CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - HU 49

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

48. ÁRUCSOPORT
PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL VAGY KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK

48.01 Újságpapír tekercsben vagy ívben 4801 00 00  
48.02 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton    
Kézi merítésű papír és karton 4802 10 00  
Fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír vagy karton gyártására alkalmas alappapír 4802 20 00  
Tapéta alappapír    
Mechanikai eljárással nyert rostanyagot nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz 4802 40 10  
Más 4802 40 90  
Más papír és karton, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
40 g/m²-nél kisebb tömegű papír 4802 54 00  
Legalább 40 g/m², de legfeljebb 150 g/m² tömegű, tekercsben    
Legalább 40 g/m², de kevesebb mint 60 g/m² tömegű 4802 55 15  
Legalább 60 g/m², de kevesebb mint 75 g/m² tömegű 4802 55 25  
Legalább 75 g/m², de kevesebb mint 80 g/m² tömegű 4802 55 30  
Legalább 80 g/m² tömegű 4802 55 90  
Legalább 40 g/m², de legfeljebb 150 g/m² tömegű, ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm, és a másik oldalon legfeljebb 297 mm    
Oldalhosszúsága egyik oldalon 297 mm, és a másik oldalon 210 mm (A/4 formátumú) 4802 56 20  
Más 4802 56 80  
Más, legalább 40 g/m², de legfeljebb 150 g/m² tömegű 4802 57 00  
150 g/m²-t meghaladó tömegű    
Tekercsben 4802 58 10  
Más 4802 58 90  
Más papír és karton, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
Tekercsben    
72 g/m²-nél kisebb tömegű és több mint 50 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmazó 4802 61 15  
Más 4802 61 80  
Ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm, és a másik oldalon legfeljebb 297 mm 4802 62 00  
Más 4802 69 00  
48.03 Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben    
Cellulózvatta 4803 00 10  
Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék (tissu), amelynek tömege    
Legfeljebb 25 g/m² 4803 00 31  
25 g/m²-t meghaladó 4803 00 39  
Más 4803 00 90  
48.04 Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével    
Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner)    
Fehérítetlen    
Legalább 80 tömegszázalékban tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
150 g/m²-nél kisebb tömegű 4804 11 11  
Legalább 150 g/m², de kevesebb mint 175 g/m² tömegű 4804 11 15  
Legalább 175 g/m² tömegű 4804 11 19  
Más 4804 11 90  
Más    
Legalább 80 tömegszázalékban tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
Egy vagy több fehérítetlen rétegből összeállítva, és egyik külső felülete fehérített, félig fehérített vagy színezett, négyzetmétertömege    
175 g-nál kisebb 4804 19 12  
Legalább 175 g 4804 19 19  
Más 4804 19 30  
Más 4804 19 90  
Nátron zsákpapír    
Fehérítetlen    
Legalább 80 tömegszázalékban tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással nyert rostanyagot tartalmaz 4804 21 10  
Más 4804 21 90  
Más    
Legalább 80 tömegszázalékban tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással előállított rostanyagot tartalmaz 4804 29 10  
Más 4804 29 90  
Más nátronpapír és -karton, legfeljebb 150 g/m² tömegű    
Fehérítetlen    
Legalább 80 tömegszázalékban tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással előállított rostanyagot tartalmaz    
Elektromos-műszaki szigetelő nátronpapír 4804 31 51  
Más 4804 31 58  
Más 4804 31 80  
Más    
Legalább 80 tömegszázalékban tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
Anyagában egyenletesen fehérítve 4804 39 51  
Más 4804 39 58  
Más 4804 39 80  
Más nátronpapír és -karton, 150 g/m²-t meghaladó, de 225 g/m²-nél kisebb tömegű    
Fehérítetlen    
Impregnált nátronpapír 4804 41 91  
Más 4804 41 98  
Anyagában egyenletesen fehérítve, és több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert fa rostanyagot tartalmaz 4804 42 00  
Más 4804 49 00  
Más nátronpapír és -karton, legalább 225 g/m² tömegű    
Fehérítetlen 4804 51 00  
Anyagában egyenletesen fehérítve, és több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert fa rostanyagot tartalmaz 4804 52 00  
Más    
Legalább 80 tömegszázalékos tűlevelű fából kémiai szulfátos vagy szódás eljárással nyert rostanyagot tartalmaz 4804 59 10  
Más 4804 59 90  
48.05 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva    
Hullám alappapír    
Félkémiai eljárással nyert hullám alappapír 4805 11 00  
Szalmaalapú hullám alappapír 4805 12 00  
Más    
Wellenstoff 4805 19 10  
Más 4805 19 90  
Testliner (visszanyert bevonókarton)    
Legfeljebb 150 g/m² tömegű 4805 24 00  
150 g/m²-t meghaladó tömegű 4805 25 00  
Szulfit csomagolópapír 4805 30 00  
Szűrőpapír és -karton 4805 40 00  
Nemezpapír és -karton 4805 50 00  
Más    
Legfeljebb 150 g/m² tömegű 4805 91 00  
150 g/m²-t meghaladó, de 225 g/m²-nél kisebb tömegű 4805 92 00  
Legalább 225 g/m² tömegű    
Visszanyert papírból készült 4805 93 20  
Más 4805 93 80  
48.06 Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír), és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben    
Növényi pergamen 4806 10 00  
Zsírpapír 4806 20 00  
Pauszpapír (átmásolópapír) 4806 30 00  
Pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír    
Pergamenpapír 4806 40 10  
Más 4806 40 90  
48.07 Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben    
Visszanyert papírból készült, papírral borított is 4807 00 30  
Más 4807 00 80  
48.08 Hullámpapír és -karton (ragasztott sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével    
Hullámpapír és -karton, perforálva is 4808 10 00  
Nátronpapír kreppelve vagy redőzve, domborítva vagy perforálva is 4808 40 00  
Más 4808 90 00  
48.09 Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló vagy átíró papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben    
Önmásolópapír 4809 20 00  
Más 4809 90 00  
48.10 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben    
Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai, vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
Tekercsben 4810 13 00  
Ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm, és a másik oldalon legfeljebb 297 mm 4810 14 00  
Más 4810 19 00  
Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely 10 tömegszázaléknál több mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz    
Kis négyzetmétertömegű bevont papír 4810 22 00  
Más    
Tekercsben 4810 29 30  
Más 4810 29 80  
Nátronpapír és -karton, az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt papír kivételével    
Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, és tömege legfeljebb 150 g/m² 4810 31 00  
Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, és tömege több mint 150 g/m²    
Kaolinnal bevont 4810 32 10  
Más 4810 32 90  
Más 4810 39 00  
Más papír és karton    
Többrétegű    
Minden rétege fehérített 4810 92 10  
Csak egy külső fehérített réteggel 4810 92 30  
Más 4810 92 90  
Más    
Fehérített papír és karton, kaolinnal bevonva 4810 99 10  
Más 4810 99 80  
48.11 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével    
Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton 4811 10 00  
Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír és karton    
Öntapadó    
Legfeljebb 10 cm szélességű, vulkanizálatlan, természetes vagy szintetikus kaucsuk bevonattal 4811 41 20  
Más 4811 41 90  
Más 4811 49 00  
Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton (a ragasztóanyaggal bevont kivételével)    
Fehérített, 150 g/m² tömeget meghaladó 4811 51 00  
Más 4811 59 00  
Viasszal, paraffinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és karton 4811 60 00  
Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék 4811 90 00  
48.12 Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap 4812 00 00  
48.13 Cigarettapapír, kiszabva vagy könyvecske vagy szivarkahüvely alakban is    
Könyvecske vagy hüvely alakban 4813 10 00  
Legfeljebb 5 cm széles tekercsben 4813 20 00  
Más    
Legalább 5 cm, de legfeljebb 15 cm széles tekercsben 4813 90 10  
Más 4813 90 90  
48.14 Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír    
Tapéta és hasonló falborító, amely színoldalon erezett, domborított, színezett, mintásan nyomott vagy más módon díszített, műanyagréteggel bevont vagy beborított papír 4814 20 00  
Más    
Tapéta és hasonló falborító, amely erezett, domborított, külsőleg színezett, mintásan nyomott vagy más módon külsőleg díszített papír, áttetsző védő műanyaggal bevonva 4814 90 10  
Más 4814 90 70  
48.16 Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is    
Önmásolópapír 4816 20 00  
Más 4816 90 00  
48.17 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa    
Boríték 4817 10 00  
Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap 4817 20 00  
Levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa 4817 30 00  
48.18 Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből    
Toalett- (WC-) papír    
Rétegenként legfeljebb 25 g/m² tömegű 4818 10 10  
Rétegenként 25 g/m²-t meghaladó tömegű 4818 10 90  
Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő és törlő    
Zsebkendő és tisztító- vagy arckendő 4818 20 10  
Kéztörlő    
Tekercsben 4818 20 91  
Más 4818 20 99  
Asztalterítő és szalvéta 4818 30 00  
Ruházati cikk és tartozék 4818 50 00  
Más    
Sebészeti, orvosi vagy higiéniai célú termékek, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 4818 90 10  
Más 4818 90 90  
48.19 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra    
Doboz, láda és tok hullámpapírból vagy -kartonból 4819 10 00  
Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével 4819 20 00  
Zsák és zacskó, amelynek talpszélessége legalább 40 cm 4819 30 00  
Más zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is 4819 40 00  
Más csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezborítót is 4819 50 00  
Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra 4819 60 00  
48.20 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból    
Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési tömb, napló és hasonló termék    
Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb 4820 10 10  
Jegyzetfüzet (notesz), írótömb és előjegyzési tömb 4820 10 30  
Napló 4820 10 50  
Más 4820 10 90  
Iskolai füzet 4820 20 00  
Iratrendező (a könyvborító kivételével), dosszié és iratborító 4820 30 00  
Sokszorosított üzleti űrlap és karbon betétlapos tömb 4820 40 00  
Album minták vagy gyűjtemények számára 4820 50 00  
Más 4820 90 00  
48.21 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is    
Nyomtatott    
Öntapadó 4821 10 10  
Más 4821 10 90  
Más    
Öntapadó 4821 90 10  
Más 4821 90 90  
48.22 Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merevítve is)    
Textilfonalak csévélésére szolgáló 4822 10 00  
Más 4822 90 00  
48.23 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből    
Szűrőpapír és -karton 4823 20 00  
Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékhez 4823 40 00  
Tálcák, tálak, tányérok, csészék és hasonlók papírból vagy kartonból    
Bambusznádból 4823 61 00  
Más    
Tálca, tál és tányér 4823 69 10  
Más 4823 69 90  
Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru    
Tojás csomagolására szolgáló öntött tálca és doboz 4823 70 10  
Más 4823 70 90  
Más    
Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra 4823 90 40  
Más 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.