CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - FI 88

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

87¬†RYHM√Ą
KULJETUSV√ĄLINEET JA KULKUNEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIEN TAI RAITIOTIEN LIIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT, SEK√Ą NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

87.01 Traktorit, muut kuin nimikkeeseen¬†8709 kuuluvat    
yksiakseliset traktorit 8701 10 00 (PCE)
maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliper√§vaunujen vetotraktorit    
joissa on ainoastaan puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori)    
uudet 8701 21 10 (PCE)
käytetyt 8701 21 90 (PCE)
joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori) ett√§ s√§hk√∂moottori    
uudet 8701 22 10 (PCE)
käytetyt 8701 22 90 (PCE)
joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori ett√§ s√§hk√∂moottori    
uudet 8701 23 10 (PCE)
käytetyt 8701 23 90 (PCE)
joissa on k√§ytt√∂voimamoottorina ainoastaan s√§hk√∂moottori    
uudet 8701 24 10 (PCE)
käytetyt 8701 24 90 (PCE)
muut 8701 29 00 (PCE)
telaketjutraktorit 8701 30 00 (PCE)
muut, joiden moottorin teho on    
enint√§√§n 18 kW    
maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut 8701 91 10 (PCE)
muut 8701 91 90 (PCE)
yli 18 mutta enint√§√§n 37 kW    
maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut 8701 92 10 (PCE)
muut 8701 92 90 (PCE)
yli 37 mutta enint√§√§n 75 kW    
maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut 8701 93 10 (PCE)
muut 8701 93 90 (PCE)
yli 75 mutta enint√§√§n 130 kW    
maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut 8701 94 10 (PCE)
muut 8701 94 90 (PCE)
yli 130 kW    
maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut 8701 95 10 (PCE)
muut 8701 95 90 (PCE)
87.02 Moottoriajoneuvot v√§hint√§√§n 10 henkil√∂n (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen    
joissa on ainoastaan puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori)    
iskutilavuus suurempi kuin 2500¬†cm¬≥    
uudet 8702 10 11 (PCE)
käytetyt 8702 10 19 (PCE)
iskutilavuus enint√§√§n 2500¬†cm¬≥    
uudet 8702 10 91 (PCE)
käytetyt 8702 10 99 (PCE)
joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori) ett√§ s√§hk√∂moottori    
iskutilavuus suurempi kuin 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
iskutilavuus enintään 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori ett√§ s√§hk√∂moottori    
iskutilavuus suurempi kuin 2 800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
iskutilavuus enintään 2 800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori 8702 40 00 (PCE)
muut    
joissa on kipin√§sytytteinen m√§nt√§moottori    
iskutilavuus suurempi kuin 2800¬†cm¬≥    
uudet 8702 90 11 (PCE)
käytetyt 8702 90 19 (PCE)
iskutilavuus enint√§√§n 2800¬†cm¬≥    
uudet 8702 90 31 (PCE)
käytetyt 8702 90 39 (PCE)
joissa on muuta tyyppiä oleva moottori 8702 90 90 (PCE)
87.03 Autot ja muut moottoriajoneuvot, p√§√§asiallisesti henkil√∂kuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen¬†8702 kuuluvat), my√∂s farmariautot ja kilpa-autot    
erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot; golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneuvot    
erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) tai kipinäsytytteinen mäntämoottori 8703 10 11 (PCE)
muut 8703 10 18 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on ainoastaan kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori    
iskutilavuus enint√§√§n 1000¬†cm¬≥    
uudet 8703 21 10 (PCE)
käytetyt 8703 21 90 (PCE)
iskutilavuus suurempi kuin 1000¬†cm¬≥ mutta enint√§√§n 1500¬†cm¬≥    
uudet 8703 22 10 (PCE)
käytetyt 8703 22 90 (PCE)
iskutilavuus suurempi kuin 1500¬†cm¬≥ mutta enint√§√§n 3000¬†cm¬≥    
uudet    
matkailuautot 8703 23 11 (PCE)
muut 8703 23 19 (PCE)
käytetyt 8703 23 90 (PCE)
iskutilavuus suurempi kuin 3000¬†cm¬≥    
uudet 8703 24 10 (PCE)
käytetyt 8703 24 90 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on ainoastaan puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori)    
iskutilavuus enint√§√§n 1500¬†cm¬≥    
uudet 8703 31 10 (PCE)
käytetyt 8703 31 90 (PCE)
iskutilavuus suurempi kuin 1500¬†cm¬≥ mutta enint√§√§n 2500¬†cm¬≥    
uudet    
matkailuautot 8703 32 11 (PCE)
muut 8703 32 19 (PCE)
käytetyt 8703 32 90 (PCE)
iskutilavuus suurempi kuin 2500¬†cm¬≥    
uudet    
matkailuautot 8703 33 11 (PCE)
muut 8703 33 19 (PCE)
käytetyt 8703 33 90 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori ett√§ s√§hk√∂moottori, ei kuitenkaan ajoneuvot, jotka voidaan ladata ulkoisesta s√§hk√∂nl√§hteest√§    
uudet 8703 40 10 (PCE)
käytetyt 8703 40 90 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori, ei kuitenkaan ajoneuvot, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkönlähteestä 8703 50 00 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori ett√§ s√§hk√∂moottori ja jotka voidaan ladata ulkoisesta s√§hk√∂nl√§hteest√§    
uudet 8703 60 10 (PCE)
käytetyt 8703 60 90 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkönlähteestä 8703 70 00 (PCE)
muut ajoneuvot, joissa on k√§ytt√∂voimamoottorina ainoastaan s√§hk√∂moottori    
uudet 8703 80 10 (PCE)
käytetyt 8703 80 90 (PCE)
muut 8703 90 00 (PCE)
87.04 Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot    
dumpperit, muut kuin teill√§ k√§ytett√§v√§t    
joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) tai kipinäsytytteinen mäntämoottori 8704 10 10 (PCE)
muut 8704 10 90 (PCE)
muut, joissa on ainoastaan puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori)    
kokonaispaino enint√§√§n 5 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 21 10 (PCE)
muut    
joiden moottorin iskutilavuus on suurempi kuin 2500¬†cm¬≥    
uudet 8704 21 31 (PCE)
käytetyt 8704 21 39 (PCE)
joiden moottorin iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥    
uudet 8704 21 91 (PCE)
käytetyt 8704 21 99 (PCE)
kokonaispaino yli 5 mutta enint√§√§n 20 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 22 10 (PCE)
muut    
uudet 8704 22 91 (PCE)
käytetyt 8704 22 99 (PCE)
kokonaispaino yli 20 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 23 10 (PCE)
muut    
uudet 8704 23 91 (PCE)
käytetyt 8704 23 99 (PCE)
muut, joissa on ainoastaan kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori    
kokonaispaino enint√§√§n 5 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 31 10 (PCE)
muut    
joissa on moottori, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2800¬†cm¬≥    
uudet 8704 31 31 (PCE)
käytetyt 8704 31 39 (PCE)
joissa on moottori, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥    
uudet 8704 31 91 (PCE)
käytetyt 8704 31 99 (PCE)
kokonaispaino yli 5 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 32 10 (PCE)
muut    
uudet 8704 32 91 (PCE)
käytetyt 8704 32 99 (PCE)
muut, joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ puristussytytteinen m√§nt√§moottori (diesel- tai puolidieselmoottori) ett√§ s√§hk√∂moottori    
kokonaispaino enint√§√§n 5 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 41 10 (PCE)
muut    
joiden moottorin iskutilavuus on suurempi kuin 2500¬†cm¬≥    
uudet 8704 41 31 (PCE)
käytetyt 8704 41 39 (PCE)
joiden moottorin iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥    
uudet 8704 41 91 (PCE)
käytetyt 8704 41 99 (PCE)
kokonaispaino yli 5 mutta enint√§√§n 20 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 42 10 (PCE)
muut    
uudet 8704 42 91 (PCE)
käytetyt 8704 42 99 (PCE)
kokonaispaino yli 20 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 43 10 (PCE)
muut    
uudet 8704 43 91 (PCE)
käytetyt 8704 43 99 (PCE)
muut, joissa on k√§ytt√∂voimamoottoreina sek√§ kipin√§sytytteinen iskum√§nt√§moottori ett√§ s√§hk√∂moottori    
kokonaispaino enint√§√§n 5 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 51 10 (PCE)
muut    
joissa on moottori, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2800¬†cm¬≥    
uudet 8704 51 31 (PCE)
käytetyt 8704 51 39 (PCE)
joissa on moottori, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥    
uudet 8704 51 91 (PCE)
käytetyt 8704 51 99 (PCE)
kokonaispaino yli 5 tonnia    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8704 52 10 (PCE)
muut    
uudet 8704 52 91 (PCE)
käytetyt 8704 52 99 (PCE)
muut, joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori 8704 60 00 (PCE)
muut 8704 90 00 (PCE)
87.05 Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin p√§√§asiallisesti henkil√∂- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, ty√∂paja-autot ja r√∂ntgenautot)    
nosturiautot 8705 10 00 (PCE)
porausautot 8705 20 00 (PCE)
paloautot 8705 30 00 (PCE)
betoninsekoitinautot 8705 40 00 (PCE)
muut    
betonipumpulla varustetut ajoneuvot 8705 90 30 (PCE)
muut 8705 90 80 (PCE)
87.06 Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden¬†8701‚Äď8705 moottoriajoneuvoja varten    
alustat nimikkeen¬†8701 traktoreita varten; alustat nimikkeen¬†8702, 8703 tai 8704 moottoriajoneuvoja varten, varustettuina joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2800¬†cm¬≥    
nimikkeen 8702 tai 8704 ajoneuvoja varten 8706 00 11 (PCE)
muut 8706 00 19 (PCE)
muut    
nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten 8706 00 91 (PCE)
muut 8706 00 99 (PCE)
87.07 Korit (my√∂s ohjaamot), nimikkeiden¬†8701‚Äď8705 moottoriajoneuvoja varten    
nimikkeen¬†8703 ajoneuvoja varten    
teollisesti asennettaviksi tarkoitetut 8707 10 10 (PCE)
muut 8707 10 90 (PCE)
muut    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen 870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2500 cm³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2800 cm³;nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot 8707 90 10 (PCE)
muut 8707 90 90 (PCE)
87.08 Nimikkeiden¬†8701‚Äď8705 moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet    
puskurit ja niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 10 10  
muut 8708 10 90  
korien (my√∂s ohjaamoiden) muut osat ja tarvikkeet    
turvavy√∂t    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:nimikkeen 8703 ajoneuvot;nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2500 cm³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2800 cm³;nimikkeen 8705 ajoneuvot 8708 21 10 (PCE)
muut 8708 21 90 (PCE)
t√§m√§n ryhm√§n 1 alanimikehuomautuksessa eritellyt etutuulilasit, takalasit ja muut ikkunat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 22 10  
muut 8708 22 90  
muut    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 29 10  
muut 8708 29 90  
jarrut ja servojarrut; niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 30 10  
muut    
levyjarruja varten 8708 30 91  
muut 8708 30 99  
vaihdelaatikot ja niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 40 20  
muut    
vaihdelaatikot 8708 40 50  
osat    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 40 91  
muut 8708 40 99  
vetoakselit tasauspy√∂r√§st√∂ineen, my√∂s jos niiss√§ on muita voimansiirto-osia, sek√§ muut akselit kuin vetoakselit; niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 50 20  
muut    
vetoakselit tasauspy√∂r√§st√∂ineen, my√∂s jos niiss√§ on muita voimansiirto-osia, sek√§ muut akselit kuin vetoakselit 8708 50 35  
osat    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 50 55  
muut    
muut akselit kuin vetoakselit 8708 50 91  
muut 8708 50 99  
py√∂r√§t sek√§ niiden osat ja tarvikkeet    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 70 10  
muut    
alumiinipy√∂r√§t; py√∂rien osat ja tarvikkeet, alumiinia 8708 70 50  
t√§hden muotoiset py√∂r√§nnavat, valettu yhten√§ osana, rautaa tai ter√§st√§ 8708 70 91  
muut 8708 70 99  
py√∂r√§ntuentaj√§rjestelm√§t ja niiden osat (my√∂s iskunvaimentimet)    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 80 20  
muut    
iskunvaimentimet 8708 80 35  
kallistuksen vakaimet; muut v√§√§nt√∂varret 8708 80 55  
muut    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 80 91  
muut 8708 80 99  
muut osat ja tarvikkeet    
j√§√§hdyttimet ja niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset traktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 91 20  
muut    
j√§√§hdyttimet 8708 91 35  
osat    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 91 91  
muut 8708 91 99  
√§√§nenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 92 20  
muut    
√§√§nenvaimentimet ja pakoputket 8708 92 35  
osat    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 92 91  
muut 8708 92 99  
kytkimet ja niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 93 10  
muut 8708 93 90  
ohjauspy√∂r√§t, ohjauspylv√§√§t ja ohjausvaihteet; niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 94 20  
muut    
ohjauspy√∂r√§t, ohjauspylv√§√§t ja ohjausvaihteet 8708 94 35  
osat    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 94 91  
muut 8708 94 99  
turvatyynyt t√§ytt√∂j√§rjestelmineen; niiden osat    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen 870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen 8703 ajoneuvot;nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2500 cm³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään2800 cm³;nimikkeen 8705 ajoneuvot 8708 95 10 (PCE)
muut    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 95 91  
muut 8708 95 99  
muut    
seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut:alanimikkeen¬†870110 yksiakseliset puutarhatraktorit;nimikkeen¬†8703 ajoneuvot;nimikkeen¬†8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2500¬†cm¬≥ tai kipin√§sytytteisell√§ m√§nt√§moottorilla, jonka iskutilavuus on enint√§√§n 2800¬†cm¬≥;nimikkeen¬†8705 ajoneuvot 8708 99 10  
muut    
muottitaottua ter√§st√§ 8708 99 93  
muut 8708 99 97  
87.09 Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eik√§ k√§sittelylaitteita ja jollaisia k√§ytet√§√§n tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentill√§ tavaran kuljetukseen lyhyit√§ matkoja; traktorit, jollaisia k√§ytet√§√§n rautatieasemilla; edell√§ mainittujen ajoneuvojen osat    
ajoneuvot    
s√§hk√∂ll√§ toimivat    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8709 11 10 (PCE)
muut 8709 11 90 (PCE)
muut    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8709 19 10 (PCE)
muut 8709 19 90 (PCE)
osat 8709 90 00  
87.10 Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, my√∂s aseistetut, sek√§ t√§llaisten ajoneuvojen osat 8710 00 00  
87.11 Moottoripy√∂r√§t (my√∂s mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupy√∂r√§t, my√∂s sivuvaunuineen; sivuvaunut    
joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus enintään 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
joissa on iskum√§nt√§polttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 50¬†cm¬≥ mutta enint√§√§n 250¬†cm¬≥    
skootterit 8711 20 10 (PCE)
muut, iskutilavuus    
suurempi kuin 50 cm³ mutta enintään 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
suurempi kuin 125 cm³ mutta enintään 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
joissa on iskum√§nt√§polttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 250¬†cm¬≥ mutta enint√§√§n 500¬†cm¬≥    
iskutilavuus suurempi kuin 250 cm³ mutta enintään 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
iskutilavuus suurempi kuin 380 cm³ mutta enintään 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 500 cm³ mutta enintään 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
joissa on k√§ytt√∂voimamoottorina s√§hk√∂moottori    
apumoottoreilla varustetut sähköavusteiset kaksi-, kolmi- ja nelipyöräiset polkupyörät, joissa on jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin sähkömoottori 8711 60 10 (PCE)
muut 8711 60 90 (PCE)
muut 8711 90 00 (PCE)
87.12 Polkupy√∂r√§t (my√∂s kolmipy√∂r√§iset tavarankuljetuspolkupy√∂r√§t), moottorittomat    
kuulalaakereilla varustetut polkupyörät 8712 00 30 (PCE)
muut 8712 00 70 (PCE)
87.13 Py√∂r√§tuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuv√§lineet, my√∂s moottoroidut tai muuten mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivat    
joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa 8713 10 00 (PCE)
muut 8713 90 00 (PCE)
87.14 Nimikkeiden¬†8711‚Äď8713 kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet    
moottoripy√∂rien (my√∂s mopojen)    
jarrut ja niiden osat 8714 10 10  
vaihdelaatikot ja niiden osat 8714 10 20  
py√∂r√§t sek√§ niiden osat ja tarvikkeet 8714 10 30  
√§√§nenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat 8714 10 40  
kytkimet ja niiden osat 8714 10 50  
muut 8714 10 90  
py√∂r√§tuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuv√§lineet 8714 20 00  
muut    
rungot ja haarukat sek√§ niiden osat    
rungot 8714 91 10 (PCE)
etuhaarukat 8714 91 30 (PCE)
osat 8714 91 90  
py√∂r√§nvanteet ja puolat    
vanteet 8714 92 10 (PCE)
puolat 8714 92 90  
navat, muut kuin jarrunavat, ja vapaarattaiden ketjupy√∂r√§t 8714 93 00  
jarrut, my√∂s jarrunavat, sek√§ niiden osat    
jarrut 8714 94 20  
osat 8714 94 90  
satulat ja istuimet 8714 95 00  
polkimet ja kampilaitteet sek√§ niiden osat    
polkimet 8714 96 10 (NPR)
kampilaitteet 8714 96 30  
osat 8714 96 90  
muut    
ohjaustangot 8714 99 10 (PCE)
tavaratelineet 8714 99 30 (PCE)
irroitusvaihteet 8714 99 50  
muut; osat 8714 99 90  
87.15 Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet sek√§ niiden osat    
lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet 8715 00 10 (PCE)
osat 8715 00 90  
87.16 Per√§vaunut ja puoliper√§vaunut; muut kuljetusv√§lineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat    
matkailuper√§vaunut ja -puoliper√§vaunut asumista tai retkeily√§ varten    
joiden paino on enintään 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
joiden paino on suurempi kuin 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut 8716 20 00 (PCE)
muut per√§vaunut ja puoliper√§vaunut tavarankuljetukseen    
säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut 8716 31 00 (PCE)
muut    
erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) 8716 39 10 (PCE)
muut    
uudet    
puoliperävaunut 8716 39 30 (PCE)
muut 8716 39 50 (PCE)
käytetyt 8716 39 80 (PCE)
muut per√§vaunut ja puoliper√§vaunut 8716 40 00  
muut kuljetusv√§lineet 8716 80 00  
osat    
alustat 8716 90 10  
korit 8716 90 30  
akselit 8716 90 50  
muut osat 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.