CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - ET 76

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 75
NIKKEL JA NIKKELTOOTED

75.01 Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vahesaadused    
niklikivi 7501 10 00  
nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vahesaadused 7501 20 00  
75.02 Survetöötlemata nikkel    
legeerimata nikkel 7502 10 00  
niklisulamid 7502 20 00  
75.03 Niklijäätmed ja -jäägid    
legeerimata niklist 7503 00 10  
niklisulamitest 7503 00 90  
75.04 Niklipulbrid ja -helbed 7504 00 00  
75.05 Niklist varbmaterjal, profiilid ja traat    
varbmaterjal ja profiilid    
legeerimata niklist 7505 11 00  
niklisulamitest 7505 12 00  
traat    
legeerimata niklist 7505 21 00  
niklisulamitest 7505 22 00  
75.06 Niklist plaadid, lehed, ribad ja foolium    
legeerimata niklist 7506 10 00  
niklisulamitest 7506 20 00  
75.07 Niklist torud ja toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)    
torud    
legeerimata niklist 7507 11 00  
niklisulamitest 7507 12 00  
toruliitmikud 7507 20 00  
75.08 Muud nikkeltooted    
nikkeltraadist riie, võred ja võrgud 7508 10 00  
muud 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.