CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - HR 55

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 54
UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA

54.01 Konac za Å¡ivanje od umjetnih ili sintetičkih filamenata, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne    
od sintetičkih filamenata    
nepripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
jezgrasta pređa („core yarn”)    
poliesterski filament obložen pamučnim vlaknima 5401 10 12  
ostalo 5401 10 14  
ostalo    
teksturirana pređa 5401 10 16  
ostalo 5401 10 18  
pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju 5401 10 90  
od umjetnih filamenata    
nepripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju 5401 20 10  
pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju 5401 20 90  
54.02 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za Å¡ivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa    
pređa velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida, neovisno je li teksturirana ili ne    
od aramida 5402 11 00  
ostalo 5402 19 00  
pređa velike čvrstoće od poliestera, neovisno je li teksturirana ili ne 5402 20 00  
teksturirana pređa    
od najlona ili drugih poliamida, finoće pojedinačne niti ne veće od 50 teksa 5402 31 00  
od najlona ili drugih poliamida, finoće pojedinačne niti veće od 50 teksa 5402 32 00  
od poliestera 5402 33 00  
od polipropilena 5402 34 00  
ostalo 5402 39 00  
ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena s brojem uvoja ne većim od 50 po metru    
elastomerna 5402 44 00  
ostala, od najlona ili drugih poliamida 5402 45 00  
ostala, od poliestera, djelomično orijentirana 5402 46 00  
ostala, od poliestera 5402 47 00  
ostala, od polipropilena 5402 48 00  
ostalo 5402 49 00  
ostala jednonitna pređa, upredena s viÅ¡e od 50 uvoja po metru    
od najlona ili drugih poliamida 5402 51 00  
od poliestera 5402 52 00  
od polipropilena 5402 53 00  
ostalo 5402 59 00  
ostala viÅ¡enitna (strukana) ili kablirana pređa    
od najlona ili drugih poliamida 5402 61 00  
od poliestera 5402 62 00  
od polipropilena 5402 63 00  
ostalo 5402 69 00  
54.03 Pređa od umjetnih filamenata (osim konca za Å¡ivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući umjetne monofilamente finoće manje od 67 deciteksa    
pređa velike čvrstoće od viskoznog rajona 5403 10 00  
ostala pređa, jednonitna    
od viskoznog rajona, neupredena ili upredena s brojem uvoja ne većim od 120 po metru 5403 31 00  
od viskoznog rajona, s brojem uvoja većim od 120 po metru 5403 32 00  
od celuloznog acetata 5403 33 00  
ostalo 5403 39 00  
ostala pređa, viÅ¡enitna (strukana) ili kablirana    
od viskoznog rajona 5403 41 00  
od celuloznog acetata 5403 42 00  
ostalo 5403 49 00  
54.04 Sintetički monofilamenti finoće 67 deciteksa i veće, s niti jednom dimenzijom poprečnog presjeka većom od 1 mm; vrpce i slično (na primjer, umjetna slama), od sintetičkih tekstilnih materijala, očevidne Å¡irine ne veće od 5 mm    
monofilamenti    
elastomerni 5404 11 00  
ostali, od polipropilena 5404 12 00  
ostalo 5404 19 00  
ostalo    
od polipropilena 5404 90 10  
ostalo 5404 90 90  
54.05 Umjetni monofilamenti finoće 67 deciteksa ili veće s niti jednom dimenzijom poprečnog presjeka većom od 1 mm; vrpce i slično (na primjer, umjetna slama), od umjetnih tekstilnih materijala, očevidne Å¡irine ne veće od 5 mm 5405 00 00  
54.06 Pređa od umjetnih ili sintetičkih filamenata (osim konca za Å¡ivanje), pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju 5406 00 00  
54.07 Tkanine od sintetičke filamentne pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404    
tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera 5407 10 00 (MTK)
tkanine dobivene od vrpca ili sličnih proizvoda    
od polietilena ili polipropilena, Å¡irine    
manje od 3 m 5407 20 11 (MTK)
3 m ili veće 5407 20 19 (MTK)
ostalo 5407 20 90 (MTK)
tkanine navedene u napomeni 9 u odsjeku Xl 5407 30 00 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom filamenata najlona ili drugih poliamida 85 % ili većim    
nebijeljene ili bijeljene 5407 41 00 (MTK)
obojene 5407 42 00 (MTK)
od pređa različitih boja 5407 43 00 (MTK)
tiskane 5407 44 00 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom teksturiranih poliesterskih filamenata 85 % ili većim    
nebijeljene ili bijeljene 5407 51 00 (MTK)
obojene 5407 52 00 (MTK)
od pređa različitih boja 5407 53 00 (MTK)
tiskane 5407 54 00 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom poliesterskih filamenata 85 % ili većim    
s masenim udjelom neteksturiranih poliesterskih filamenata 85 % ili većim    
nebijeljene ili bijeljene 5407 61 10 (MTK)
obojene 5407 61 30 (MTK)
od pređa različitih boja 5407 61 50 (MTK)
tiskane 5407 61 90 (MTK)
ostalo    
nebijeljene ili bijeljene 5407 69 10 (MTK)
ostalo 5407 69 90 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom sintetičkih filamenata 85 % ili većim    
nebijeljene ili bijeljene 5407 71 00 (MTK)
obojene 5407 72 00 (MTK)
od pređa različitih boja 5407 73 00 (MTK)
tiskane 5407 74 00 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom sintetičkih filamenata manjim od 85 %, u mjeÅ¡avini pretežito ili samo s pamukom    
nebijeljene ili bijeljene 5407 81 00 (MTK)
obojene 5407 82 00 (MTK)
od pređa različitih boja 5407 83 00 (MTK)
tiskane 5407 84 00 (MTK)
ostale tkanine    
nebijeljene ili bijeljene 5407 91 00 (MTK)
obojene 5407 92 00 (MTK)
od pređa različitih boja 5407 93 00 (MTK)
tiskane 5407 94 00 (MTK)
54.08 Tkanine od umjetne filamentne pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5405    
tkanine od pređe velike čvrstoće od viskoznog rajona 5408 10 00 (MTK)
ostale tkanine, s masenim udjelom umjetnih filamenata, vrpca ili sličnih proizvoda 85 % ili većim    
nebijeljene ili bijeljene 5408 21 00 (MTK)
obojene    
širine veće od 135 cm, ali ne veće od 155 cm, platnenog, keper, križnog keper ili satenskog prepleta 5408 22 10 (MTK)
ostalo 5408 22 90 (MTK)
od pređa različitih boja 5408 23 00 (MTK)
tiskane 5408 24 00 (MTK)
ostale tkanine    
nebijeljene ili bijeljene 5408 31 00 (MTK)
obojene 5408 32 00 (MTK)
od pređa različitih boja 5408 33 00 (MTK)
tiskane 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.