CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - DA 60

CN8 / NC8 - 2023 - DA

I-Way To Customs

KAPITEL 59
IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL

59.01 Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerl√¶rred; pr√¶pareret malerl√¶rred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte    
Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv. 5901 10 00 (MTK)
Andre varer 5901 90 00 (MTK)
59.02 Cordv√¶v (str√¶kl√¶rred) fremstillet af garn med h√łj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose    
Af nylon eller andre polyamider    
Imprægneret med gummi 5902 10 10 (MTK)
I andre tilfælde 5902 10 90 (MTK)
Af polyestere    
Imprægneret med gummi 5902 20 10 (MTK)
I andre tilfælde 5902 20 90 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Imprægneret med gummi 5902 90 10 (MTK)
I andre tilfælde 5902 90 90 (MTK)
59.03 Tekstilstof, impr√¶gneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†5902    
Med poly(vinylchlorid)    
Imprægneret 5903 10 10 (MTK)
Overtrukket, belagt eller lamineret 5903 10 90 (MTK)
Med polyurethan    
Imprægneret 5903 20 10 (MTK)
Overtrukket, belagt eller lamineret 5903 20 90 (MTK)
I andre tilf√¶lde    
Imprægneret 5903 90 10 (MTK)
Overtrukket, belagt eller lamineret    
Med cellulosederivater eller anden plast, med retside af tekstilmaterialer 5903 90 91 (MTK)
I andre tilfælde 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linoleum, ogs√• i tilsk√•rne stykker; gulvbel√¶gningsmaterialer best√•ende af tekstilunderlag med overtr√¶k eller bel√¶gning, ogs√• i tilsk√•rne stykker    
Linoleum 5904 10 00 (MTK)
Andre varer 5904 90 00 (MTK)
59.05 V√¶gbekl√¶dning af tekstilmaterialer    
Best√•ende af parallelle garner fastgjort p√• et hvilket som helst underlag 5905 00 10  
I andre tilf√¶lde    
Af h√łr 5905 00 30  
Af jute 5905 00 50  
Af kemofibre 5905 00 70  
Af andre tekstilmaterialer 5905 00 90  
59.06 Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henh√łrende under pos.¬†5902    
Kl√¶bestrimler af bredde ikke over 20¬†cm 5906 10 00  
Andre varer    
Af trikotage 5906 91 00  
I andre tilf√¶lde    
Stoffer som n√¶vnt i bestemmelse¬†5¬†c) til dette kapitel 5906 99 10  
Andre varer 5906 99 90  
59.07 Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign. 5907 00 00 (MTK)
59.08 V√¶ger af tekstil, v√¶vede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gast√¶ndere, lys og lign.; gl√łdenet og gl√łdestr√łmper samt r√łrformede emner til fremstilling deraf, ogs√• impr√¶gnerede 5908 00 00  
59.09 Brandslanger og lignende slanger, af tekstil, ogs√• med foring, armering og armaturer af andre materialer    
Af syntetiske fibre 5909 00 10  
Af andre tekstilmaterialer 5909 00 90  
59.10 Driv- og transportremme af tekstil, ogs√• impr√¶gneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast eller forst√¶rket med metal eller andet materiale 5910 00 00  
59.11 Tekstilvarer til teknisk brug, som n√¶vnt i bestemmelse¬†8 til dette kapitel    
Tekstilstof, filt og v√¶vet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, l√¶der eller andet materiale, af den art der anvendes til fremstilling af kartebeslag, samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysb√•nd impr√¶gneret med gummi, til bel√¶gning p√• v√¶vespindler (v√¶vebomme) 5911 10 00  
Sigteflor, ogs√• konfektioneret 5911 20 00  
Tekstilstof og filt, endel√łst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner    
Af v√¶gt under 650¬†g pr.¬†m¬≤    
Af natursilke eller af kemofibre    
Tekstilstof, af den art der anvendes i papirmaskiner (fx viredug) 5911 31 11 (MTK)
Andre varer 5911 31 19  
Af andre tekstilmaterialer 5911 31 90  
Af v√¶gt 650¬†g eller derover pr.¬†m¬≤    
Af natursilke eller af kemofibre    
Tekstilstof med et påsyet filtlag, af den art der anvendes i papirmaskiner (fx pressefilt) 5911 32 11 (MTK)
Andre varer 5911 32 19 (MTK)
Af andre tekstilmaterialer 5911 32 90  
Filterdug og groft v√¶vet stof, af den art der anvendes i oliepressere og lign., ogs√• af menneskeh√•r 5911 40 00  
Andre varer    
Af filt 5911 90 10  
Af andre tekstilmaterialer    
Selvkl√¶bende cirkul√¶re svampe til polering, af den art der anvendes ved fremstilling af halvlederwafers 5911 90 91  
Andre varer 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.