CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - HR 47

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 46
PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KO҆ARAńĆKI I PLETARSKI PROIZVODI

46.01 Pletenice i slińćni proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne; materijali za pletarstvo, pletenice i slińćni proizvodi od materijala za pletarstvo, meńĎusobno spojeni u usporedne strukove ili tkani, u obliku listova, neovisno predstavljaju li gotove proizvode ili ne (npr. prostirke, pokrivańći, zasloni)    
prostirke, pokrivańći i zasloni od biljnih materijala    
od bambusa    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 21 10  
ostalo 4601 21 90  
od ratana    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 22 10  
ostalo 4601 22 90  
ostalo    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 29 10  
ostalo 4601 29 90  
ostalo    
od bambusa    
pletenice i slińćni proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne 4601 92 05  
ostalo    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 92 10  
ostalo 4601 92 90  
od ratana    
pletenice i slińćni proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne 4601 93 05  
ostalo    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 93 10  
ostalo 4601 93 90  
od ostalih biljnih materijala    
pletenice i slińćni proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne 4601 94 05  
ostalo    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 94 10  
ostalo 4601 94 90  
ostalo    
pletenice i slińćni proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne 4601 99 05  
ostalo    
od pletenica i slińćnih proizvoda od materijala za pletarstvo 4601 99 10  
ostalo 4601 99 90  
46.02 KoŇ°arańćki, pletarski i slińćni proizvodi, izrańĎeni izravno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda iz tarifnog broja¬†4601; proizvodi od lufe    
od biljnih materijala    
od bambusa 4602 11 00  
od ratana 4602 12 00  
ostalo    
slamnati ovoji za boce 4602 19 10  
ostalo 4602 19 90  
ostalo 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.