CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - FI 26

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

25¬†RYHM√Ą
SUOLA; RIKKI; MAAJA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

25.01 Suola (my√∂s p√∂yt√§suola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, my√∂s vesiliuoksena tai lis√§tty√§ paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sis√§lt√§v√§n√§; merivesi    
merivesi ja suolaliuokset 2501 00 10  
suola (my√∂s p√∂yt√§suola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, my√∂s vesiliuoksena tai lis√§tty√§ paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sis√§lt√§v√§n√§    
kemialliseen muuntamiseen (natriumin erottamiseen kloorista) muiden tuotteiden valmistamiseksi tarkoitetut 2501 00 31  
muut    
denaturoidut¬†tai muuhun teolliseen k√§ytt√∂√∂n (mukaan lukien puhdistus) kuin ihmis- tai el√§inravinnoksi tarkoitettujen ravintovalmisteiden s√§il√∂nt√§√§n tai valmistukseen tarkoitetut 2501 00 51  
muut    
ihmisravinnoksi soveltuva suola 2501 00 91  
muut 2501 00 99  
25.02 Pasuttamattomat rautapyriitit 2502 00 00  
25.03 Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu eik√§ kolloidinen rikki    
raaka rikki ja puhdistamaton rikki 2503 00 10  
muu 2503 00 90  
25.04 Luonnongrafiitti    
jauheena tai suomuina 2504 10 00  
muu 2504 90 00  
25.05 Kaikenlainen luonnonhiekka, my√∂s v√§rj√§tty, ei kuitenkaan 26¬†ryhm√§n metallipitoinen hiekka    
kvartsihiekka 2505 10 00  
muu 2505 90 00  
25.06 Kvartsi (muu kuin luonnonhiekka); kvartsiitti, my√∂s karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi    
kvartsi 2506 10 00  
kvartsiitti 2506 20 00  
25.07 Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet, my√∂s kalsinoidut    
kaoliini 2507 00 20  
muut kaoliinipitoiset savet 2507 00 80  
25.08 Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen¬†6806 paisutettu savi), andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti, my√∂s kalsinoidut; mulliitti; samotti ja dinasmaa    
bentoniitti 2508 10 00  
tulenkest√§v√§ savi (fire-clay) 2508 30 00  
muut savet 2508 40 00  
andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti 2508 50 00  
mulliitti 2508 60 00  
samotti ja dinasmaa 2508 70 00  
25.09 Liitu 2509 00 00  
25.10 Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu    
jauhamattomat 2510 10 00  
jauhetut 2510 20 00  
25.11 Luonnon bariumsulfaatti (raskass√§lp√§); luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti), my√∂s kalsinoitu, ei kuitenkaan nimikkeen¬†2816 bariumoksidi    
luonnon bariumsulfaatti (raskass√§lp√§) 2511 10 00  
luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti) 2511 20 00  
25.12 Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja diatomiitti) ja niiden kaltaiset piipitoiset maalajit, joiden n√§enn√§inen ominaispaino on enint√§√§n 1, my√∂s kalsinoidut 2512 00 00  
25.13 Hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet, my√∂s l√§mp√∂k√§sitellyt    
hohkakivi 2513 10 00  
smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet 2513 20 00  
25.14 Liuskekivi, my√∂s karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi 2514 00 00  
25.15 Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka n√§enn√§inen ominaispaino on v√§hint√§√§n 2,5, sek√§ alabasteri, my√∂s karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi    
marmori ja travertiini    
raaka tai karkeasti lohkottu 2515 11 00  
ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi 2515 12 00  
Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi; alabasteri 2515 20 00  
25.16 Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, my√∂s karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi    
graniitti    
raaka tai karkeasti lohkottu 2516 11 00  
ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi 2516 12 00  
hiekkakivi 2516 20 00  
muu muistomerkki- ja rakennuskivi 2516 90 00  
25.17 Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti k√§ytet√§√§n betonin t√§ytekiven√§, maantien kive√§miseen, rautatien rakentamiseen tai muuten t√§ytekiven√§, mukulakivi ja piikivi, my√∂s l√§mp√∂k√§sitellyt; kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusj√§tteest√§ valmistettu sepeli, my√∂s jos siin√§ on nimikkeen ensimm√§isess√§ osassa tarkoitettuja aineita; tervasepeli; nimikkeen¬†2515 tai 2516 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, my√∂s l√§mp√∂k√§sitellyt    
pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti k√§ytet√§√§n betonin t√§ytekiven√§, maantien kive√§miseen, rautatien rakentamiseen tai muuten t√§ytekiven√§, mukulakivi ja piikivi, my√∂s l√§mp√∂k√§sitellyt    
pikkukivi, sora, mukulakivi ja piikivi 2517 10 10  
kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhitut 2517 10 20  
muut 2517 10 80  
kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusj√§tteest√§ valmistettu sepeli, my√∂s jos siin√§ on alanimikkeess√§ ¬†251710 tarkoitettuja aineita 2517 20 00  
tervasepeli 2517 30 00  
nimikkeen¬†2515 tai 2516 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, my√∂s l√§mp√∂k√§sitellyt    
marmorista saadut 2517 41 00  
muista kivilajeista saadut 2517 49 00  
25.18 Dolomiitti, my√∂s kalsinoitu tai sintrattu, my√∂s karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi leikattu    
kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti 2518 10 00  
kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti 2518 20 00  
25.19 Luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti); sulatettu magnesiumoksidi (magnesia); perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi, my√∂s jos siin√§ on v√§h√§isi√§ m√§√§ri√§ muita ennen sintrausta lis√§ttyj√§ oksideja; muu magnesiumoksidi, my√∂s puhdas    
luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) 2519 10 00  
muut    
magnesiumoksidi, muu kuin kalsinoitu luonnon magnesiumkarbonaatti 2519 90 10  
perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi 2519 90 30  
muu 2519 90 90  
25.20 Kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikive√§ tai kalsiumsulfaattia), v√§rj√§√§m√§t√∂n tai v√§rj√§tty, my√∂s v√§h√§isi√§ kiihdytin- tai hidastinm√§√§ri√§ sis√§lt√§v√§    
kipsikivi; anhydriitti 2520 10 00  
kipsi 2520 20 00  
25.21 Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia k√§ytet√§√§n kalkin tai sementin valmistukseen 2521 00 00  
25.22 Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen¬†2825 kalsiumoksidi ja -hydroksidi    
sammuttamaton kalkki 2522 10 00  
sammutettu kalkki 2522 20 00  
hydraulinen kalkki 2522 30 00  
25.23 Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sek√§ niiden kaltainen hydraulinen sementti, my√∂s v√§rj√§tty tai klinkkerein√§    
sementtiklinkkerit 2523 10 00  
portlandsementti    
valkosementti, my√∂s keinotekoisesti v√§rj√§tty 2523 21 00  
muu 2523 29 00  
aluminaattisementti 2523 30 00  
muu hydraulinen sementti 2523 90 00  
25.24 Asbesti    
krokidoliitti 2524 10 00  
muut 2524 90 00  
25.25 Kiille, my√∂s s√§√§nn√∂tt√∂min√§ lehtisin√§; kiillej√§tteet    
raaka kiille ja s√§√§nn√∂tt√∂miksi levyiksi tai lehtisiksi lohkottu kiille 2525 10 00  
kiillejauhe 2525 20 00  
kiillej√§tteet 2525 30 00  
25.26 Luonnonsteatiitti, my√∂s karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neli√∂n muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi; talkki    
murskaamattomat ja jauhamattomat 2526 10 00  
murskatut tai jauhetut 2526 20 00  
25.28 Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (my√∂s kalsinoidut), ei kuitenkaan luonnonsuolaliuoksista erotetut; luonnonboorihappo, jossa on boorihappoa (H3BO3) enint√§√§n 85¬†prosenttia kuiva-aineen painosta 2528 00 00  
25.29 Maas√§lp√§; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluoris√§lp√§    
maas√§lp√§ 2529 10 00  
fluoris√§lp√§    
jossa on enint√§√§n 97¬†painoprosenttia kalsiumfluoridia 2529 21 00  
jossa on enemm√§n kuin 97¬†painoprosenttia kalsiumfluoridia 2529 22 00  
leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti 2529 30 00  
25.30 Muualle kuulumattomat kivenn√§isaineet    
vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat 2530 10 00  
kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit) 2530 20 00  
muut    
selestiini ja strontianiitti 2530 90 30 New  
spodumeeni, petaliitti, lepidoliitti, amblygoniitti, hektoriitti, jadariitti ja niiden kaltaiset mineraalit, litiumin erottamiseen soveltuvat 2530 90 40 New  
bastnasiitti, ksenotiimi ja niiden kaltaiset mineraalit, jotka soveltuvat harvinaisten maametallien, skandiumin tai yttriumin erottamiseen 2530 90 50 New  
muut 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.