CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - FI 33

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

32¬†RYHM√Ą
PARKITUSJA V√ĄRIUUTTEET; TANNIINIT JA NIIDEN JOHDANNAISET; V√ĄRIT, PIGMENTIT JA MUUT V√ĄRIAINEET; MAALIT JA LAKAT; KITTI SEK√Ą MUUT T√ĄYTEJA TIIVISTYSTAHNAT; PAINOV√ĄRIT, MUSTE JA TUSSI

32.01 Kasviper√§iset parkitusuutteet; tanniinit sek√§ niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset    
kebratshouute 3201 10 00  
mimoosan- eli wattlekuoriuute 3201 20 00  
muut    
sumakkiuute, valoneauute, tammiuute ja kastanjauute 3201 90 20  
muut 3201 90 90  
32.02 Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; ep√§orgaaniset parkitusaineet; parkitusvalmisteet, my√∂s luonnon parkitusaineita sis√§lt√§v√§t; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten    
synteettiset orgaaniset parkitusaineet 3202 10 00  
muut 3202 90 00  
32.03 Kasvi- tai el√§inper√§iset v√§riaineet (my√∂s v√§riuutteet, mutta ei ‚ÄĚel√§inmusta‚ÄĚ), my√∂s kemiallisesti m√§√§ritellyt; t√§m√§n ryhm√§n 3 huomautuksessa tarkoitetut kasvi- tai el√§inper√§isiin v√§riaineisiin perustuvat valmisteet    
kasviper√§iset v√§riaineet ja niihin perustuvat valmisteet 3203 00 10  
el√§inper√§iset v√§riaineet ja niihin perustuvat valmisteet 3203 00 90  
32.04 Synteettiset orgaaniset v√§riaineet, my√∂s kemiallisesti m√§√§ritellyt; t√§m√§n ryhm√§n 3¬†huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin v√§riaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia k√§ytet√§√§n fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, my√∂s kemiallisesti m√§√§ritellyt    
synteettiset orgaaniset v√§riaineet ja niihin perustuvat, t√§m√§n ryhm√§n 3¬†huomautuksessa tarkoitetut valmisteet    
dispersiov√§rit ja niihin perustuvat valmisteet 3204 11 00  
happov√§rit, my√∂s esimetalloidut, ja niihin perustuvat valmisteet; peittav√§rit ja niihin perustuvat valmisteet 3204 12 00  
em√§ksiset v√§rit ja niihin perustuvat valmisteet 3204 13 00  
suorat v√§rit ja niihin perustuvat valmisteet 3204 14 00  
kyyppiv√§rit (my√∂s ne, joita sellaisenaan voidaan k√§ytt√§√§ pigmenttiv√§rein√§) ja niihin perustuvat valmisteet 3204 15 00  
reaktiov√§rit ja niihin perustuvat valmisteet 3204 16 00  
pigmenttiv√§rit ja niihin perustuvat valmisteet 3204 17 00  
karotenoidiv√§riaine ja siihen perustuvat valmisteet 3204 18 00  
muut, my√∂s kahden tai useamman alanimikkeiden¬†320411‚Äď320419 v√§riaineen seokset 3204 19 00  
synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia k√§ytet√§√§n fluoresoivina kirkasteina 3204 20 00  
muut 3204 90 00  
32.05 Substraattipigmentit; t√§m√§n ryhm√§n 3¬†huomautuksessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet 3205 00 00  
32.06 Muut v√§riaineet; t√§m√§n ryhm√§n 3¬†huomautuksessa tarkoitetut valmisteet, muut kuin nimikkeisiin¬†3203, 3204 ja 3205 kuuluvat; ep√§orgaaniset tuotteet, jollaisia k√§ytet√§√§n luminoforeina, my√∂s kemiallisesti m√§√§ritellyt    
titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet    
joissa on v√§hint√§√§n 80¬†prosenttia titaanidioksidia kuiva-aineen painosta 3206 11 00  
muut 3206 19 00  
kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet 3206 20 00  
muut v√§riaineet ja muut valmisteet    
ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet 3206 41 00  
litoponi ja muut sinkkisulfidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet 3206 42 00  
muut    
magnetiitti 3206 49 10  
muut 3206 49 70  
ep√§orgaaniset tuotteet, jollaisia k√§ytet√§√§n luminoforeina 3206 50 00  
32.07 Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet ja valmistetut v√§rit, lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit, nestem√§iset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia k√§ytet√§√§n keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa; lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina    
valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet, valmistetut v√§rit ja niiden kaltaiset valmisteet 3207 10 00  
lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit ja niiden kaltaiset valmisteet    
enkopit 3207 20 10  
muut 3207 20 90  
nestem√§iset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet 3207 30 00  
lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina    
lasi, hiutaleina, joiden pituus on v√§hint√§√§n 0,1 mutta enint√§√§n 3,5¬†mm ja paksuus v√§hint√§√§n 2 mutta enint√§√§n 5¬†mikrometri√§; lasi, jauheena tai rakeina, jotka sis√§lt√§v√§t v√§hint√§√§n 99¬†painoprosenttia piidioksidia 3207 40 40  
muut 3207 40 85  
32.08 Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vett√§ sis√§lt√§v√§√§n v√§liaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; t√§m√§n ryhm√§n 4¬†huomautuksessa m√§√§ritellyt liuokset    
polyestereihin perustuvat    
t√§m√§n ryhm√§n 4¬†huomautuksessa m√§√§ritellyt liuokset 3208 10 10  
muut 3208 10 90  
akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat    
t√§m√§n ryhm√§n 4¬†huomautuksessa m√§√§ritellyt liuokset 3208 20 10  
muut 3208 20 90  
muut    
t√§m√§n ryhm√§n 4¬†huomautuksessa m√§√§ritellyt liuokset    
2,2‚Ä≤-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4‚Ä≤-metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista saatu polyuretaani, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 48¬†painoprosenttia polymeeri√§ 3208 90 11  
p-kresolin ja divinyylibentseenin kopolymeeri, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 48¬†painoprosenttia polymeeri√§ 3208 90 13  
muut 3208 90 19  
muut    
synteettisiin polymeereihin perustuvat 3208 90 91  
kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuvat 3208 90 99  
32.09 Maalit ja lakat, jotka perustuvat vett√§ sis√§lt√§v√§√§n v√§liaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin    
akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat 3209 10 00  
muut 3209 90 00  
32.10 Muut maalit ja lakat; valmistetut vesipigmenttiv√§rit, jollaisia k√§ytet√§√§n nahan viimeistelyyn    
√∂ljymaalit ja -lakat 3210 00 10  
muut 3210 00 90  
32.11 Valmistetut kuivikkeet (sikkatiivit) 3211 00 00  
32.12 Nestem√§iset tai tahnamaiset, muuhun kuin vett√§ sis√§lt√§v√§√§n v√§liaineeseen dispergoidut pigmentit (my√∂s metallijauheet ja -hiutaleet), jollaisia k√§ytet√§√§n maalien valmistuksessa; pronssi- ja v√§rilehtiset; v√§hitt√§ismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat v√§rit ja v√§riaineet    
pronssi- ja v√§rilehtiset 3212 10 00  
muut 3212 90 00  
32.13 Taiteilijan-, koulu- ja julistev√§rit, s√§vytysv√§rit, harrastev√§rit ja niiden kaltaiset v√§rit, tabletteina, putkiloissa, t√∂lkeiss√§, pulloissa tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa    
v√§rit lajitelmina 3213 10 00  
muut 3213 90 00  
32.14 Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sek√§ muut t√§yte- ja tiivistystahnat; silotteet; muut kuin tulenkest√§v√§t julkisivujen, sis√§seinien, lattioiden, sis√§kattojen ja niiden kaltaisten pintojen peitt√§miseen tarkoitetut valmisteet    
ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sek√§ muut t√§yte- ja tiivistystahnat; silotteet    
ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sek√§ muut t√§yte- ja tiivistystahnat 3214 10 10  
silotteet 3214 10 90  
muut 3214 90 00  
32.15 Painov√§rit, kirjoitus- ja piirustusmusteet, my√∂s tussi, sek√§ muut musteet, my√∂s tiivistetyt ja kiinte√§t    
painov√§rit    
mustat 3215 11 00  
muut 3215 19 00  
muut    
mustekasetit (ilman integroitua kirjoitinp√§√§t√§) jotka on tarkoitettu asennettaviksi alanimikkeiden 844331, 844332 ja 844339 laitteisiin ja joissa on mekaanisia tai s√§hk√∂ll√§ toimivia komponentteja; kiinte√§ muste, joka on muotoiltu ja soveltuu asennettavaksi alanimikkeiden 844331, 844332 ja 844339 laitteisiin 3215 90 20  
muut 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.