CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - HR 02

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 1
ŽIVE ŽIVOTINJE

01.01 Živi konji, magarci, mazge i mule    
konji    
čistokrvne rasplodne životinje 0101 21 00 (PCE)
ostalo    
za klanje 0101 29 10 (PCE)
ostalo 0101 29 90 (PCE)
magarci 0101 30 00 (PCE)
ostalo 0101 90 00 (PCE)
01.02 Žive životinje vrste goveda    
goveda    
čistokrvne rasplodne životinje    
junice (ženska goveda, koja se nikada nisu telila) 0102 21 10 (PCE)
krave 0102 21 30 (PCE)
ostalo 0102 21 90 (PCE)
ostalo    
pod-roda Bibos ili pod-roda Poephagus 0102 29 05 (PCE)
ostalo    
mase ne veće od 80 kg 0102 29 10 (PCE)
mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg    
za klanje 0102 29 21 (PCE)
ostalo 0102 29 29 (PCE)
mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg    
za klanje 0102 29 41 (PCE)
ostalo 0102 29 49 (PCE)
mase veće od 300 kg    
junice (ženska goveda, koja se nikada nisu telila)    
za klanje 0102 29 51 (PCE)
ostalo 0102 29 59 (PCE)
krave    
za klanje 0102 29 61 (PCE)
ostalo 0102 29 69 (PCE)
ostalo    
za klanje 0102 29 91 (PCE)
ostalo 0102 29 99 (PCE)
bivoli    
čistokrvne rasplodne životinje 0102 31 00 (PCE)
ostalo    
domaće vrste 0102 39 10 (PCE)
ostalo 0102 39 90 (PCE)
ostalo    
čistokrvne rasplodne životinje 0102 90 20 (PCE)
ostalo    
domaće vrste 0102 90 91 (PCE)
ostalo 0102 90 99 (PCE)
01.03 Žive svinje    
čistokrvne rasplodne životinje 0103 10 00 (PCE)
ostalo    
mase manje od 50 kg    
domaće vrste 0103 91 10 (PCE)
ostalo 0103 91 90 (PCE)
mase 50 kg ili veće    
domaće vrste    
svinje, koje su se barem jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg 0103 92 11 (PCE)
ostalo 0103 92 19 (PCE)
ostalo 0103 92 90 (PCE)
01.04 Žive ovce i koze    
ovce    
čistokrvne rasplodne životinje 0104 10 10 (PCE)
ostalo    
janjad (starosti do jedne godine) 0104 10 30 (PCE)
ostalo 0104 10 80 (PCE)
koze    
čistokrvne rasplodne životinje 0104 20 10 (PCE)
ostalo 0104 20 90 (PCE)
01.05 Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke    
mase ne veće od 185 g    
kokoÅ¡i vrste Gallus domesticus    
djedovski i roditeljski ženski pilići    
za nesilice 0105 11 11 (PCE)
ostalo 0105 11 19 (PCE)
ostalo    
za nesilice 0105 11 91 (PCE)
ostalo 0105 11 99 (PCE)
pure 0105 12 00 (PCE)
patke 0105 13 00 (PCE)
guske 0105 14 00 (PCE)
biserke 0105 15 00 (PCE)
ostalo    
kokoši vrste Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
ostalo    
patke 0105 99 10 (PCE)
guske 0105 99 20 (PCE)
purani 0105 99 30 (PCE)
biserke 0105 99 50 (PCE)
01.06 Ostale žive životinje    
sisavci    
primati 0106 11 00 (PCE)
kitovi, dupini i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz reda Sirenia); tuljani, morski lavovi i morževi (sisavci iz podreda Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
deve i ostale vrste iz porodice Camelidae 0106 13 00 (PCE)
kunići i zečevi    
domaći kunići 0106 14 10 (PCE)
ostalo 0106 14 90  
ostalo 0106 19 00  
gmazovi (uključujući zmije i kornjače) 0106 20 00 (PCE)
ptice    
ptice grabljivice 0106 31 00 (PCE)
psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue) 0106 32 00 (PCE)
nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
ostalo    
golubovi 0106 39 10 (PCE)
ostalo 0106 39 80  
kukci    
pčele 0106 41 00  
ostalo 0106 49 00  
ostalo 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.