CN8 / NC8 - 2023 08 CN8 / NC8 - 2023 - EL 10

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

09.01 Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος    
Καφές μη καβουρντισμένος    
Με καφεΐνη 0901 11 00  
Χωρίς καφεΐνη 0901 12 00  
Καφές καβουρντισμένος    
Με καφεΐνη 0901 21 00  
Χωρίς καφεΐνη 0901 22 00  
Άλλα    
Κελύφη και φλούδες καφέ 0901 90 10  
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ 0901 90 90  
09.02 Τσάι, έστω και αρωματισμένο    
Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 0902 10 00  
Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άλλη συσκευασία 0902 20 00  
Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 0902 30 00  
Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άλλη συσκευασία 0902 40 00  
09.03 Ματέ 0903 00 00  
09.04 Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη    
Πιπέρι    
Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 0904 11 00  
Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 0904 12 00  
Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta    
Αποξεραμένες, μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη    
Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum) 0904 21 10  
Άλλες 0904 21 90  
Θρυμματισμένες ή σε σκόνη 0904 22 00  
09.05 Βανίλια    
Μη θρυμματισμένη ούτε σε σκόνη 0905 10 00  
Θρυμματισμένη ή σε σκόνη 0905 20 00  
09.06 Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη    
Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906 11 00  
Άλλα 0906 19 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0906 20 00  
09.07 Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0907 10 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0907 20 00  
09.08 Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων    
Μοσχοκάρυδα    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0908 11 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0908 12 00  
Περιβλήματα μοσχοκάρυδων    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0908 21 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0908 22 00  
Καρποί αμώμων και καρδαμώμων    
Μη θρυμματισμένοι ούτε σε σκόνη 0908 31 00  
Θρυμματισμένοι ή σε σκόνη 0908 32 00  
09.09 Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)    
Σπέρματα κορίανδρου    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0909 21 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0909 22 00  
Σπέρματα κύμινου    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0909 31 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0909 32 00  
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, αγριοκύμινου (κάρου) ή μάραθου κέδρου (αρκεύθου)    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0909 61 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0909 62 00  
09.10 Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά    
Ζιγγίβερι    
Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη 0910 11 00  
Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 0910 12 00  
Κρόκος (ζαφορά)    
Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη 0910 20 10  
Θρυμματισμένος ή σε σκόνη 0910 20 90  
Curcuma 0910 30 00  
Άλλα μπαχαρικά    
Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού    
Curry 0910 91 05  
Άλλα    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0910 91 10  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0910 91 90  
Άλλα    
Σπόροι μοσχόσιτου 0910 99 10  
Θυμάρι    
Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη    
Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum L.) 0910 99 31  
Άλλο 0910 99 33  
Θρυμματισμένο ή σε σκόνη 0910 99 39  
Φύλλα δάφνης 0910 99 50  
Άλλα    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 0910 99 91  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 0910 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.