CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - FI 73

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

72¬†RYHM√Ą
RAUTA JA TER√ĄS

I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAUHEENA OLEVAT TUOTTEET    
72.01 Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, m√∂hk√§lein√§ tai muussa alkumuodossa    
seostamaton harkkorauta, jossa on enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia fosforia    
jossa on v√§hint√§√§n 0,4¬†painoprosenttia mangaania    
jossa on enint√§√§n 1¬†painoprosentti piit√§ 7201 10 11  
jossa on enemm√§n kuin 1¬†painoprosentti piit√§ 7201 10 19  
jossa on v√§hint√§√§n 0,1¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,4¬†painoprosenttia mangaania 7201 10 30  
jossa on v√§hemm√§n kuin 0,1¬†painoprosenttia mangaania 7201 10 90  
seostamaton harkkorauta, jossa on enemm√§n kuin 0,5¬†painoprosenttia fosforia 7201 20 00  
seostettu harkkorauta; peilirauta    
seostettu harkkorauta, jossa on v√§hint√§√§n 0,3¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1¬†painoprosentti titaania ja v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1¬†painoprosentti vanadiinia 7201 50 10  
muut 7201 50 90  
72.02 Ferroseokset    
ferromangaani    
jossa on enemm√§n kuin 2¬†painoprosenttia hiilt√§    
jonka rakeiden koko on enint√§√§n 5¬†mm ja mangaanipitoisuus suurempi kuin 65¬†painoprosenttia 7202 11 20  
muu 7202 11 80  
muu 7202 19 00  
ferropii    
jossa on enemm√§n kuin 55¬†painoprosenttia piit√§ 7202 21 00  
muu    
jossa on v√§hint√§√§n 4¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 10¬†painoprosenttia magnesiumia 7202 29 10  
muu 7202 29 90  
ferropiimangaani 7202 30 00  
ferrokromi    
jossa on enemm√§n kuin 4¬†painoprosenttia hiilt√§    
jossa on enemm√§n kuin 4¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7202 41 10  
jossa on enemm√§n kuin 6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7202 41 90  
muu    
jossa on enint√§√§n 0,05¬†painoprosenttia hiilt√§ 7202 49 10  
jossa on enemm√§n kuin 0,05¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia hiilt√§ 7202 49 50  
jossa on enemm√§n kuin 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 4¬†painoprosenttia hiilt√§ 7202 49 90  
ferropiikromi 7202 50 00  
ferronikkeli 7202 60 00  
ferromolybdeeni 7202 70 00  
ferrovolframi ja ferropiivolframi 7202 80 00  
muut    
ferrotitaani ja ferropiititaani 7202 91 00  
ferrovanadiini 7202 92 00  
ferroniobium 7202 93 00  
muu    
ferrofosfori 7202 99 10  
ferropiimagnesium 7202 99 30  
muut 7202 99 80  
72.03 Rautamalmista suoraan pelkist√§m√§ll√§ saadut rautapohjaiset tuotteet sek√§ muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, s√§√§nn√∂tt√∂min√§ kappaleina, pellettein√§ tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on v√§hint√§√§n 99,94¬†painoprosenttia, s√§√§nn√∂tt√∂min√§ kappaleina, pellettein√§ tai niiden kaltaisessa muodossa    
rautamalmista suoraan pelkist√§m√§ll√§ saadut rautapohjaiset tuotteet 7203 10 00  
muut 7203 90 00  
72.04 Rautapohjaiset j√§tteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai ter√§st√§    
valuraudan j√§tteet ja romu 7204 10 00  
seoster√§ksen j√§tteet ja romu    
ruostumatonta ter√§st√§    
jossa on v√§hint√§√§n 8¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7204 21 10  
muut 7204 21 90  
muut 7204 29 00  
tinatun raudan tai ter√§ksen j√§tteet ja romu 7204 30 00  
muut j√§tteet ja romu    
sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisj√§tteet, hiomaj√§tteet, sahausj√§tteet, viilajauho, purseet ja j√§ysteet sek√§ leikkausj√§tteet, my√∂s paaleina    
sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisj√§tteet, hiomaj√§tteet, sahausj√§tteet ja viilajauho 7204 41 10  
purseet, j√§ysteet ja leikkausj√§tteet    
paaleina 7204 41 91  
muut 7204 41 99  
muut    
paloiteltuna 7204 49 10  
muut    
paaleina 7204 49 30  
muut 7204 49 90  
romusta sulatetut harkot 7204 50 00  
72.05 Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai ter√§st√§    
rakeet 7205 10 00  
jauheet    
seoster√§st√§ 7205 21 00  
muut 7205 29 00  
II. RAUTA JA SEOSTAMATON TER√ĄS    
72.06 Rauta ja seostamaton ter√§s, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen¬†7203 rauta)    
valanteet 7206 10 00  
muut 7206 90 00  
72.07 V√§lituotteet, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§    
joissa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neli√∂n muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus    
valssatut tai jatkuvavaletut    
automaattiter√§st√§ 7207 11 11  
muut    
paksuus enint√§√§n 130¬†mm 7207 11 14  
paksuus suurempi kuin 130¬†mm 7207 11 16  
taotut 7207 11 90  
muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoiset    
valssatut tai jatkuvavaletut 7207 12 10  
taotut 7207 12 90  
muut    
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n tai monikulmion muotoiset    
valssatut tai jatkuvavaletut 7207 19 12  
taotut 7207 19 19  
muut 7207 19 80  
joissa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neli√∂n muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus    
valssatut tai jatkuvavaletut    
automaattiter√§st√§ 7207 20 11  
muut, joissa on    
v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7207 20 15  
v√§hint√§√§n 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7207 20 17  
taotut 7207 20 19  
muut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoiset    
valssatut tai jatkuvavaletut 7207 20 32  
taotut 7207 20 39  
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n tai monikulmion muotoiset    
valssatut tai jatkuvavaletut 7207 20 52  
taotut 7207 20 59  
muut 7207 20 80  
72.08 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§, leveys v√§hint√§√§n 600¬†mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat    
kelatut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset 7208 10 00  
muut, kelatut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, peitatut    
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm 7208 25 00  
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm mutta pienempi kuin 4,75¬†mm 7208 26 00  
paksuus pienempi kuin 3¬†mm 7208 27 00  
muut, kelatut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut    
paksuus suurempi kuin 10¬†mm 7208 36 00  
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm mutta enint√§√§n 10¬†mm 7208 37 00  
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm mutta pienempi kuin 4,75¬†mm 7208 38 00  
paksuus pienempi kuin 3¬†mm 7208 39 00  
kelaamattomat, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset 7208 40 00  
muut, kelaamattomat, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut    
paksuus suurempi kuin 10¬†mm    
paksuus suurempi kuin 15¬†mm 7208 51 20  
paksuus suurempi kuin 10¬†mm mutta enint√§√§n 15¬†mm, leveys    
v√§hint√§√§n 2050¬†mm 7208 51 91  
pienempi kuin 2050¬†mm 7208 51 98  
muut, paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm mutta enint√§√§n 10¬†mm    
nelj√§lt√§ sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enint√§√§n 1250¬†mm 7208 52 10  
muut, leveys    
v√§hint√§√§n 2050¬†mm 7208 52 91  
pienempi kuin 2050¬†mm 7208 52 99  
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm mutta pienempi kuin 4,75¬†mm    
nelj√§lt√§ sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys enint√§√§n 1250¬†mm ja paksuus v√§hint√§√§n 4¬†mm 7208 53 10  
muut 7208 53 90  
paksuus pienempi kuin 3¬†mm 7208 54 00  
muut    
rei'itetty 7208 90 20  
muut 7208 90 80  
72.09 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§, leveys v√§hint√§√§n 600¬†mm, kylm√§valssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat    
kelatut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut    
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm 7209 15 00  
paksuus suurempi kuin 1¬†mm mutta pienempi kuin 3¬†mm    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7209 16 10  
muut 7209 16 90  
paksuus v√§hint√§√§n 0,5¬†mm mutta enint√§√§n 1¬†mm    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7209 17 10  
muut 7209 17 90  
paksuus pienempi kuin 0,5¬†mm    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7209 18 10  
muut    
paksuus v√§hint√§√§n 0,35¬†mm mutta pienempi kuin 0,5¬†mm 7209 18 91  
paksuus pienempi kuin 0,35¬†mm 7209 18 99  
kelaamattomat, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut    
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm 7209 25 00  
paksuus suurempi kuin 1¬†mm mutta pienempi kuin 3¬†mm    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7209 26 10  
muut 7209 26 90  
paksuus v√§hint√§√§n 0,5¬†mm mutta enint√§√§n 1¬†mm    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7209 27 10  
muut 7209 27 90  
paksuus pienempi kuin 0,5¬†mm    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7209 28 10  
muut 7209 28 90  
muut    
rei'itetty 7209 90 20  
muut 7209 90 80  
72.10 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§, leveys v√§hint√§√§n 600¬†mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut    
tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut)    
paksuus v√§hint√§√§n 0,5¬†mm 7210 11 00  
paksuus pienempi kuin 0,5¬†mm    
l√§kkipelti 7210 12 20  
muut 7210 12 80  
lyijyll√§ pinnoitetut, my√∂s lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt) (ei pleteroidut) 7210 20 00  
s√§hk√∂sinkityt 7210 30 00  
muulla tavalla sinkill√§ pinnoitetut (ei pleteroidut)    
aallotetut 7210 41 00  
muut 7210 49 00  
kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut) 7210 50 00  
alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut)    
alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut) 7210 61 00  
muut 7210 69 00  
maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut    
l√§kkipelti, lakatut; kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut 7210 70 10  
muut 7210 70 80  
muut    
pleteroidut 7210 90 30  
tinatut ja painetut 7210 90 40  
muut 7210 90 80  
72.11 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§, leveys pienempi kuin 600¬†mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut    
nelj√§lt√§ sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys suurempi kuin 150¬†mm ja paksuus v√§hint√§√§n 4¬†mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia 7211 13 00  
muut, paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm 7211 14 00  
muut 7211 19 00  
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut    
joissa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
‚ÄĚs√§hk√∂tekniset‚ÄĚ 7211 23 20  
muut    
paksuus v√§hint√§√§n 0,35¬†mm 7211 23 30  
paksuus pienempi kuin 0,35¬†mm 7211 23 80  
muut 7211 29 00  
muut    
rei'itetty 7211 90 20  
muut 7211 90 80  
72.12 Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§, leveys pienempi kuin 600¬†mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut    
tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut)    
l√§kkipelti, ei enemp√§√§ valmistettu kuin pintak√§sitelty 7212 10 10  
muut 7212 10 90  
s√§hk√∂sinkityt 7212 20 00  
muulla tavalla sinkill√§ pinnoitetut (ei pleteroidut) 7212 30 00  
maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut    
l√§kkipelti, ei enemp√§√§ valmistettu kuin lakattu; kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut), tuotteet, lakatut 7212 40 20  
muut 7212 40 80  
muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut)    
kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut) 7212 50 20  
kromilla tai nikkelill√§ pinnoitetut (ei pleteroidut) 7212 50 30  
kuparilla pinnoitetut (ei pleteroidut) 7212 50 40  
alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut)    
alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut) 7212 50 61  
muut 7212 50 69  
muut 7212 50 90  
pleteroidut 7212 60 00  
72.13 Tangot, kuumavalssatut, s√§√§nn√∂tt√∂m√§sti kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§    
joissa on valssauksessa syntyneit√§ syvennyksi√§, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia 7213 10 00  
muut, automaattiter√§st√§ 7213 20 00  
muut    
joiden poikkileikkaus on ympyr√§n muotoinen ja l√§pimitta pienempi kuin 14¬†mm    
betonin raudoitukseen tarkoitetut 7213 91 10  
ulkorenkaiden kudosrunkoihin tarkoitetut 7213 91 20  
muut    
joissa on enint√§√§n 0,06 painoprosenttia hiilt√§ 7213 91 41  
joissa on enemm√§n kuin 0,06 painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7213 91 49  
joissa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 0,75¬†painoprosenttia hiilt√§ 7213 91 70  
joissa on enemm√§n kuin 0,75¬†painoprosenttia hiilt√§ 7213 91 90  
muut    
joissa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7213 99 10  
joissa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7213 99 90  
72.14 Muut tangot, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§, ei enemp√§√§ valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin my√∂s tangot, joita on valssauksen j√§lkeen kierretty    
taotut 7214 10 00  
joissa on valssauksessa syntyneit√§ syvennyksi√§, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai joita on valssauksen j√§lkeen kierretty 7214 20 00  
muut, automaattiter√§st√§ 7214 30 00  
muut    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoiset    
joissa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7214 91 10  
joissa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7214 91 90  
muut    
joissa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
betonin raudoitukseen tarkoitetut 7214 99 10  
muut, joiden poikkileikkaus on ympyr√§n muotoinen ja l√§pimitta    
v√§hint√§√§n 80¬†mm 7214 99 31  
pienempi kuin 80¬†mm 7214 99 39  
muut 7214 99 50  
muut, joissa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
joiden poikkileikkaus on ympyr√§n muotoinen ja l√§pimitta    
v√§hint√§√§n 80¬†mm 7214 99 71  
pienempi kuin 80¬†mm 7214 99 79  
muut 7214 99 95  
72.15 Muut tangot, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§    
automaattiter√§st√§, ei enemp√§√§ valmistettu kuin kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt 7215 10 00  
muut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt    
joissa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoiset 7215 50 11  
muut 7215 50 19  
joissa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7215 50 80  
muut 7215 90 00  
72.16 Profiilit, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§    
U-, I- ja H-profiilit, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80¬†mm 7216 10 00  
L- ja T-profiilit, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80¬†mm    
L-profiilit 7216 21 00  
T-profiilit 7216 22 00  
U-, I- ja H-profiilit, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus v√§hint√§√§n 80¬†mm    
U-profiilit    
korkeus v√§hint√§√§n 80¬†mm mutta enint√§√§n 220¬†mm 7216 31 10  
korkeus suurempi kuin 220¬†mm 7216 31 90  
I-profiilit    
korkeus v√§hint√§√§n 80¬†mm mutta enint√§√§n 220¬†mm    
joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut 7216 32 11  
muut 7216 32 19  
korkeus suurempi kuin 220¬†mm    
joissa on yhdensuuntaiset laippojen sivut 7216 32 91  
muut 7216 32 99  
H-profiilit    
korkeus v√§hint√§√§n 80¬†mm mutta enint√§√§n 180¬†mm 7216 33 10  
korkeus suurempi kuin 180¬†mm 7216 33 90  
L- ja T-profiilit, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus v√§hint√§√§n 80¬†mm    
L-profiilit 7216 40 10  
T-profiilit 7216 40 90  
muut profiilit, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut    
joiden poikkileikkaus mahtuu neli√∂√∂n, jonka sivu on 80¬†mm 7216 50 10  
muut    
palkoprofiilit 7216 50 91  
muut 7216 50 99  
profiilit, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt    
levyvalmisteista valmistetut    
C-, L-, U-, Z-, omega- tai p√§√§st√§√§n avoimet profiilit 7216 61 10  
muut 7216 61 90  
muut 7216 69 00  
muut    
kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt levyvalmisteista    
profiloidut levyt 7216 91 10  
muut 7216 91 80  
muut 7216 99 00  
72.17 Lanka, rautaa tai seostamatonta ter√§st√§    
pinnoittamaton, my√∂s kiillotettu    
jossa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
poikkileikkauksen suurin l√§pimitta pienempi kuin 0,8¬†mm 7217 10 10  
poikkileikkauksen suurin l√§pimitta v√§hint√§√§n 0,8¬†mm    
joissa on valssauksessa syntyneit√§ syvennyksi√§, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia 7217 10 31  
muut 7217 10 39  
jossa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 10 50  
jossa on v√§hint√§√§n 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 10 90  
sinkill√§ pinnoitettu (ei pleteroitu)    
jossa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
poikkileikkauksen suurin l√§pimitta pienempi kuin 0,8¬†mm 7217 20 10  
poikkileikkauksen suurin l√§pimitta v√§hint√§√§n 0,8¬†mm 7217 20 30  
jossa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 20 50  
jossa on v√§hint√§√§n 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 20 90  
muulla ep√§jalolla metallilla pinnoitettu (ei pleteroitu)    
jossa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§    
kuparilla pinnoitettu (ei pleteroitu) 7217 30 41  
muu 7217 30 49  
jossa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 30 50  
jossa on v√§hint√§√§n 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 30 90  
muu    
jossa on v√§hemm√§n kuin 0,25¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 90 20  
jossa on v√§hint√§√§n 0,25¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 90 50  
jossa on v√§hint√§√§n 0,6¬†painoprosenttia hiilt√§ 7217 90 90  
III. RUOSTUMATON TER√ĄS    
72.18 Ruostumaton ter√§s, valanteina tai muussa alkumuodossa; v√§lituotteet, ruostumatonta ter√§st√§    
valanteet ja muut alkumuodot 7218 10 00  
muut    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoinen    
jossa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7218 91 10  
jossa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7218 91 80  
muut    
poikkileikkaukseltaan neli√∂n muotoiset    
valssatut tai jatkuvavaletut 7218 99 11  
taotut 7218 99 19  
muut    
valssatut tai jatkuvavaletut 7218 99 20  
taotut 7218 99 80  
72.19 Levyvalmisteet, ruostumatonta ter√§st√§, leveys v√§hint√§√§n 600¬†mm    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut    
paksuus suurempi kuin 10¬†mm 7219 11 00  
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm mutta enint√§√§n 10¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 12 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 12 90  
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm mutta pienempi kuin 4,75¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 13 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 13 90  
paksuus pienempi kuin 3¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 14 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 14 90  
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat    
paksuus suurempi kuin 10¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 21 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 21 90  
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm mutta enint√§√§n 10¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 22 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 22 90  
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm mutta pienempi kuin 4,75¬†mm 7219 23 00  
paksuus pienempi kuin 3¬†mm 7219 24 00  
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut    
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm 7219 31 00  
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm mutta pienempi kuin 4,75¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 32 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 32 90  
paksuus suurempi kuin 1¬†mm mutta pienempi kuin 3¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 33 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 33 90  
paksuus v√§hint√§√§n 0,5¬†mm mutta enint√§√§n 1¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 34 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 34 90  
paksuus pienempi kuin 0,5¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 35 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7219 35 90  
muut    
rei'itetty 7219 90 20  
muut 7219 90 80  
72.20 Levyvalmisteet ruostumatonta ter√§st√§, leveys pienempi kuin 600¬†mm    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut    
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm 7220 11 00  
paksuus pienempi kuin 4,75¬†mm 7220 12 00  
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut    
paksuus v√§hint√§√§n 3¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7220 20 21  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7220 20 29  
paksuus suurempi kuin 0,35¬†mm mutta pienempi kuin 3¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7220 20 41  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7220 20 49  
paksuus enint√§√§n 0,35¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7220 20 81  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7220 20 89  
muut    
rei'itetty 7220 90 20  
muut 7220 90 80  
72.21 Tangot, kuumavalssatut, s√§√§nn√∂tt√∂m√§sti kiepitetyt, ruostumatonta ter√§st√§    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7221 00 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7221 00 90  
72.22 Muut tangot, ruostumatonta ter√§st√§; profiilit, ruostumatonta ter√§st√§    
tangot, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut    
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n muotoiset    
l√§pimitta v√§hint√§√§n 80¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 11 11  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 11 19  
l√§pimitta pienempi kuin 80¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 11 81  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 11 89  
muut    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 19 10  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 19 90  
tangot, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt    
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n muotoiset    
l√§pimitta v√§hint√§√§n 80¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 11  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 19  
l√§pimitta v√§hint√§√§n 25¬†mm mutta v√§hemm√§n kuin 80¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 21  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 29  
l√§pimitta pienempi kuin 25¬†mm    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 31  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 39  
muut    
joissa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 81  
joissa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 20 89  
muut tangot    
taotut    
jossa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 30 51  
jossa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§ 7222 30 91  
muut 7222 30 97  
profiilit    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut 7222 40 10  
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt 7222 40 50  
muut 7222 40 90  
72.23 Lanka, ruostumatonta ter√§st√§    
jossa on v√§hint√§√§n 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§    
jossa on v√§hint√§√§n 28 mutta enint√§√§n 31¬†painoprosenttia nikkeli√§ ja v√§hint√§√§n 20 mutta enint√§√§n 22¬†painoprosenttia kromia 7223 00 11  
muut 7223 00 19  
jossa on v√§hemm√§n kuin 2,5¬†painoprosenttia nikkeli√§    
jossa on v√§hint√§√§n 13 mutta enint√§√§n 25¬†painoprosenttia kromia ja v√§hint√§√§n 3,5 mutta enint√§√§n 6¬†painoprosenttia alumiinia 7223 00 91  
muut 7223 00 99  
IV. MUU SEOSTER√ĄS; ONTOT PORATANGOT SEOSTER√ĄST√Ą TAI SEOSTAMATONTA TER√ĄST√Ą    
72.24 Muu seoster√§s, valanteina tai muussa alkumuodossa; v√§lituotteet, muuta seoster√§st√§    
valanteet ja muut alkumuodot    
ty√∂kaluter√§st√§ 7224 10 10  
muut 7224 10 90  
muut    
ty√∂kaluter√§st√§ 7224 90 02  
muut    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neli√∂n muotoiset    
kuumavalssatut tai jatkuvavaletut    
leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus    
pikater√§st√§ 7224 90 03  
joissa on enint√§√§n 0,7¬†painoprosenttia hiilt√§, v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1,2¬†painoprosenttia mangaania, ja v√§hint√§√§n 0,6¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 2,3¬†painoprosenttia piit√§; joissa on v√§hint√§√§n 0,0008¬†painoprosenttia booria mutta muiden niihin mahdollisesti sis√§ltyvien aineiden osuudet j√§√§v√§t pienemmiksi kuin t√§m√§n ryhm√§n 1¬†huomautuksen f¬†alakohdassa mainitut v√§himm√§ism√§√§r√§t 7224 90 05  
muut 7224 90 07  
muut 7224 90 14  
taotut 7224 90 18  
muut    
kuumavalssatut tai jatkuvavaletut    
joissa on v√§hint√§√§n 0,9¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1,15¬†painoprosenttia hiilt√§, v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 2¬†painoprosenttia kromia, ja jos niiss√§ on molybdeeni√§, sit√§ enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia 7224 90 31  
muut 7224 90 38  
taotut 7224 90 90  
72.25 Levyvalmisteet, muuta seoster√§st√§, leveys v√§hint√§√§n 600¬†mm    
piiseosteista s√§hk√∂teknist√§ ter√§st√§    
raesuunnatut 7225 11 00  
muut    
kuumavalssatut 7225 19 10  
kylm√§valssatut 7225 19 90  
muut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut    
ty√∂kaluter√§st√§ 7225 30 10  
pikater√§st√§ 7225 30 30  
muut 7225 30 90  
muut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat    
ty√∂kaluter√§st√§ 7225 40 12  
pikater√§st√§ 7225 40 15  
muut    
paksuus suurempi kuin 10¬†mm 7225 40 40  
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm mutta enint√§√§n 10¬†mm 7225 40 60  
paksuus pienempi kuin 4,75¬†mm 7225 40 90  
muut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut    
pikater√§st√§ 7225 50 20  
muut 7225 50 80  
muut    
s√§hk√∂sinkityt 7225 91 00  
muulla tavalla sinkill√§ pinnoitetut (ei pleteroidut) 7225 92 00  
muut 7225 99 00  
72.26 Levyvalmisteet muuta seoster√§st√§, leveys pienempi kuin 600¬†mm    
piiseosteista s√§hk√∂teknist√§ ter√§st√§    
raesuunnatut 7226 11 00  
muut    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut 7226 19 10  
muut 7226 19 80  
pikater√§st√§ 7226 20 00  
muut    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut    
ty√∂kaluter√§st√§ 7226 91 20  
muut    
paksuus v√§hint√§√§n 4,75¬†mm 7226 91 91  
paksuus pienempi kuin 4,75¬†mm 7226 91 99  
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§valssatut 7226 92 00  
muut    
s√§hk√∂sinkityt 7226 99 10  
muulla tavalla sinkill√§ pinnoitetut (ei pleteroidut) 7226 99 30  
muut 7226 99 70  
72.27 Tangot, kuumavalssatut, s√§√§nn√∂tt√∂m√§sti kiepitetyt, muuta seoster√§st√§    
pikater√§st√§ 7227 10 00  
piimangaaniter√§st√§ 7227 20 00  
muut    
joissa on v√§hint√§√§n 0,0008¬†painoprosenttia booria mutta muiden niihin mahdollisesti sis√§ltyvien aineiden osuudet j√§√§v√§t pienemmiksi kuin t√§m√§n ryhm√§n 1¬†huomautuksen f¬†alakohdassa mainitut v√§himm√§ism√§√§r√§t 7227 90 10  
joissa on v√§hint√§√§n 0,9¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1,15¬†painoprosenttia hiilt√§, v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 2¬†painoprosenttia kromia, ja jos niiss√§ on molybdeeni√§, sit√§ enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia 7227 90 50  
muut 7227 90 95  
72.28 Muut tangot, muuta seoster√§st√§; profiilit, muuta seoster√§st√§; ontot poratangot, seoster√§st√§ tai seostamatonta ter√§st√§    
tangot, pikater√§st√§    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut; kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin pleteroidut 7228 10 20  
taotut 7228 10 50  
muut 7228 10 90  
tangot, piimangaaniter√§st√§    
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoiset, nelj√§lt√§ sivulta kuumavalssatut 7228 20 10  
muut    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut; kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enemp√§√§ valmistetut kuin pleteroidut 7228 20 91  
muut 7228 20 99  
muut tangot, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut    
ty√∂kaluter√§st√§ 7228 30 20  
joissa on v√§hint√§√§n 0,9¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1,15¬†painoprosenttia hiilt√§, v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 2¬†painoprosenttia kromia, ja jos niiss√§ on molybdeeni√§, sit√§ enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia    
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n muotoiset, l√§pimitta v√§hint√§√§n 80¬†mm 7228 30 41  
muut 7228 30 49  
muut    
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n muotoiset, l√§pimitta    
v√§hint√§√§n 80¬†mm 7228 30 61  
pienempi kuin 80¬†mm 7228 30 69  
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neli√∂n) muotoiset, nelj√§lt√§ sivulta kuumavalssatut 7228 30 70  
muut 7228 30 89  
muut tangot, ei enemp√§√§ valmistetut kuin taotut    
ty√∂kaluter√§st√§ 7228 40 10  
muut 7228 40 90  
muut tangot, ei enemp√§√§ valmistetut kuin kylm√§n√§ muokatut tai kylm√§n√§ viimeistellyt    
ty√∂kaluter√§st√§ 7228 50 20  
joissa on v√§hint√§√§n 0,9¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1,15¬†painoprosenttia hiilt√§, v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 2¬†painoprosenttia kromia, ja jos niiss√§ on molybdeeni√§, sit√§ enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia 7228 50 40  
muut    
poikkileikkaukseltaan ympyr√§n muotoiset, l√§pimitta    
v√§hint√§√§n 80¬†mm 7228 50 61  
pienempi kuin 80¬†mm 7228 50 69  
muut 7228 50 80  
muut tangot    
ty√∂kaluter√§st√§ 7228 60 20  
muut 7228 60 80  
profiilit    
ei enemp√§√§ valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut 7228 70 10  
muut 7228 70 90  
ontot poratangot 7228 80 00  
72.29 Lanka, muuta seoster√§st√§    
piimangaaniter√§st√§ 7229 20 00  
muut    
pikater√§st√§ 7229 90 20  
joissa on v√§hint√§√§n 0,9¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 1,15¬†painoprosenttia hiilt√§, v√§hint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia mutta enint√§√§n 2¬†painoprosenttia kromia, ja jos niiss√§ on molybdeeni√§, sit√§ enint√§√§n 0,5¬†painoprosenttia 7229 90 50  
muut 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.