CN8 / NC8 - 2023 06 CN8 / NC8 - 2023 - EL 08

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

07.01 Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη    
Για σπορά 0701 10 00  
Άλλες    
Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου 0701 90 10  
Άλλες    
Πρώιμες, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 0701 90 50  
Άλλες 0701 90 90  
07.02 Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 0702 00 00  
07.03 Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Κρεμμύδια και ασκαλώνια    
Κρεμμύδια    
Για σπορά 0703 10 11  
Άλλα 0703 10 19  
Ασκαλώνια 0703 10 90  
Σκόρδα 0703 20 00  
Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά 0703 90 00  
07.04 Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Κουνουπίδια και μπρόκολα    
Κουνουπίδια και κεφαλωτό μπρόκολο 0704 10 10  
Άλλα 0704 10 90  
Λαχανάκια Βρυξελλών 0704 20 00  
Άλλα    
Κράμβες λευκές και κόκκινες 0704 90 10  
Άλλα 0704 90 90  
07.05 Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Μαρούλια    
Στρογγυλά 0705 11 00  
Άλλα 0705 19 00  
Ραδίκια    
Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 0705 21 00  
Άλλα 0705 29 00  
07.06 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Καρότα και γογγύλια 0706 10 00  
Άλλα    
Ραπανοσέλινα 0706 90 10  
Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia) 0706 90 30  
Άλλα 0706 90 90  
07.07 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Αγγούρια 0707 00 05  
Αγγουράκια 0707 00 90  
07.08 Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Μπιζέλια (Pisum sativum) 0708 10 00  
Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 00  
Άλλα λαχανικά λοβοφόρα 0708 90 00  
07.09 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Σπαράγγια 0709 20 00  
Μελιτζάνες 0709 30 00  
Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα 0709 40 00  
Μανιτάρια και τρούφες    
Μανιτάρια του γένους Αgaricus 0709 51 00  
Μανιτάρια του γένους Boletus 0709 52 00  
Μανιτάρια του γένους Cantharellus 0709 53 00  
Μανιτάρια Shiitake (Lentinus edodes) 0709 54 00  
Μανιτάρια Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709 55 00  
Τρούφες (Tuber spp.) 0709 56 00  
Άλλα 0709 59 00  
Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta    
Γλυκοπιπεριές 0709 60 10  
Άλλες    
Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum 0709 60 91  
Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών 0709 60 95  
Άλλες 0709 60 99  
Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) 0709 70 00  
Άλλα    
Αγκινάρες 0709 91 00  
Ελιές    
Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού 0709 92 10  
Άλλα 0709 92 90  
Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (Cucurbita spp.)    
Κολοκυθάκια 0709 93 10  
Άλλα 0709 93 90  
Άλλα    
Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) 0709 99 10  
Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες 0709 99 20  
Κάππαρη 0709 99 40  
Μάραθο 0709 99 50  
Γλυκό καλαμπόκι 0709 99 60  
Άλλα 0709 99 90  
07.10 Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα    
Πατάτες 0710 10 00  
Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό    
Μπιζέλια (Pisum sativum) 0710 21 00  
Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710 22 00  
Άλλα 0710 29 00  
Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) 0710 30 00  
Γλυκό καλαμπόκι 0710 40 00  
Άλλα λαχανικά    
Ελιές 0710 80 10  
Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta    
Γλυκοπιπεριές 0710 80 51  
Άλλες 0710 80 59  
Μανιτάρια    
Του γένους Agaricus 0710 80 61  
Άλλα 0710 80 69  
Ντομάτες 0710 80 70  
Αγκινάρες 0710 80 80  
Σπαράγγια 0710 80 85  
Άλλα 0710 80 95  
Μείγματα λαχανικών 0710 90 00  
07.11 Λαχανικά προσωρινά διατηρημένα, αλλά ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκονται    
Ελιές    
Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού 0711 20 10  
Άλλες 0711 20 90  
Αγγούρια και αγγουράκια 0711 40 00  
Μανιτάρια και τρούφες    
Μανιτάρια του γένους Agaricus 0711 51 00 (KNE)
Άλλα 0711 59 00  
Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών    
Λαχανικά    
Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Ρimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές 0711 90 10  
Γλυκό καλαμπόκι 0711 90 30  
Κρεμμύδια 0711 90 50  
Κάππαρη 0711 90 70  
Άλλα 0711 90 80  
Μείγματα λαχανικών 0711 90 90  
07.12 Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα    
Κρεμμύδια 0712 20 00  
Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες    
Μανιτάρια του γένους Αgaricus 0712 31 00  
Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.) 0712 32 00  
Τρεμέλες (Τremella spp.) 0712 33 00  
Μανιτάρια Shiitake (Lentinus edodes) 0712 34 00  
Άλλα 0712 39 00  
Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών    
Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες 0712 90 05  
Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)    
Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά 0712 90 11  
Άλλο 0712 90 19  
Ντομάτες 0712 90 30  
Καρότα 0712 90 50  
Άλλα 0712 90 90  
07.13 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα    
Μπιζέλια (Pisum sativum)    
Που προορίζονται για σπορά 0713 10 10  
Άλλα 0713 10 90  
Ρεβίθια (garbanzos) 0713 20 00  
Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek 0713 31 00  
Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis) 0713 32 00  
Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris)    
Που προορίζονται για σπορά 0713 33 10  
Άλλα 0713 33 90  
Φασόλια του είδους (Vigna subterranea ή Voandzeia subterranea) 0713 34 00  
Φασόλια μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) 0713 35 00  
Άλλα 0713 39 00  
Φακές 0713 40 00  
Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor) 0713 50 00  
Φαιά μπιζέλια (Cajanus cajan) 0713 60 00  
Άλλα 0713 90 00  
07.14 Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)    
Ρίζες μανιόκας 0714 10 00  
Γλυκοπατάτες    
Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 0714 20 10  
Άλλες 0714 20 90  
Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας) (Dioscorea spp.) 0714 30 00  
Κολοκασία η εδώδιμος – τάρο (Colocasia spp.) 0714 40 00  
Ξανθόσωμα το βελόφυλλο (Xanthosoma spp.) 0714 50 00  
Άλλα    
Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο 0714 90 20  
Άλλα 0714 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.