CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - HR 49

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 48
PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI KARTONA

48.01 Novinski papir, u rolama ili listovima 4801 00 00  
48.02 Nepremazani papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svitcima ili pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, svih veličina, osim papira iz tarifnih brojeva 4801 ili 4803; ručno rađeni papir i karton    
ručno rađeni papir i karton 4802 10 00  
papir i karton vrsta koje se rabi kao podloge za fotoosjetljivi, termoosjetljivi ili elektroosjetljivi papir ili karton 4802 20 00  
papirna podloga za tapete    
bez vlakana dobivenih mehaničkim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana 4802 40 10  
ostalo 4802 40 90  
ostali papir i karton, bez vlakana dobivenih mehaničkim ili kemijskomehaničkim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana    
mase manje od 40 g/m² 4802 54 00  
mase 40 g/m² ili veće, ali ne veće od 150 g/m², u svitcima    
mase 40 g/m² ili veće, ali manje od 60 g/m² 4802 55 15  
mase 60 g/m² ili veće, ali manje od 75 g/m² 4802 55 25  
mase 75 g/m² ili veće, ali manje od 80 g/m² 4802 55 30  
mase 80 g/m² ili veće 4802 55 90  
mase 40 g/m² ili veće, ali ne veće od 150 g/m², u listovima s jednom stranom ne većom od 435 mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u nepresavijenom stanju    
s jednom stranom 297 mm i drugom stranom 210 mm (A4 format) 4802 56 20  
ostalo 4802 56 80  
ostali, mase 40 g/m² ili veće, ali ne veće od 150 g/m² 4802 57 00  
mase veće od 150 g/m²    
u svitcima 4802 58 10  
ostalo 4802 58 90  
ostali papir i karton, s masenim udjelom vlakana dobivenih mehaničkim ili polukemijskim postupkom većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana    
u svitcima    
mase manje od 72 g/m² i s masenim udjelom vlakana dobivenih mehaničkim postupkom većim od 50 % u ukupnom sadržaju vlakana 4802 61 15  
ostalo 4802 61 80  
u listovima, s jednom stranom ne većom od 435 mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u nepresavijenom stanju 4802 62 00  
ostalo 4802 69 00  
48.03 Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, ručnika ili salveta te sličnog papira vrsta koje se rabi za kućanske ili za sanitarne svrhe, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, neovisno jesu li nabrani, naborani, reljefirani, perforirani, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani ili ne, u svitcima ili listovima    
celulozna vata 4803 00 10  
krep papir i koprene od celuloznih vlakana, mase pojedinačnog sloja    
ne veće od 25 g/m² 4803 00 31  
veće od 25 g/m² 4803 00 39  
ostalo 4803 00 90  
48.04 Nepremazani kraft papir i karton, u svitcima ili listovima, osim onog iz tarifnog broja 4802 ili 4803    
kraftlinear    
nebijeljeni    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana    
mase manje od 150 g/m² 4804 11 11  
mase 150 g/m² ili veće, ali ne veće od 175 g/m² 4804 11 15  
mase 175 g/m² ili veće 4804 11 19  
ostalo 4804 11 90  
ostalo    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana    
koji se sastoji od jednog ili više nebijeljenih listova i s jednim vanjskim listom bijeljenim, polubijeljenim ili obojenim, mase po m²    
manje od 175 g 4804 19 12  
175 g ili veće 4804 19 19  
ostalo 4804 19 30  
ostalo 4804 19 90  
kraft papir za vreće    
nebijeljeni    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana 4804 21 10  
ostalo 4804 21 90  
ostalo    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana 4804 29 10  
ostalo 4804 29 90  
ostali kraft papir i karton, mase 150 g/m² ili manje    
nebijeljeni    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana    
kraft papir za izolaciju u elektrotehnici 4804 31 51  
ostalo 4804 31 58  
ostalo 4804 31 80  
ostalo    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana    
bijeljen u masi 4804 39 51  
ostalo 4804 39 58  
ostalo 4804 39 80  
ostali kraft papir i karton, mase veće od 150 g/m², ali manje od 225 g/m²    
nebijeljeni    
zasićeni (saturirani) kraft papir 4804 41 91  
ostalo 4804 41 98  
jednolično bijeljeni u masi i s maseni, udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana 4804 42 00  
ostalo 4804 49 00  
ostali kraft papir i karton, mase 225 g/m² ili veće    
nebijeljeni 4804 51 00  
jednolično bijeljeni u masi i s maseni, udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana 4804 52 00  
ostalo    
s masenim udjelom vlakana od crnogoričnog drva, dobivenih kemijskim sulfatnim ili natronskim postupkom, ne manjim od 80 % u ukupnom sadržaju vlakana 4804 59 10  
ostalo 4804 59 90  
48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u svitcima ili listovima, dalje neobrađen osim postupcima navedenima u napomeni 3 uz ovo poglavlje    
fluting papir    
fluting papir od polukemijske celuloze (za valoviti sloj) 4805 11 00  
fluting papir od celuloze dobivene od slame 4805 12 00  
ostalo    
za valoviti karton 4805 19 10  
ostalo 4805 19 90  
testliner (reciklirani slojeviti karton)    
mase 150 g/m² ili manje 4805 24 00  
mase veće od 150 g/m² 4805 25 00  
sulfitni omotni papir 4805 30 00  
filtar papir i karton 4805 40 00  
pust papir i pust karton 4805 50 00  
ostalo    
mase 150 g/m² ili manje 4805 91 00  
mase veće od 150 g/m², ali manje od 225 g/m² 4805 92 00  
mase 225 g/m² ili veće    
izrađen iz otpadnog papira 4805 93 20  
ostalo 4805 93 80  
48.06 Biljni pergament papir, papir otporan na mast, paus papir, kristal papir i ostali satinirani prozirni ili providni papiri, u svitcima ili listovima    
biljni pergament papir 4806 10 00  
papir otporan na mast 4806 20 00  
paus papir 4806 30 00  
kristal papir i ostali satinirani prozirni ili providni papiri    
kristal papir 4806 40 10  
ostalo 4806 40 90  
48.07 Složeni papir i karton (izrađen međusobnim lijepljenjem ravnih slojeva papira ili kartona), površinski nepremazan niti impregniran, neovisno je li ojačan u unutrašnjosti ili ne, u svitcima ili listovima    
izrađen od otpadnog papira, neovisno je li prekriven papirom ili ne 4807 00 30  
ostalo 4807 00 80  
48.08 Papir i karton, valoviti (sa ili bez lijepljenih ravnih površinskih listova), nabrani, naborani, reljefirani ili perforirani, u svitcima ili listovima, osim papira vrsta navedenih u tarifnom broju 4803    
valoviti papir i karton, neovisno je li perforirani ili ne 4808 10 00  
kraft papir, nabrani ili naboran (krep ili plisiran), neovisno je li reljefiran ili perforiran ili ne 4808 40 00  
ostalo 4808 90 00  
48.09 Karbonski papir, samokopirni papir i ostali papir za kopiranje ili prenošenje (uključujući premazani ili impregnirani papir za matrice za umnožavanje ili ofset-ploče), neovisno je li tiskan ili ne, u listovima ili svitcima    
samokopirni papir 4809 20 00  
ostalo 4809 90 00  
48.10 Papir i karton, premazan s jedne ili s obje strane kaolinom (china clay) ili drugim anorganskim tvarima, sa ili bez veziva, ali bez drugog premaza, neovisno je li površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan ili ne, u svitcima ili pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, svih veličina    
papir i karton vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, bez vlakna dobivena mehaničkim ili polukemijskim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana    
u svitcima 4810 13 00  
u listovima, s jednom stranom ne većom od 435 mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u nepresavijenom stanju 4810 14 00  
ostalo 4810 19 00  
papir i karton vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, s masenim udjelom vlakana dobivenih mehaničkim ili polukemijskim postupkom većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana    
prevučeni papir male mase 4810 22 00  
ostalo    
u svitcima 4810 29 30  
ostalo 4810 29 80  
kraft papir i karton, osim vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili za ostale grafičke namjene    
jednolično bijeljen u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, mase 150 g/m² ili manje 4810 31 00  
jednolično bijeljen u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, mase veće od 150 g/m²    
prevučen kaolinom 4810 32 10  
ostalo 4810 32 90  
ostalo 4810 39 00  
ostali papir i karton    
višeslojni    
sa svim bijeljenim listovima 4810 92 10  
samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem 4810 92 30  
ostalo 4810 92 90  
ostalo    
bijeljeni papir i karton, prevučen kaolinom 4810 99 10  
ostalo 4810 99 80  
48.11 Papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, u svitcima ili pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, svih veličina, osim onih navedenih u tarifnom broju 4803, 4809 ili 4810    
katranirani, bitumenizirani ili asfaltirani papir i karton 4811 10 00  
gumirani ili ljepljivi papir i karton    
samoljepivi    
širine ne veće od 10 cm, premazani nevulkaniziranim prirodnim ili sintetičkim kaučukom 4811 41 20  
ostalo 4811 41 90  
ostalo 4811 49 00  
papir i karton, premazani, impregnirani ili prevučeni plastičnim masama (osim ljepila)    
bijeljeni, mase veće od 150 g/m² 4811 51 00  
ostalo 4811 59 00  
papir i karton, premazani, impregnirani ili prevučeni voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerolom 4811 60 00  
ostali papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana 4811 90 00  
48.12 Filter blokovi i ploče, od papirne mase 4812 00 00  
48.13 Cigaretni papir, neovisno je li izrezan na veličine ili je u obliku knjižica ili cjevčica ili ne    
u obliku knjižica ili cjevčica 4813 10 00  
u svitcima širine ne veće od 5 cm 4813 20 00  
ostalo    
u svitcima širine veće od 5 cm, ali ne veće od 15 cm 4813 90 10  
ostalo 4813 90 90  
48.14 Zidne tapete i slične zidne obloge; prozorske vitrofanije od papira    
zidne tapete i slične zidne obloge, od papira čije je lice premazano ili prevučeno slojem plastične mase zrnaste, reljefirane, bojene, tiskane s uzorkom ili drukčije ukrašene površine 4814 20 00  
ostalo    
zidne tapete i slične zidne obloge, od papira zrnaste, reljefirane, bojene, tiskane s uzorcima ili drukčije ukrašene površine, prevučenog ili prekrivenog prozirnom zaštitnom plastičnom masom 4814 90 10  
ostalo 4814 90 70  
48.16 Karbonski papir, samokopirni papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče, od papira, neovisno jesu li u kutijama ili ne    
samokopirni papir 4816 20 00  
ostalo 4816 90 00  
48.17 Poštanske omotnice, pismovne dopisnice, dopisnice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona; kutije, vrećice, notesi i omoti, od papira ili kartona, sa zbirkama pribora za dopisivanje    
poštanske omotnice 4817 10 00  
pismovne dopisnice, dopisnice i kartice za dopisivanje 4817 20 00  
kutije, vrećice, notesi i omoti, od papira ili kartona, sa zbirkama pribora za dopisivanje 4817 30 00  
48.18 Toaletni i slični papir, celulozna vata ili koprene od celuloznih vlakana, vrsta koje se rabi za kućanske ili za sanitarne svrhe, u svitcima širine ne veće od 36 cm ili izrezani na određene veličine ili oblike; džepni rupčići, listići za uklanjanja šminke, ručnici, stolnjaci, salvete, plahte i slični proizvodi za kućansku, sanitarnu ili bolničku uporabu, odjeća i pribor za odjeću, od papirne mase, papira, celulozne vate ili od koprene od celuloznih vlakana    
toaletni papir    
mase pojedinačnog sloja 25 g/m² ili manje 4818 10 10  
mase pojedinačnog sloja veće od 25 g/m² 4818 10 90  
džepni rupčići, listići za uklanjanja šminke i ručnici    
džepni rupčići i listići za uklanjanja šminke 4818 20 10  
ručnici    
u svitcima 4818 20 91  
ostalo 4818 20 99  
stolnjaci i salvete 4818 30 00  
odjeća i pribor za odjeću 4818 50 00  
ostalo    
proizvodi vrsta koje se rabi za kirurške, medicinske ili higijenske svrhe, nepripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju 4818 90 10  
ostalo 4818 90 90  
48.19 Kutije, kutijice, vreće i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana; kutije za spise, ladice za spise i slični proizvodi, od papira ili kartona, vrsta koje se rabi u uredima, prodavaonicama ili slično    
kutije i kutijice, od valovitog papira ili kartona 4819 10 00  
složive kutije i kutijice, od nevalovitog papira ili kartona 4819 20 00  
vreće i vrećice, širine osnove 40 cm ili veće 4819 30 00  
ostale vreće i vrećice, uključujući stožaste 4819 40 00  
ostali spremnici za pakiranje, uključujući omote za gramofonske ploče 4819 50 00  
kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slični proizvodi, vrsta koje se rabi u uredima, prodavaonicama i slično 4819 60 00  
48.20 Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige narudžbi, priznanične knjige, blokovi za pisanje, memorandum blokovi, dnevnici i slični proizvodi, bilježnice, blokovi s upijajućim papirom, korice za uvezivanje (za slobodne listove ili druge), mape, košuljice za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, setovi s umetnutim karbon papirom i ostali proizvodi za pisanje, od papira ili kartona; albumi za uzorke ili zbirke i omoti za knjige, od papira ili kartona    
registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige narudžbi, priznanične knjige, blokovi za pisanje, memorandum blokovi, dnevnici i slični proizvodi    
registri, knjigovodstvene knjige, knjige narudžbi i priznanične knjige 4820 10 10  
podsjetnici, blokovi za pisanje i memorandum blokovi 4820 10 30  
dnevnici 4820 10 50  
ostalo 4820 10 90  
bilježnice 4820 20 00  
korice za uvezivanje (osim omota za knjige), mape i košuljice za spise 4820 30 00  
poslovni obrasci u više primjeraka i setovi s umetnutim karbon papirom 4820 40 00  
albumi za uzorke ili zbirke 4820 50 00  
ostalo 4820 90 00  
48.21 Papirnate ili kartonske etikete svih vrsta, neovisno jesu li tiskane ili ne    
tiskane    
samoljepive 4821 10 10  
ostalo 4821 10 90  
ostalo    
samoljepive 4821 90 10  
ostalo 4821 90 90  
48.22 Vretena, koluti, cijevke i slične podloge, od papirne mase, papira ili kartona (neovisno jesu li perforirani ili pojačani ili ne)    
vrsta koje se rabi za namatanje tekstilne pređe 4822 10 00  
ostalo 4822 90 00  
48.23 Ostali papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana    
filtar papir i karton 4823 20 00  
svitci, listovi i brojčanici, tiskani za aparate za registraciju 4823 40 00  
poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od papira ili kartona    
od bambusa 4823 61 00  
ostalo    
poslužavnici, zdjele i tanjuri 4823 69 10  
ostalo 4823 69 90  
lijevani ili prešani proizvodi, od papirne mase    
lijevani podlošci i kutije za pakiranje jaja 4823 70 10  
ostalo 4823 70 90  
ostalo    
papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene 4823 90 40  
ostalo 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.