnus 1604 20 70  
Andre fisk 1604 20 90  
Kaviar og kaviarerstatning    
Kaviar 1604 31 00  
Kaviarerstatning 1604 32 00  
16.05 Krebsdyr, bl√łddyr og andre hvirvell√łse vanddyr, tilberedt eller konserveret    
Krabber 1605 10 00  
Rejer    
Ikke i hermetisk lukkede pakninger    
I pakninger af nettov√¶gt 2¬†kg og derunder 1605 21 10  
I andre tilf√¶lde 1605 21 90  
Andre varer 1605 29 00  
Hummer    
Kogt hummerk√łd, bestemt til fremstilling af hummersm√łr, postejer, supper og saucer 1605 30 10  
I andre tilf√¶lde 1605 30 90  
Andre krebsdyr 1605 40 00  
Bl√łddyr    
√ėsters 1605 51 00  
Kammuslinger, herunder almindelig kammusling 1605 52 00  
Muslinger    
I hermetisk lukkede pakninger 1605 53 10  
I andre tilf√¶lde 1605 53 90  
Tiarmede bl√¶ksprutter 1605 54 00  
Ottearmet bl√¶ksprutte 1605 55 00  
Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger 1605 56 00  
S√ł√łre 1605 57 00  
Snegle, undtagen havsnegle 1605 58 00  
Andre varer 1605 59 00  
Andre hvirvell√łse vanddyr    
S√łp√łlser 1605 61 00  
S√łpindsvin 1605 62 00  
Gopler 1605 63 00  
Andre varer 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.