CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - ET 91

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 90
OPTIKA-, FOTO-, KINO-, MĂ•Ă•TE-, KONTROLL-, TĂ„PPIS-, MEDITSIINIJA KIRURGIAINSTRUMENDID NING -APARATUUR; NENDE OSAD JA TARVIKUD

90.01 Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid (v.a rubriiki 8544 kuuluvad); polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; mis tahes materjalist läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm optikatooted, kokku monteerimata (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)    
optilised kiud, optiliste kiudude kimbud ja kiudoptilised kaablid    
kaablid kujutise ĂĽlekandmiseks 9001 10 10  
muud 9001 10 90  
polariseerivast materjalist lehed ja plaadid 9001 20 00  
kontaktläätsed 9001 30 00 (PCE)
klaasist prilliläätsed    
nägemist mittekorrigeerivad 9001 40 20 (PCE)
nägemist korrigeerivad    
mõlemalt poolt töödeldud    
monofokaalsed 9001 40 41 (PCE)
muud 9001 40 49 (PCE)
muud 9001 40 80 (PCE)
muust materjalist prilliläätsed    
nägemist mittekorrigeerivad 9001 50 20 (PCE)
nägemist korrigeerivad    
mõlemalt poolt töödeldud    
monofokaalsed 9001 50 41 (PCE)
muud 9001 50 49 (PCE)
muud 9001 50 80 (PCE)
muud 9001 90 00  
90.02 Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokku monteeritud (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)    
objektiivid    
kaameratele, projektoritele ning foto- ja filmisuurendus- ja -vähendusaparaatidele 9002 11 00 (PCE)
muud 9002 19 00 (PCE)
filtrid 9002 20 00 (PCE)
muud 9002 90 00  
90.03 Prillide, kaitseprillide jms raamid ja nende osad    
raamid    
plastist 9003 11 00 (PCE)
muust materjalist 9003 19 00 (PCE)
osad 9003 90 00  
90.04 Prillid ja samalaadsed tooted nägemise korrigeerimiseks, silmade kaitsmiseks või muuks otstarbeks    
päikeseprillid    
optiliselt töödeldud läätsedega 9004 10 10 (PCE)
muud    
plastist läätsedega 9004 10 91 (PCE)
muud 9004 10 99 (PCE)
muud    
plastist läätsedega 9004 90 10  
muud 9004 90 90  
90.05 Binoklid, pikksilmad, muud optilised teleskoobid ja nende statiivid; muud astronoomilised instrumendid ja nende statiivid (v.a raadioastronoomilised instrumendid)    
binoklid 9005 10 00 (PCE)
muud instrumendid 9005 80 00  
osad ja tarvikud (sh statiivid) 9005 90 00  
90.06 Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid (v.a rubriigi 8539 gaaslahenduslambid)    
kaamerad allvee- ja aerofotograafiaks või siseorganite meditsiiniliseks või kirurgiliseks läbivaatuseks; võrdluskaamerad kohtumeditsiini ja kriminalistika tarbeks 9006 30 00 (PCE)
kiirfotokaamerad 9006 40 00 (PCE)
muud kaamerad    
rullfilmile laiusega 35 mm    
ĂĽhekordse kasutusega kaamerad 9006 53 10 (PCE)
muud 9006 53 80 (PCE)
muud 9006 59 00 (PCE)
fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid    
gaaslahenduslampidega (elektroonilised) välklambid 9006 61 00 (PCE)
muud 9006 69 00 (PCE)
osad ja tarvikud    
kaameratele 9006 91 00  
muud 9006 99 00  
90.07 Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma nendeta    
kaamerad 9007 10 00 (PCE)
projektorid 9007 20 00 (PCE)
osad ja tarvikud    
kaameratele 9007 91 00  
projektoritele 9007 92 00  
90.08 Kujutise projektorid (v.a kinematograafias kasutatavad projektorid); fotosuurendus- ja -vähendusseadmed (v.a kinematograafias kasutatavad)    
projektorid, suurendus- ja vähendusseadmed 9008 50 00 (PCE)
osad ja tarvikud 9008 90 00  
90.10 Foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; negatoskoobid; projektsiooniekraanid    
aparatuur ja seadmed fotofilmide (sh kinofilmid) ning rullides fotopaberi automaatilmutamiseks või ilmutatud filmide automaatseks eksponeerimiseks fotopaberirullidele 9010 10 00  
muu foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed; negatoskoobid 9010 50 00  
projektsiooniekraanid 9010 60 00  
osad ja tarvikud    
alamrubriigi 90105000 või 90106000 aparatuurile ja seadmetele 9010 90 20  
muud 9010 90 80  
90.11 Optilised liitmikroskoobid, k.a mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid    
stereomikroskoobid 9011 10 00 (PCE)
muud mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid    
mikrofotode tegemiseks kasutatavad mikroskoobid, varustatud spetsiaalselt projekteeritud seadmetega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks 9011 20 10 (PCE)
muud 9011 20 90 (PCE)
muud mikroskoobid 9011 80 00 (PCE)
osad ja tarvikud 9011 90 00  
90.12 Mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid); difraktsiooniseadmed    
mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid); difraktsiooniseadmed 9012 10 00  
osad ja tarvikud 9012 90 00  
90.13 Laserid, (v.a laserdioodid); muud mujal käesolevas grupis nimetamata optilised seadmed ja instrumendid    
relvade teleskoopsihikud; periskoobid; teleskoobid, mis kuuluvad osadena käesolevas grupis või XVI jaotises nimetatud masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri juurde    
teleskoobid, mis kuuluvad osadena käesolevas grupis või XVI jaotises nimetatud masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri juurde 9013 10 10  
muud 9013 10 90  
laserid (v.a laserdioodid) 9013 20 00  
muud seadmed, aparaadid ja instrumendid 9013 80 00  
osad ja tarvikud    
relvade teleskoopsihikutele ja periskoopidele 9013 90 05  
muud 9013 90 80  
90.14 Suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed    
suundkompassid 9014 10 00  
lennu- või kosmosenavigatsiooniinstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid)    
inertsiaalnavigatsioonisĂĽsteemid 9014 20 20 (PCE)
muud 9014 20 80  
muud instrumendid ja seadmed 9014 80 00  
osad ja tarvikud 9014 90 00  
90.15 Geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrumendid, hĂĽdrograafia-, okeanograafia-, hĂĽdroloogia-, meteoroloogia- ja geofĂĽĂĽsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid    
kaugusmõõturid 9015 10 00  
teodoliidid ja tahhĂĽmeetrid 9015 20 00  
nivelliirid    
elektroonilised 9015 30 10  
muud 9015 30 90  
fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed 9015 40 00  
muud instrumendid ja seadmed    
meteoroloogia-, hĂĽdroloogia- ja geofĂĽĂĽsikainstrumendid ja -seadmed 9015 80 20  
geodeesias, topograafias, maamõõtmisel või nivelleerimisel kasutatavad instrumendid ja seadmed; hĂĽdrograafiainstrumendid 9015 80 40  
muud 9015 80 80  
osad ja tarvikud 9015 90 00  
90.16 Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg, vihtidega või ilma    
kaalud 9016 00 10 (PCE)
osad ja tarvikud 9016 00 90  
90.17 Joonestus-, tähistus- või arvutusinstrumendid (näiteks joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, mallid, joonestuskomplektid, arvutuslĂĽkatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (näiteks mõõdulatid ja -lindid, kruvikud, nihikud)    
joonestuslauad ja -masinad, ka automaatsed    
plotterid 9017 10 10 (PCE)
muud 9017 10 90 (PCE)
muud joonestus-, tähistus- ning arvutusinstrumendid    
plotterid 9017 20 05 (PCE)
muud joonestusinstrumendid 9017 20 10  
tähistusinstrumendid 9017 20 39 (PCE)
arvutusinstrumendid (k.a arvutuslĂĽkatid, arvutuskettad jms) 9017 20 90 (PCE)
kruvikud, nihikud ja mõõdikud 9017 30 00 (PCE)
muud instrumendid    
mõõdulatid, -lindid, jaotistega joonlauad 9017 80 10  
muud 9017 80 90  
osad ja tarvikud 9017 90 00  
90.18 Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise kontrollimiseks    
elektrodiagnostiline aparatuur (sh aparatuur organismi funktsionaalseks uurimiseks ja fĂĽsioloogiliste parameetrite kontrolliks)    
elektrokardiograafid 9018 11 00  
skaneerivad ultraheliaparaadid 9018 12 00  
magnetresonantstomograaf 9018 13 00  
stsintigraafiaseadmed 9018 14 00  
muud    
aparatuur kahe või enama parameetri samaaegseks jälgimiseks 9018 19 10  
muud 9018 19 90  
ultraviolett- või infrapunaaparatuur 9018 20 00  
sĂĽstlad, nõelad, kateetrid, kanĂĽĂĽlid jms instrumendid    
sĂĽstlad, nõeltega või ilma    
plastist 9018 31 10  
muud 9018 31 90  
torujad metallnõelad ja kirurgilised õmblusnõelad    
torujad metallnõelad 9018 32 10  
kirurgilised õmblusnõelad 9018 32 90  
muud 9018 39 00  
muud hambaraviriistad ja -instrumendid    
hambaravi puurmasinad, ka muude hambaraviseadmetega samale alusele ĂĽhitatud 9018 41 00  
muud    
puurid, kettad ja harjad kasutamiseks hambaravi puurmasinates 9018 49 10  
muud 9018 49 90  
muud oftalmoloogilised instrumendid ja seadmed    
mitteoptilised 9018 50 10  
optilised 9018 50 90  
muud instrumendid ja seadmed    
vererõhu mõõtmise instrumendid ja seadmed 9018 90 10  
endoskoobid 9018 90 20  
hemodialĂĽĂĽsiseadmed (tehisneerud, nende abiseadmed, dialĂĽsaatorid) 9018 90 30  
diatermiaseadmed 9018 90 40  
vereĂĽlekande- ja infusiooniseadmed 9018 90 50  
anesteesiaseadmed ja -instrumendid 9018 90 60  
närvistimulatsiooniseadmed 9018 90 75  
muud 9018 90 84  
90.19 Mehhanoteraapilised seadmed; massaaĹľiaparatuur; seadmed patsientide psĂĽhholoogilise seisundi kontrollimiseks; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks    
mehhanoteraapilised seadmed; massaaĹľiaparatuur; seadmed patsientide psĂĽhholoogilise seisundi kontrollimiseks    
elektriline vibromassaaĹľiaparatuur 9019 10 10  
muud 9019 10 90  
seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks    
Mehaaniline hingamisaparaat, mis võimaldab invasiivset ventileerimist 9019 20 10 (PCE)
Mehaaniline hingamisaparaat, mitteinvasiivne 9019 20 20 (PCE)
Muud, sh osad ja tarvikud 9019 20 90  
90.20 Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid)    
Gaasimaskid 9020 00 10 (PCE)
Muud, sh osad ja tarvikud 9020 00 90  
90.21 Ortopeedilised abivahendid (sh kargud, kirurgilised vööd ja songavööd); lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks; proteesid; kuuldeaparaadid jms kaasaskantavad või kehasse implanteeritud fĂĽĂĽsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid    
ortopeedilised abivahendid ja vahendid luumurdude raviks    
ortopeedilised abivahendid 9021 10 10  
lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks 9021 10 90  
hambaproteesid, muud hammaste toestamise või asendamise vahendid    
hambaproteesid    
plastist 9021 21 10 (CEN)
muust materjalist 9021 21 90 (CEN)
muud 9021 29 00  
muud proteesid    
liigeseproteesid 9021 31 00  
muud    
silmaproteesid 9021 39 10  
muud 9021 39 90  
kuuldeaparaadid (v.a nende osad ning tarvikud) 9021 40 00 (PCE)
sĂĽdamerĂĽtmurid sĂĽdamelihaste stimuleerimiseks (v.a nende osad ja tarvikud) 9021 50 00 (PCE)
muud    
kuuldeaparaatide osad ja tarvikud 9021 90 10  
muud 9021 90 90  
90.22 Röntgeni-, alfa-, beeta- gamma- või muul ioniseerival kiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias, sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur, röntgenikiiretorud jm röntgenikiirguse generaatorid, kõrgepingegeneraatorid, juhtimispuldid ja -kilbid, ekraanid, lauad, toolid jm vahendid uuringuteks ja raviks    
röntgenikiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias (sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur)    
kompuutertomograafid 9022 12 00 (PCE)
muud, kasutamiseks hambaravis 9022 13 00 (PCE)
muud, kasutamiseks meditsiinis, kirurgias või veterinaarias 9022 14 00 (PCE)
muuks kasutuseks 9022 19 00 (PCE)
alfa-, beeta- gamma- või muul ioniseerival kiirgusel töötavad seadmed, mis on või ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias (sh radiograafia- ja radioteraapiaaparatuur)    
kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias 9022 21 00 (PCE)
muuks kasutuseks 9022 29 00 (PCE)
röntgenikiiretorud 9022 30 00 (PCE)
muud, sh osad ja tarvikud    
röntgenkiirgusel töötavate seadmete osad ja tarvikud 9022 90 20  
muud 9022 90 80  
90.23 Instrumendid, seadmed ning mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel)    
kasutamiseks fĂĽĂĽsika, keemia või tehniliste õppeainete õpetamisel 9023 00 10  
muud 9023 00 80  
90.24 Masinad ja seadmed materjalide (nt metall, puit, tekstiil, paber, plast) kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste määramiseks    
masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määramiseks    
universaalsed või tõmbetugevuse määramiseks 9024 10 20  
kõvaduse määramiseks 9024 10 40  
muud 9024 10 80  
muud masinad ja seadmed 9024 80 00  
osad ja tarvikud 9024 90 00  
90.25 Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, pĂĽromeetrid, baromeetrid, hĂĽgromeetrid ja psĂĽhromeetrid, salvestusseadmega või salvestusseadmeta, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid    
termomeetrid ja pĂĽromeetrid, muude instrumentidega kombineerimata    
vahetu lugemiga vedeliktäitega termomeetrid    
meditsiinilised või veterinaarsed termomeetrid 9025 11 20 (PCE)
muud 9025 11 80 (PCE)
muud 9025 19 00 (PCE)
muud instrumendid    
baromeetrid, muude instrumentidega kombineerimata 9025 80 20 (PCE)
muud    
elektroonilised 9025 80 40  
muud 9025 80 80  
osad ja tarvikud 9025 90 00  
90.26 Instrumendid ja seadmed vedeliku või gaasi vooluhulga, taseme, rõhu jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.a rubriigi 9014, 9015, 9028 ja 9032 instrumendid ja seadmed    
vedeliku kulu või taseme mõõtmiseks või kontrollimiseks    
elektroonilised    
kulumõõturid 9026 10 21 (PCE)
muud 9026 10 29 (PCE)
muud    
kulumõõturid 9026 10 81 (PCE)
muud 9026 10 89 (PCE)
rõhu mõõtmiseks või kontrollimiseks    
elektroonilised 9026 20 20 (PCE)
muud    
toru- ja metallmembraanmanomeetrid 9026 20 40 (PCE)
muud 9026 20 80 (PCE)
muud instrumendid ja seadmed    
elektroonilised 9026 80 20  
muud 9026 80 80  
osad ja tarvikud 9026 90 00  
90.27 Instrumendid ja seadmed fĂĽĂĽsikaliseks või keemiliseks analĂĽĂĽsiks (näiteks polari-, refrakto-, spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalĂĽsaatorid); instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; instrumendid ja seadmed soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid    
gaasi- ja suitsuanalĂĽsaatorid    
elektroonilised 9027 10 10 (PCE)
muud 9027 10 90 (PCE)
kromatograafid ja elektroforeesiaparatuur 9027 20 00  
spektromeetrid, spektrofotomeetrid ja spektrograafid, mis kasutavad optilist kiirgust (ultraviolettkiirgus, nähtav valgus, infrapunane kiirgus) 9027 30 00  
muud instrumendid ja seadmed, mis kasutavad optilist kiirgust (ultraviolettkiirgus, nähtav valgus, infrapunane kiirgus) 9027 50 00  
muud instrumendid ja seadmed    
massispektromeetrid 9027 81 00 (PCE)
muud    
eksponomeetrid 9027 89 10  
pH-meetrid, rH-meetrid ja muu aparatuur juhtivuse mõõtmiseks 9027 89 30  
muud 9027 89 90  
mikrotoomid; osad ja tarvikud 9027 90 00  
90.28 Seadmed gaasi, vedeliku või elektri kulu või tootmismahu mõõtmiseks, sh nende kalibreerimisseadmed    
gaasiarvestid 9028 10 00 (PCE)
vedelikumõõturid 9028 20 00 (PCE)
elektriarvestid    
vahelduvvoolule    
ĂĽhefaasilised 9028 30 11 (PCE)
mitmefaasilised 9028 30 19 (PCE)
muud 9028 30 90 (PCE)
osad ja tarvikud    
elektriarvestitele 9028 90 10  
muud 9028 90 90  
90.29 Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; kiirusmõõdikud ning tahhomeetrid (v.a rubriigi 9014 või 9015 mõõteriistad); stroboskoobid    
pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms 9029 10 00  
kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid; stroboskoobid    
kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid    
sõidukite kiirusmõõdikud 9029 20 31  
muud 9029 20 38  
stroboskoobid 9029 20 90  
osad ja tarvikud 9029 90 00  
90.30 Ostsilloskoobid, spektraalanalĂĽsaatorid jm instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.a rubriigi 9028 arvestid); instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks    
instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks 9030 10 00  
ostsilloskoobid ja ostsillograafid 9030 20 00  
muud instrumendid ja seadmed pinge, voolutugevuse, takistuse või võimsuse mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.a seadmed, mida kasutatakse pooljuhtplaatide või -seadiste mõõtmiseks või kontrollimiseks)    
multimeetrid, salvestusseadmeta 9030 31 00  
multimeetrid, salvestusseadmega 9030 32 00  
muud, salvestusseadmeta    
takistuse mõõtevahendid 9030 33 20  
muud 9030 33 70  
muud, salvestusseadmega 9030 39 00  
muud elektersideinstrumendid ja -seadmed (näiteks ĂĽlekostemõõturid, võimendusmõõturid, moonutusmõõturid, psofomeetrid) 9030 40 00  
muud instrumendid ja seadmed    
pooljuhtplaatide või -seadiste (k.a integraallĂĽlituste) mõõtmiseks või kontrollimiseks 9030 82 00  
muud, salvestusseadmega 9030 84 00  
muud 9030 89 00  
osad ja tarvikud 9030 90 00  
90.31 Mõõte- või kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid    
mehaaniliste osade balansseerimise masinad 9031 10 00  
katsestendid 9031 20 00  
muud optikariistad ja -instrumendid    
pooljuhtplaatide või -seadiste (k.a integraallĂĽlituste) kontrollimiseks või pooljuhtseadiste (k.a integraallĂĽlituste) tootmisel kasutatavate fotomaskide või võrgustike kontrollimiseks 9031 41 00  
muud    
profiilprojektorid 9031 49 10 (PCE)
muud 9031 49 90  
muud instrumendid, seadmed ja masinad    
geomeetriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrollimiseks 9031 80 20  
muud 9031 80 80  
osad ja tarvikud 9031 90 00  
90.32 Automaatregulatsiooni- ja automaatkontroll-instrumendid ning -seadmed    
termostaadid    
elektroonilised 9032 10 20 (PCE)
muud 9032 10 80 (PCE)
manostaadid 9032 20 00 (PCE)
muud instrumendid ja seadmed    
hĂĽdraulilised või pneumaatilised 9032 81 00  
muud 9032 89 00  
osad ja tarvikud 9032 90 00  
90.33 Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)    
tagantvalgustuse leedmoodulid – vedelkristallekraanide (LCD) tagantvalgustuse valgusallikad, mis sisaldavad ĂĽhte või mitut trĂĽkkplaadile või muule sarnasele põhimikule paigaldatud leedi ja ĂĽhendust, ning passiivseid komponente koos optiliste komponentide või kaitsedioodidega või ilma nendeta 9033 00 10  
muud 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.