CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - ET 87

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 86
RAUDTEEVĂ•I TRAMMIVEDURID, -VEEREM NING NENDE OSAD; RAUDTEEVĂ•I TRAMMITEESEADMED JA -TARVIKUD NING NENDE OSAD; MITMESUGUSED MEHAANILISED (SH ELEKTROMEHAANILISED) LIIKLUSKORRALDUSSEADMED

86.01 Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt või akudelt    
toitega väliselt elektriallikalt 8601 10 00 (PCE)
toitega akudelt 8601 20 00 (PCE)
86.02 Muud raudteevedurid; veduritendrid    
diiselelektrivedurid 8602 10 00  
muud 8602 90 00  
86.03 Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.a rubriigi 8604 vagunid    
toitega väliselt elektriallikalt 8603 10 00 (PCE)
muud 8603 90 00 (PCE)
86.04 Raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.a rubriigis 8604 nimetatud) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Raudtee ja trammi järelveetavad kaubavagunid ja platvormvagunid    
tsisternvagunid jms 8606 10 00 (PCE)
isetühjenevad vagunid, v.a alamrubriigis 860610 nimetatud 8606 30 00 (PCE)
muud    
kinnised    
spetsiaalselt kõrgradioaktiivsete ainete veoks mõeldud (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
muud 8606 91 80 (PCE)
lahtised, liikumatute üle 60 cm kõrguste külgedega 8606 92 00 (PCE)
muud 8606 99 00 (PCE)
86.07 Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad    
pöördvankrid, bissel-tĂĽĂĽpi pöördvankrid, teljed, rattad, nende osad    
vedavad pöördvankrid 8607 11 00  
muud pöördvankrid ja bissel-tĂĽĂĽpi pöördvankrid 8607 12 00  
muud, sh osad    
teljed, ka kokkupandud; rattad ja nende osad 8607 19 10  
pöördvankrite ja bissel-tĂĽĂĽpi pöördvankrite osad 8607 19 90  
pidurid ja nende osad    
õhkpidurid ja nende osad    
malmist või valuterasest 8607 21 10  
muud 8607 21 90  
muud 8607 29 00  
konksud jm haakeseadmed, puhvrid ja nende osad 8607 30 00  
muud    
veduritele    
puksid ja nende osad 8607 91 10  
muud 8607 91 90  
muud    
puksid ja nende osad 8607 99 10  
muud 8607 99 80  
86.08 Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (kaasa arvatud elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nimetatud seadmete osad 8608 00 00  
86.09 Mahutid (k.a mahutid vedelike transpordiks), mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ĂĽhe või mitme transpordiliigi jaoks    
pliist radiatsioonikaitsekattega mahutid radioaktiivsete ainete veoks (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
muud 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.