CN8 / NC8 - 2023 18 CN8 / NC8 - 2023 - DA 20

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 19
TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK

19.01 Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, ogsĂĄ med indhold af kakao, sĂĄfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet pĂĄ et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, ogsĂĄ med indhold af kakao, sĂĄfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet pĂĄ et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet    
Tilberedte fødevarer egnet til spædbørn og smĂĄbørn, i pakninger til detailsalg 1901 10 00  
Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905 1901 20 00  
Andre varer    
Maltekstrakt    
Med indhold af tørstof pĂĄ 90 vægtprocent og derover 1901 90 11  
I andre tilfælde 1901 90 19  
Andre varer    
Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt pĂĄ under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) pĂĄ under 5 vægtprocent, af isoglucose pĂĄ under 5 vægtprocent, af glucose pĂĄ under 5 vægtprocent eller af stivelse pĂĄ under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte fødevarer i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 1901 90 91  
Tilberedte fødevarer i pulverform, bestĂĄende af en blanding af skummetmælk og/eller valle og vegetabilske fedtstoffer/olier, med et indhold af fedtstoffer/olier pĂĄ højst 30 vægtprocent 1901 90 95  
I andre tilfælde 1901 90 99  
19.02 Pastaprodukter, ogsĂĄ kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller pĂĄ anden mĂĄde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, ogsĂĄ tilberedt    
Pastaprodukter, hverken kogte, fyldte eller pĂĄ anden mĂĄde tilberedt    
Med indhold af æg 1902 11 00  
I andre tilfælde    
Uden indhold af mel af blød hvede 1902 19 10  
I andre tilfælde 1902 19 90  
Pastaprodukter med fyld, ogsĂĄ kogt eller pĂĄ anden mĂĄde tilberedt    
Med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr pĂĄ over 20 vægtprocent 1902 20 10  
Med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) pĂĄ over 20 vægtprocent 1902 20 30  
I andre tilfælde    
Kogte 1902 20 91  
I andre tilfælde 1902 20 99  
Andre pastaprodukter    
Tørrede 1902 30 10  
I andre tilfælde 1902 30 90  
Couscous    
Ikke tilberedt 1902 40 10  
I andre tilfælde 1902 40 90  
19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign. 1903 00 00  
19.04 Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller pĂĄ anden mĂĄde tilberedt, ikke andetsteds tariferet    
Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter    
Varer af majs 1904 10 10  
Varer af ris 1904 10 30  
Andre varer 1904 10 90  
Tilberedte fødevarer fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn    
Blandinger af »mysli-typen« baseret pĂĄ ikke-ristede kornflager 1904 20 10  
Andre varer    
Varer af majs 1904 20 91  
Varer af ris 1904 20 95  
Andre varer 1904 20 99  
Bulgur 1904 30 00  
Andre varer    
Varer af ris 1904 90 10  
Andre varer 1904 90 80  
19.05 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, ogsĂĄ tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse    
Knækbrød 1905 10 00  
Honningkager og lignende    
Med indhold af saccharose pĂĄ under 30 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) 1905 20 10  
Med indhold af saccharose pĂĄ 30 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) 1905 20 30  
Med indhold af saccharose pĂĄ 50 vægtprocent og derover (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) 1905 20 90  
Søde kiks, biskuitter og smĂĄkager; vafler    
Søde kiks, biskuitter og smĂĄkager    
Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao    
I pakninger af nettovægt 85 g og derunder 1905 31 11  
I andre tilfælde 1905 31 19  
I andre tilfælde    
Med indhold af mælkefedt pĂĄ 8 vægtprocent og derover 1905 31 30  
I andre tilfælde    
Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag 1905 31 91  
Andre varer 1905 31 99  
Vafler    
Med et vandindhold pĂĄ over 10 vægtprocent 1905 32 05  
I andre tilfælde    
Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao    
I pakninger af nettovægt 85 g og derunder 1905 32 11  
I andre tilfælde 1905 32 19  
I andre tilfælde    
Saltede, ogsĂĄ med fyld 1905 32 91  
I andre tilfælde 1905 32 99  
Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer    
Tvebakker og kryddere 1905 40 10  
Andre varer 1905 40 90  
Andre varer    
Usyret brød (»Matze«) 1905 90 10  
Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse 1905 90 20  
Andre varer    
Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand pĂĄ ikke over 5 vægtprocent sukkerarter og ikke over 5 vægtprocent fedt 1905 90 30  
Kiks, biskuitter og smĂĄkager 1905 90 45  
Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede 1905 90 55  
Andre varer    
Med indhold af saccharose, invertsukker eller isoglucose pĂĄ 5 vægtprocent eller derover 1905 90 70  
I andre tilfælde 1905 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.