CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - FI 17

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

16 RYHMÄ
LIHASTA, KALASTA, Ă„YRIĂ„ISISTĂ„, NILVIĂ„ISISTĂ„, MUISTA VEDESSĂ„ ELĂ„VISTĂ„ SELKĂ„RANGATTOMISTA TAI HYĂ–NTEISISTĂ„ VALMISTETUT TUOTTEET

16.01 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista, verestä tai hyönteisistä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet    
maksasta valmistetut 1601 00 10  
muut    
makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät 1601 00 91  
muut 1601 00 99  
16.02 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista, verestä tai hyönteisistä    
homogenoidut valmisteet 1602 10 00  
eläimenmaksasta valmistetut    
hanhen- tai ankanmaksasta valmistetut 1602 20 10  
muut 1602 20 90  
nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut    
kalkkunasta valmistetut    
joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia    
joissa on yksinomaan kypsentämätöntä kalkkunanlihaa 1602 31 11  
muut 1602 31 19  
muut 1602 31 80  
kanaa    
joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia    
kypsentämättömät 1602 32 11  
muut 1602 32 19  
joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia 1602 32 30  
muut 1602 32 90  
muut    
joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia    
kypsentämättömät 1602 39 21  
muut 1602 39 29  
muut 1602 39 85  
siasta valmistetut    
kinkku ja sen palat    
kesyä sikaa 1602 41 10  
muuta 1602 41 90  
lapa ja sen palat    
kesyä sikaa 1602 42 10  
muuta 1602 42 90  
muut, myös sekavalmisteet    
kesyä sikaa    
joissa on vähintään 80 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta)    
selkä ilman niskaa ja sen palat, myös selästä ja kinkusta tehdyt sekavalmisteet 1602 49 11  
niska ja sen palat, myös niskasta ja lavasta tehdyt sekavalmisteet 1602 49 13  
muut sekavalmisteet, joissa on kinkkua, lapaa, selkää tai niskaa taikka niiden paloja 1602 49 15  
muut 1602 49 19  
joissa on vähintään 40 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta) 1602 49 30  
joissa on vähemmän kuin 40 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta) 1602 49 50  
muuta 1602 49 90  
naudasta valmistetut    
kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt sekavalmisteet 1602 50 10  
muut    
säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä pakkauksissa 1602 50 31  
muut 1602 50 95  
muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet    
eläimenverestä tehdyt valmisteet 1602 90 10  
muut    
riistasta tai kanista valmistetut 1602 90 31  
muut    
joissa on kesyn sian lihaa tai kesyä sikaa olevia muita eläimenosia 1602 90 51  
muut    
joissa on naudanlihaa tai nautaa olevia muita eläimenosia    
kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt sekavalmisteet 1602 90 61  
muut 1602 90 69  
muut    
lampaasta valmistetut 1602 90 91  
vuohesta valmistetut 1602 90 95  
muut 1602 90 99  
16.03 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut    
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg 1603 00 10  
muut 1603 00 80  
16.04 Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet    
kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan murskeena tai jauheena    
tyynenmerenlohet, merilohi ja tonavanjokilohi 1604 11 00  
silli ja silakka    
fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsennetyt, jäädytetyt 1604 12 10  
muut    
ilmanpitävissä pakkauksissa 1604 12 91  
muut 1604 12 99  
sardiinit, Sardinella spp. ja kilohaili    
sardiinit    
oliiviöljyssä 1604 13 11  
muut 1604 13 19  
muut 1604 13 90  
tonnikala, boniitti ja sardat (Sarda spp.)    
tonnikala ja boniitti    
boniitti    
kasviöljyssä 1604 14 21  
muut    
fileet (ns. ”loins”) 1604 14 26  
muut 1604 14 28  
keltaevätonnikala (Thunnus albacares)    
kasviöljyssä 1604 14 31  
muut    
fileet (ns. ”loins”) 1604 14 36  
muut 1604 14 38  
muut    
kasviöljyssä 1604 14 41  
muut    
fileet (ns. ”loins”) 1604 14 46  
muut 1604 14 48  
sardat (Sarda spp.) 1604 14 90  
makrillit    
Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrillit    
fileet 1604 15 11  
muut 1604 15 19  
Scomber australasicus -lajin makrilli 1604 15 90  
sardelli (aito anjovis) 1604 16 00  
ankeriaat 1604 17 00  
hain evät 1604 18 00  
muut    
lohikalat, muut kuin tyynenmerenlohet, merilohi ja tonavanjokilohi 1604 19 10  
Euthynnus-suvun kalat, muut kuin boniitti (Katsuwonuspelamis)    
fileet (ns. ”loins”) 1604 19 31  
muut 1604 19 39  
Orcynopsis unicolor -lajin kala (juovaton sarda) 1604 19 50  
muut    
fileet, raa'at, ainoastaan taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös öljyssä esikypsytetyt, jäädytetyt 1604 19 91  
muut    
turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
seiti (Pollachius virens) 1604 19 93  
kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.) 1604 19 94  
alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturskat (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
muut 1604 19 97  
muut kalavalmisteet ja -säilykkeet    
surimivalmisteet 1604 20 05  
muut, jotka on valmistettu    
tyynenmerenlohesta, merilohesta tai tonavanjokilohesta 1604 20 10  
muusta lohikalasta kuin tyynenmerenlohesta, merilohesta tai tonavanjokilohesta 1604 20 30  
sardellista (aito anjovis) 1604 20 40  
sardiinista, sardasta, Scomber scombrus- jaScomber japonicus -lajin makrillista, Orcynopsis unicolor -lajin kalasta (juovaton sarda) 1604 20 50  
tonnikalasta, boniitista tai muusta Euthynnus-suvun kalasta 1604 20 70  
muusta kalasta 1604 20 90  
kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet    
kaviaari 1604 31 00  
kaviaarinkorvikkeet 1604 32 00  
16.05 Ă„yriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt    
taskuravut 1605 10 00  
katkaravut    
muissa kuin ilmanpitävissä pakkauksissa    
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2 kg 1605 21 10  
muut 1605 21 90  
muut 1605 29 00  
hummerit    
hummerin liha, keitetty, hummerivoin tai -pastan, pateiden, keittojen tai kastikkeiden valmistukseen 1605 30 10  
muut 1605 30 90  
muut äyriäiset 1605 40 00  
nilviäiset    
osterit 1605 51 00  
kampasimpukat, myös kuningatarkampasimpukat 1605 52 00  
sinisimpukat    
ilmanpitävissä pakkauksissa 1605 53 10  
muut 1605 53 90  
seepiat ja kalmarit 1605 54 00  
meritursaat 1605 55 00  
venussimpukat, sydänsimpukat ja arkkisimpukat 1605 56 00  
merikorvat 1605 57 00  
etanat, ei kuitenkaan rantakotilot 1605 58 00  
muut 1605 59 00  
muut vedessä elävät selkärangattomat    
merimakkarat 1605 61 00  
merisiilit 1605 62 00  
meduusat 1605 63 00  
muut 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.