CN8 / NC8 - 2023 93 CN8 / NC8 - 2023 - EL 95

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94
ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΦΩΤΙΣTIKA ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

94.01 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους    
Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα 9401 10 00  
Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα 9401 20 00  
Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος    
Από ξύλο 9401 31 00  
Άλλα 9401 39 00  
Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια    
Από ξύλο 9401 41 00  
Άλλα 9401 49 00  
Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες    
Από μπαμπού 9401 52 00  
Από καλάμι rotin 9401 53 00  
Άλλα 9401 59 00  
Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο    
Παραγεμισμένα 9401 61 00  
Άλλα 9401 69 00  
Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο    
Παραγεμισμένα 9401 71 00  
Άλλα 9401 79 00  
Άλλα καθίσματα 9401 80 00  
Μέρη    
Από ξύλο    
Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος 9401 91 10  
Άλλα 9401 91 90  
Άλλα    
Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος 9401 99 10  
Άλλα 9401 99 90  
94.02 Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών    
Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους 9402 10 00  
Άλλα 9402 90 00  
94.03 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους    
Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία    
Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm    
Γραφεία 9403 10 51  
Άλλα 9403 10 58  
Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm    
Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα 9403 10 91  
Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα 9403 10 93  
Άλλα 9403 10 98  
Άλλα έπιπλα από μέταλλο    
Κρεβάτια 9403 20 20  
Άλλα 9403 20 80  
Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία    
Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm    
Γραφεία 9403 30 11  
Άλλα 9403 30 19  
Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm    
Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα 9403 30 91  
Άλλα 9403 30 99  
Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες    
Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών 9403 40 10  
Άλλα 9403 40 90  
Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες 9403 50 00  
Άλλα έπιπλα από ξύλο    
Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους 9403 60 10  
Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα 9403 60 30  
Άλλα έπιπλα από ξύλο 9403 60 90  
Έπιπλα από πλαστικές ύλες 9403 70 00  
Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες    
Από μπαμπού 9403 82 00  
Από καλάμι rotin 9403 83 00  
Άλλα 9403 89 00  
Μέρη    
Από ξύλο 9403 91 00  
Άλλα    
Από μέταλλο 9403 99 10  
Από άλλες ύλες 9403 99 90  
94.04 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη    
Σομιέδες 9404 10 00  
Στρώματα    
Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη    
Από καουτσούκ 9404 21 10  
Από πλαστικές ύλες 9404 21 90  
Από άλλες ύλες    
Με μεταλλικά ελατήρια 9404 29 10  
Άλλα 9404 29 90  
Υπνόσακοι 9404 30 00 (PCE)
Παπλώματα και καλύμματα κρεβατιών    
Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά 9404 40 10  
Άλλα 9404 40 90  
Άλλα    
Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά 9404 90 10  
Άλλα 9404 90 90  
94.05 Φωτιστικά και συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών    
Σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση με φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Από πλαστικές ύλες ή από κεραμικές ύλες 9405 11 40  
Από γυαλί 9405 11 50  
Από άλλες ύλες 9405 11 90  
Άλλα    
Από πλαστικές ύλες ή από κεραμικές ύλες 9405 19 40  
Από γυαλί 9405 19 50  
Από άλλες ύλες 9405 19 90  
Ηλεκτρικά φωτιστικά τραπεζιού, γραφείου, κομοδίνου ή δαπέδου    
Σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση με φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Από πλαστικές ύλες ή από κεραμικές ύλες 9405 21 40  
Από γυαλί 9405 21 50  
Από άλλες ύλες 9405 21 90  
Άλλα    
Από πλαστικές ύλες ή από κεραμικές ύλες 9405 29 40  
Από γυαλί 9405 29 50  
Από άλλες ύλες 9405 29 90  
Αλυσίδες φωτισμού των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα    
Σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση με φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED) 9405 31 00  
Άλλα 9405 39 00  
Άλλα φωτιστικά και συσκευές φωτισμού    
Φωτοβολταϊκά, σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση με φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Προβολείς 9405 41 10  
Άλλα    
Από πλαστικές ύλες 9405 41 31  
Άλλα 9405 41 39  
Άλλα, σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση με φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Προβολείς 9405 42 10  
Άλλα    
Από πλαστικές ύλες 9405 42 31  
Άλλα 9405 42 39  
Άλλα    
Προβολείς 9405 49 10  
Άλλα    
Από πλαστικές ύλες 9405 49 40  
Από άλλες ύλες 9405 49 90  
Μη ηλεκτρικά φωτιστικά και συσκευές φωτισμού 9405 50 00  
Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη    
Σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση με φωτεινές πηγές διόδου φωτοεκπομπής (LED)    
Από πλαστικές ύλες 9405 61 20  
Από άλλες ύλες 9405 61 80  
Άλλα    
Από πλαστικές ύλες 9405 69 20  
Από άλλες ύλες 9405 69 80  
Μέρη    
Από γυαλί    
Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς) 9405 91 10  
Άλλα 9405 91 90  
Από πλαστικές ύλες 9405 92 00  
Άλλα 9405 99 00  
94.06 Προκατασκευασμένα κτίρια    
Από ξύλο 9406 10 00  
Αρθρωτές κτιριακές μονάδες, από χάλυβα 9406 20 00  
Άλλα    
Κινητές κατοικίες 9406 90 10  
Άλλες    
Από σίδηρο ή χάλυβα    
Θερμοκήπια 9406 90 31  
Άλλες 9406 90 38  
Από άλλες ύλες 9406 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.