CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - HR 53

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 52
PAMUK

52.01 Pamuk, negrebenani ili nečeÅ¡ljani    
hidrofilni ili bijeljeni 5201 00 10  
ostalo 5201 00 90  
52.02 Pamučni otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)    
otpadna pređa (uključujući otpadni konac) 5202 10 00  
ostalo    
rastrgani tekstilni materijali 5202 91 00  
ostalo 5202 99 00  
52.03 Pamuk, grebenani ili čeÅ¡ljani 5203 00 00  
52.04 Pamučni konac za Å¡ivanje, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne    
nepripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim 5204 11 00  
ostalo 5204 19 00  
pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju 5204 20 00  
52.05 Pamučna pređa (osim konca za Å¡ivanje), s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
jednonitna pređa, od nečeÅ¡ljanih vlakana    
finoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne veće od 14) 5205 11 00  
finoće manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije veće od 14, ali ne veće od 43) 5205 12 00  
finoće manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43, ali ne veće od 52) 5205 13 00  
finoće manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52, ali ne veće od 80) 5205 14 00  
finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 80)    
finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije veće od 80, ali ne veće od 120) 5205 15 10  
finoće manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije veće od 120) 5205 15 90  
jednonitna pređa, od čeÅ¡ljanih vlakana    
finoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne veće od 14) 5205 21 00  
finoće manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije veće od 14, ali ne veće od 43) 5205 22 00  
finoće manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43, ali ne veće od 52) 5205 23 00  
finoće manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52, ali ne veće od 80) 5205 24 00  
finoće manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 106,38 deciteksa (metričke numeracije veće od 80, ali ne veće od 94) 5205 26 00  
finoće manje od 106,38 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije veće od 94, ali ne veće od 120) 5205 27 00  
finoće manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije veće od 120) 5205 28 00  
viÅ¡enitna (strukana) ili kablirana pređa, od nečeÅ¡ljanih vlakana    
finoće pojedinačne niti 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije pojedinačne niti ne veće od 14) 5205 31 00  
finoće pojedinačne niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 14, ali ne veće od 43) 5205 32 00  
finoće pojedinačne niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 43, ali ne veće od 52) 5205 33 00  
finoće pojedinačne niti manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 52, ali ne veće od 80) 5205 34 00  
finoće pojedinačne niti manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 80) 5205 35 00  
viÅ¡enitna (strukana) ili kablirana pređa, od čeÅ¡ljanih vlakana    
finoće pojedinačne niti 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije pojedinačne niti ne veće od 14) 5205 41 00  
finoće pojedinačne niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 14, ali ne veće od 43) 5205 42 00  
finoće pojedinačne niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 43, ali ne veće od 52) 5205 43 00  
finoće pojedinačne niti manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 52, ali ne veće od 80) 5205 44 00  
finoće pojedinačne niti manje od 125 deciteksa, ali ne manje od 106,38 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 80, ali ne veće od 94) 5205 46 00  
finoće pojedinačne niti manje od 106,38 deciteksa, ali ne manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 94, ali ne veće od 120) 5205 47 00  
finoće pojedinačne niti manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 120) 5205 48 00  
52.06 Pamučna pređa (osim konca za Å¡ivanje), s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
jednonitna pređa, od nečeÅ¡ljanih vlakana    
finoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne veće od 14) 5206 11 00  
finoće manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije veće od 14, ali ne veće od 43) 5206 12 00  
finoće manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43, ali ne veće od 52) 5206 13 00  
finoće manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52, ali ne veće od 80) 5206 14 00  
finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 80) 5206 15 00  
jednonitna pređa, od čeÅ¡ljanih vlakana    
finoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije ne veće od 14) 5206 21 00  
finoće manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije veće od 14, ali ne veće od 43) 5206 22 00  
finoće manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43, ali ne veće od 52) 5206 23 00  
finoće manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52, ali ne veće od 80) 5206 24 00  
finoće manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 80) 5206 25 00  
viÅ¡enitna (strukana) ili kablirana pređa, od nečeÅ¡ljanih vlakana    
finoće pojedinačne niti 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije pojedinačne niti ne veće od 14) 5206 31 00  
finoće pojedinačne niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 14, ali ne veće od 43) 5206 32 00  
finoće pojedinačne niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 43, ali ne veće od 52) 5206 33 00  
finoće pojedinačne niti manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 52, ali ne veće od 80) 5206 34 00  
finoće pojedinačne niti manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 80) 5206 35 00  
viÅ¡enitna (strukana) ili kablirana pređa, od čeÅ¡ljanih vlakana    
finoće pojedinačne niti 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije pojedinačne niti ne veće od 14) 5206 41 00  
finoće pojedinačne niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 14, ali ne veće od 43) 5206 42 00  
finoće pojedinačne niti manje od 232,56 deciteksa, ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 43, ali ne veće od 52) 5206 43 00  
finoće pojedinačne niti manje od 192,31 deciteksa, ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 52, ali ne veće od 80) 5206 44 00  
finoće pojedinačne niti manje od 125 deciteksa (metričke numeracije pojedinačne niti veće od 80) 5206 45 00  
52.07 Pamučna pređa (osim konca za Å¡ivanje) pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim 5207 10 00  
ostalo 5207 90 00  
52.08 Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase ne veće od 200 g/m²    
nebijeljene    
platnenog tkanja, mase ne veće od 100 g/m²    
tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza 5208 11 10 (MTK)
ostalo 5208 11 90 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m²    
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m², ali ne veće od 130 g/m² i Å¡irine    
ne veće od 165 cm 5208 12 16 (MTK)
veće od 165 cm 5208 12 19 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 130 g/m² i Å¡irine    
ne veće od 165 cm 5208 12 96 (MTK)
veće od 165 cm 5208 12 99 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5208 13 00 (MTK)
ostale tkanine 5208 19 00 (MTK)
bijeljene    
platnenog tkanja, mase ne veće od 100 g/m²    
tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza 5208 21 10 (MTK)
ostalo 5208 21 90 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m²    
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m², ali ne veće od 130 g/m² i Å¡irine    
ne veće od 165 cm 5208 22 16 (MTK)
veće od 165 cm 5208 22 19 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 130 g/m² i Å¡irine    
ne veće od 165 cm 5208 22 96 (MTK)
veće od 165 cm 5208 22 99 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5208 23 00 (MTK)
ostale tkanine 5208 29 00 (MTK)
obojene    
platnenog tkanja, mase ne veće od 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m²    
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m², ali ne veće od 130 g/m² i Å¡irine    
ne veće od 165 cm 5208 32 16 (MTK)
veće od 165 cm 5208 32 19 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 130 g/m² i Å¡irine    
ne veće od 165 cm 5208 32 96 (MTK)
veće od 165 cm 5208 32 99 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5208 33 00 (MTK)
ostale tkanine 5208 39 00 (MTK)
od pređa različitih boja    
platnenog tkanja, mase ne veće od 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5208 43 00 (MTK)
ostale tkanine 5208 49 00 (MTK)
tiskane    
platnenog tkanja, mase ne veće od 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
platnenog tkanja, mase veće od 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
ostale tkanine    
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5208 59 10 (MTK)
ostalo 5208 59 90 (MTK)
52.09 Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase veće od 200 g/m²    
nebijeljene    
platnenog tkanja 5209 11 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5209 12 00 (MTK)
ostale tkanine 5209 19 00 (MTK)
bijeljene    
platnenog tkanja 5209 21 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5209 22 00 (MTK)
ostale tkanine 5209 29 00 (MTK)
obojene    
platnenog tkanja 5209 31 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5209 32 00 (MTK)
ostale tkanine 5209 39 00 (MTK)
od pređa različitih boja    
platnenog tkanja 5209 41 00 (MTK)
tkanine denim 5209 42 00 (MTK)
ostale tkanine od tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5209 43 00 (MTK)
ostale tkanine 5209 49 00 (MTK)
tiskane    
platnenog tkanja 5209 51 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5209 52 00 (MTK)
ostale tkanine 5209 59 00 (MTK)
52.10 Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mjeÅ¡avini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase ne veće od 200 g/m²    
nebijeljene    
platnenog tkanja 5210 11 00 (MTK)
ostale tkanine 5210 19 00 (MTK)
bijeljene    
platnenog tkanja 5210 21 00 (MTK)
ostale tkanine 5210 29 00 (MTK)
obojene    
platnenog tkanja 5210 31 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5210 32 00 (MTK)
ostale tkanine 5210 39 00 (MTK)
od pređa različitih boja    
platnenog tkanja 5210 41 00 (MTK)
ostale tkanine 5210 49 00 (MTK)
tiskane    
platnenog tkanja 5210 51 00 (MTK)
ostale tkanine 5210 59 00 (MTK)
52.11 Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mjeÅ¡avini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase veće od 200 g/m²    
nebijeljene    
platnenog tkanja 5211 11 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5211 12 00 (MTK)
ostale tkanine 5211 19 00 (MTK)
bijeljene 5211 20 00 (MTK)
obojene    
platnenog tkanja 5211 31 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5211 32 00 (MTK)
ostale tkanine 5211 39 00 (MTK)
od pređa različitih boja    
platnenog tkanja 5211 41 00 (MTK)
tkanine denim 5211 42 00 (MTK)
ostale tkanine od tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5211 43 00 (MTK)
ostale tkanine    
žakardske tkanine 5211 49 10 (MTK)
ostalo 5211 49 90 (MTK)
tiskane    
platnenog tkanja 5211 51 00 (MTK)
tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper 5211 52 00 (MTK)
ostale tkanine 5211 59 00 (MTK)
52.12 Ostale tkanine od pamuka    
mase ne veće od 200 g/m²    
nebijeljene    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 11 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 11 90 (MTK)
bijeljene    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 12 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 12 90 (MTK)
obojene    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 13 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 13 90 (MTK)
od pređa različitih boja    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 14 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 14 90 (MTK)
tiskane    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 15 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 15 90 (MTK)
mase veće od 200 g/m²    
nebijeljene    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 21 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 21 90 (MTK)
bijeljene    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 22 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 22 90 (MTK)
obojene    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 23 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 23 90 (MTK)
od pređa različitih boja    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 24 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 24 90 (MTK)
tiskane    
u mješavini pretežito ili samo s lanom 5212 25 10 (MTK)
drukčije miješane 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.