CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - HR 57

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 56
VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PREĐA; KONOPI, UZICE I UŽAD TE PROIZVODI OD NJIH

56.01 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna, dužine ne veće od 5 mm (flok), tekstilni prah i nope    
vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate    
od pamuka    
hidrofilni 5601 21 10  
ostalo 5601 21 90  
od umjetnih ili sintetičkih vlakana    
u svitcima promjera ne većeg od 8 mm 5601 22 10  
ostalo 5601 22 90  
ostalo 5601 29 00  
tekstilni flok, prah i nope 5601 30 00  
56.02 Pust, neovisno je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran ili ne    
iglani pust i materijali dobivani preplitanjem vlakana iz koprene („stitch-bonded”)    
neimpregnirani, neprevučeni, neprekriveni i nelaminirani    
iglani pust    
od jute ili ostalih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303 5602 10 11  
od ostalih tekstilnih materijala 5602 10 19  
materijali dobiveni preplitanjem vlakana iz koprene („stitch-bonded”)    
od vune ili fine životinjske dlake 5602 10 31  
od ostalih tekstilnih materijala 5602 10 38  
impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani 5602 10 90  
ostali pust, neimpregniran, neprevučen, neprekriven niti laminiran    
od vune ili fine životinjske dlake 5602 21 00  
od ostalih tekstilnih materijala 5602 29 00  
ostalo 5602 90 00  
56.03 Netkani materijali, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne    
od sintetičkih ili umjetnih filamenata    
mase ne veće od 25 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 11 10  
ostalo 5603 11 90  
mase veće od 25 g/m², ali ne veće od 70 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 12 10  
ostalo 5603 12 90  
mase veće od 70 g/m², ali ne veće od 150 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 13 10  
ostalo 5603 13 90  
mase veće od 150 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 14 10  
ostalo 5603 14 90  
ostalo    
mase ne veće od 25 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 91 10  
ostalo 5603 91 90  
mase veće od 25 g/m², ali ne veće od 70 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 92 10  
ostalo 5603 92 90  
mase veće od 70 g/m², ali ne veće od 150 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 93 10  
ostalo 5603 93 90  
mase veće od 150 g/m²    
prevučeni ili prekriveni 5603 94 10  
ostalo 5603 94 90  
56.04 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom    
niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom 5604 10 00  
ostalo    
pređa velike čvrstoće od poliestera, najlona ili drugih poliamida ili od viskoznog rajona, impregnirana ili prevučena 5604 90 10  
ostalo 5604 90 90  
56.05 Metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom 5605 00 00  
56.06 Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim pređe iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama    
efektna pređa s petljama 5606 00 10  
ostalo    
obavijena pređa 5606 00 91  
ostalo 5606 00 99  
56.07 Konopi, uzice i užad, neovisno jesu li upleteni ili opleteni ili ne, te neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom ili ne    
od sisala i ostalih tekstilnih vlakana iz roda Agave    
konopi za vezanje ili baliranje 5607 21 00  
ostalo 5607 29 00  
od polietilena ili polipropilena    
konopi za vezanje ili baliranje 5607 41 00  
ostalo    
finoće veće od 50000 deciteksa (5 g/m)    
upleteni ili opleteni 5607 49 11  
ostalo 5607 49 19  
finoće 50000 deciteksa (5 g/m) ili manje 5607 49 90  
od ostalih sintetičkih vlakana    
od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera    
finoće veće od 50000 deciteksa (5 g/m)    
upleteni ili opleteni 5607 50 11  
ostalo 5607 50 19  
finoće 50000 deciteksa (5 g/m) ili manje 5607 50 30  
od ostalih sintetičkih vlakana 5607 50 90  
ostalo    
od abake (Manila konoplja ili Musa textilis Nee) ili drugih čvrstih vlakana od lišća; od jute ili drugih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja 5303 5607 90 20  
ostalo 5607 90 90  
56.08 Uzlani mrežasti proizvodi od konopa, uzica ili užadi; gotove ribarske mreže i ostale gotove mreže, od tekstilnih materijala    
od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala    
gotove ribarske mreže    
od konopa, uzica, užadi ili kabela 5608 11 20  
ostalo 5608 11 80  
ostalo    
gotove mreže    
od najlona ili drugih poliamida    
od konopa, uzica, užadi ili kabela 5608 19 11  
ostalo 5608 19 19  
ostalo 5608 19 30  
ostalo 5608 19 90  
ostalo 5608 90 00  
56.09 Proizvodi od pređa, vrpca i sličnih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405, konopa, uzica ili užadi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.