CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - ET 42

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 41
TOORNAHAD (V.A KARUSNAHAD) JA NAHK

41.01 Veiste (k.a pĂĽhvlite) ja hobuslaste toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), karvaga või karvata, laustetud või laustmata    
terved nahad, laustmata, ĂĽksnes kuivatatuna massiga kuni 8 kg, kuivsoolatuna kuni 10 kg, värskena, märgsoolatuna või muul viisil konserveerituna massiga kuni 16 kg iga nahk    
värsked 4101 20 10 (PCE)
märgsoolatud 4101 20 30 (PCE)
kuivatatud või kuivsoolatud 4101 20 50 (PCE)
muud 4101 20 80 (PCE)
terved nahad massiga ĂĽle 16 kg    
värsked 4101 50 10 (PCE)
märgsoolatud 4101 50 30 (PCE)
kuivatatud või kuivsoolatud 4101 50 50 (PCE)
muud 4101 50 90 (PCE)
muud, k.a krupoonid, poolkrupoonid ja kõhud 4101 90 00  
41.02 Lamba ja talle toornahad (värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), villaga või villata, laustmata või laustetud, v.a käesoleva grupi märkuse 1 punktis c nimetatud    
villaga    
tallede toornahad 4102 10 10 (PCE)
muud 4102 10 90 (PCE)
villata    
pikeldatud 4102 21 00 (PCE)
muud 4102 29 00 (PCE)
41.03 Muud toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata), karvadega või ilma, laustetud või laustmata, v.a käesoleva grupi märkuse 1 punktis b või c nimetatud    
roomajate nahad 4103 20 00 (PCE)
seanahad 4103 30 00 (PCE)
muud 4103 90 00  
41.04 Veiste (k.a pĂĽhvlite) ja hobuslaste pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata    
märjas olekus (k.a wet-blue)    
töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust    
terved veiste (k.a pühvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga) 4104 11 10 (PCE)
muud    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad    
terved nahad pindalaga üle 2,6 m² (28 ruutjala) 4104 11 51 (PCE)
muud 4104 11 59 (PCE)
muud 4104 11 90 (PCE)
muud    
terved veiste (k.a pühvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga) 4104 19 10 (PCE)
muud    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad    
terved nahad pindalaga üle 2,6 m² (28 ruutjala) 4104 19 51 (PCE)
muud 4104 19 59 (PCE)
muud 4104 19 90 (PCE)
kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)    
töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust    
terved veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga)    
terved ida-india seebu nahad, pea ja jalgadega või ilma, iga naha mass on kuni 4,5 kg, üksnes taimsete parkainetega pargitud, edasi töödeldud või töötlemata, kuid ilmselt kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel 4104 41 11 (PCE)
muud 4104 41 19 (PCE)
muud    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad    
terved nahad pindalaga üle 2,6 m² (28 ruutjala) 4104 41 51 (PCE)
muud 4104 41 59 (PCE)
muud 4104 41 90 (PCE)
muud    
terved veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga)    
terved ida-india seebu nahad, pea ja jalgadega või ilma, iga naha mass on kuni 4,5 kg, üksnes taimsete parkainetega pargitud, edasi töödeldud või töötlemata, kuid ilmselt kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel 4104 49 11 (PCE)
muud 4104 49 19 (PCE)
muud    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad    
terved nahad pindalaga üle 2,6 m² (28 ruutjala) 4104 49 51 (PCE)
muud 4104 49 59 (PCE)
muud 4104 49 90 (PCE)
41.05 Lammaste või lambatallede pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata    
märjas olekus (k.a wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)    
taimse eelpargiga india villalamba nahad, edasi töödeldud või töötlemata, kuid ilmselt kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel 4105 30 10 (PCE)
muud 4105 30 90 (PCE)
41.06 Muude loomade pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata või karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata    
kitsede ja kitsetallede nahad    
märjas olekus (k.a wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)    
taimse eelpargiga india kitse- või kitsetallenahad, edasi töödeldud või töötlemata, kuid ilmselt kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel 4106 22 10 (PCE)
muud 4106 22 90 (PCE)
seanahk    
märjas olekus (k.a wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud) 4106 32 00 (PCE)
roomajate nahad    
taimse eelpargiga 4106 40 10 (PCE)
muud 4106 40 90 (PCE)
muud    
märjas olekus (k.a wet-blue) 4106 91 00  
kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Veiste (k.a pĂĽhvlite) või hobuslaste pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, karvata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114    
terved nahad    
töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga)    
boksnahk 4107 11 11 (MTK)
muud 4107 11 19 (MTK)
muud 4107 11 90 (MTK)
töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga)    
boksnahk 4107 12 11 (MTK)
muud 4107 12 19 (MTK)
muud    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad 4107 12 91 (MTK)
hobuslaste nahad 4107 12 99 (MTK)
muud    
veiste (k.a pühvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m² (28 ruutjalga) 4107 19 10 (MTK)
muud 4107 19 90 (MTK)
muud, sh poolikud nahad    
töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata    
tallanahk 4107 91 10  
muud 4107 91 90 (MTK)
töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad 4107 92 10 (MTK)
hobuslaste nahad 4107 92 90 (MTK)
muud    
veiste (k.a pĂĽhvlite) nahad 4107 99 10 (MTK)
hobuslaste nahad 4107 99 90 (MTK)
41.12 Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Muude loomade pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villa või karvata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114    
kitsede ja kitsetallede nahad 4113 10 00 (MTK)
seanahad 4113 20 00 (MTK)
roomajate nahad 4113 30 00 (MTK)
muud 4113 90 00 (MTK)
41.14 Seemisnahk (sh formaldehĂĽĂĽdpargiga); lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk    
seemisnahk (sh formaldehĂĽĂĽdpargiga)    
lambanahad ja tallenahad 4114 10 10 (PCE)
muude loomade nahad 4114 10 90 (PCE)
lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk 4114 20 00 (MTK)
41.15 Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte); nahalõikmed jm naha- või komposiitnahajäätmed, nahktoodete valmistamiseks kõlbmatud; nahatolm, -pulber ja -puru    
komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte) 4115 10 00  
nahalõikmed jm naha- või komposiitnahajäätmed, nahktoodete valmistamiseks kõlbmatud; nahatolm, -pulber ja -puru 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.