CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - ET 54

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 53
MUUD TAIMSED TEKSTIILKIUD; PABERLĂ•NG JA PABERLĂ•NGAST RIIE

53.01 Lina, toores või töödeldud (kuid ketramata); linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)    
lina, toores või leotatud 5301 10 00  
murtud, ropsitud, soetud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata lina    
murtud või ropsitud 5301 21 00  
muud 5301 29 00  
linatakud ja -jäätmed 5301 30 00  
53.02 Harilik kanep (Cannabis sativa L.), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)    
harilik kanep, toores või leotatud 5302 10 00  
muud 5302 90 00  
53.03 DĹľuut ja muud niinekiud (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud), toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)    
dĹľuut jm niinekiud, toored või leotatud 5303 10 00  
muud 5303 90 00  
53.05 Kookoskiud, manillakanep (abaka ehk Musa textilis Nee), ramjee jt mujal nimetamata taimsed kiud, toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud, kraasmed ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) 5305 00 00  
53.06 Linane lõng    
ĂĽhekordne    
jaemĂĽĂĽgiks pakendamata    
joontihedusega vähemalt 833,3 detsiteksi (meetriline number mitte ĂĽle 12) 5306 10 10  
joontihedusega vähemalt 277,8 detsiteksi, kuid alla 833,3 detsiteksi (meetriline number ĂĽle 12, kuid mitte ĂĽle 36) 5306 10 30  
joontihedusega alla 277,8 detsiteksi (meetriline number ĂĽle 36) 5306 10 50  
jaemĂĽĂĽgiks pakendatud 5306 10 90  
mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng    
jaemĂĽĂĽgiks pakendamata 5306 20 10  
jaemĂĽĂĽgiks pakendatud 5306 20 90  
53.07 Lõng dĹľuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest    
ĂĽhekordne 5307 10 00  
mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng 5307 20 00  
53.08 Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng    
kookoslõng 5308 10 00  
kanepilõng    
jaemĂĽĂĽgiks pakendamata 5308 20 10  
jaemĂĽĂĽgiks pakendatud 5308 20 90  
muud    
ramjeelõng    
joontihedusega vähemalt 277,8 detsiteksi (meetriline number mitte ĂĽle 36) 5308 90 12  
joontihedusega alla 277,8 detsiteksi (meetriline number ĂĽle 36) 5308 90 19  
paberlõng 5308 90 50  
muud 5308 90 90  
53.09 Linane riie    
linasisaldusega vähemalt 85 % massist    
pleegitamata või pleegitatud    
pleegitamata 5309 11 10 (MTK)
pleegitatud 5309 11 90 (MTK)
muud 5309 19 00 (MTK)
linasisaldusega alla 85 % massist    
pleegitamata või pleegitatud 5309 21 00 (MTK)
muud 5309 29 00 (MTK)
53.10 Riie dĹľuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest    
pleegitamata    
laiusega kuni 150 cm 5310 10 10 (MTK)
laiusega üle 150 cm 5310 10 90 (MTK)
muud 5310 90 00 (MTK)
53.11 Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie    
ramjeekiust 5311 00 10 (MTK)
muud 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.