CN8 / NC8 - 2023 34 CN8 / NC8 - 2023 - ET 36

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 35
VALKAINED; MODIFITSEERITUD TÄRKLIS; LIIMID; ENSÜÜMID

35.01 Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid    
kaseiin    
regenereeritud tekstiilkiudude valmistamiseks 3501 10 10  
tööstuslikuks otstarbeks, v.a toidukaupade ja loomasöötade valmistamiseks 3501 10 50  
muud 3501 10 90  
muud    
kaseiinliimid 3501 90 10  
muud 3501 90 90  
35.02 Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega ĂĽle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid    
munaalbumiin    
kuivatatud munaalbumiin    
munaalbumiin, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks 3502 11 10  
muud 3502 11 90  
muud    
munaalbumiin, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks 3502 19 10  
muud 3502 19 90  
piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid    
piimaalbumiin, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks 3502 20 10  
muud    
kuivatatud (näiteks tahvlid, soomused, helbed, pulber) 3502 20 91  
muud 3502 20 99  
muud    
albumiinid, v.a munaalbumiin ja piimaalbumiin    
albumiinid, mis on inimtoiduks kõlbmatud või mis muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks 3502 90 20  
muud 3502 90 70  
albuminaadid ja muud albumiini derivaadid 3502 90 90  
35.03 Ĺ˝elatiin (sh nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid    
Ĺľelatiin ja selle derivaadid 3503 00 10  
muud 3503 00 80  
35.04 Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber    
käesoleva grupi lisamärkuses 1 määratletud piimavalgukontsentraadid 3504 00 10  
muud 3504 00 90  
35.05 Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid    
dekstriinid jm modifitseeritud tärklised    
dekstriinid 3505 10 10  
muud modifitseeritud tärklised    
esterdatud ja eeterdatud tärklised 3505 10 50  
muud 3505 10 90  
liimid    
mis sisaldavad alla 25 % massist tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi 3505 20 10  
mis sisaldavad massist vähemalt 25 %, kuid alla 55 % tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi 3505 20 30  
mis sisaldavad massist vähemalt 55 %, kuid alla 80 % tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi 3505 20 50  
mis sisaldavad massist vähemalt 80 % tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud tärklisi 3505 20 90  
35.06 Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemĂĽĂĽgipakendis netomassiga kuni 1 kg    
liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemĂĽĂĽgipakendis netomassiga kuni 1 kg 3506 10 00  
muud    
adhesiivid rubriikide 3901–3913 polĂĽmeeride või kautšuki baasil    
läbipaistvad ja värvusetud adhesiivkiled ning läbipaistvad ja värvusetud kõvastuvad vedelad adhesiivid, mida kasutatakse ĂĽksnes või peamiselt lamekuvarite või puutetundlike ekraanipaneelide valmistamiseks 3506 91 10  
muud 3506 91 90  
muud 3506 99 00  
35.07 EnsĂĽĂĽmid; mujal nimetamata ensĂĽĂĽmivalmistised    
laap ja selle kontsentraadid 3507 10 00  
muud    
lipoproteiinlipaas; aspergillus'e leeliseline proteaas 3507 90 30  
muud 3507 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.