CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - HU 52

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

51. ÁRUCSOPORT
GYAPJÚ, FINOM VAGY DURVA ÁLLATI SZŐR; LÓSZŐR FONAL ÉS SZÖVET

51.01 Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve    
Zsíros gyapjú, beleértve az állaton mosott gyapjút is    
Nyírott gyapjú 5101 11 00  
Más 5101 19 00  
Zsírtalanított, nem karbonizált gyapjú    
Nyírott gyapjú 5101 21 00  
Más 5101 29 00  
Karbonizált gyapjú 5101 30 00  
51.02 Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve    
Finom állati szőr    
Kasmír kecske szőre 5102 11 00  
Más    
Angóranyúl szőre 5102 19 10  
Alpaka, láma vagy vikunya szőre 5102 19 30  
Teve (beleértve a dromedárt is) vagy jak, vagy angóra-, tibeti vagy hasonló kecske szőre 5102 19 40  
Házi nyúl (az angóra kivételével), üregi- és mezei nyúl, hód, nutria vagy pézsmapatkány szőre 5102 19 90  
Durva állati szőr 5102 20 00  
51.03 Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével    
Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből    
Nem karbonizált 5103 10 10  
Karbonizált 5103 10 90  
Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből 5103 20 00  
Szőrhulladék durva állati szőrből 5103 30 00  
51.04 Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből 5104 00 00  
51.05 Kártolt vagy fésült gyapjú, finom vagy durva állati szőr (beleértve a fésült gyapjúdarabokat is)    
Kártolt gyapjú 5105 10 00  
Fésűsgyapjú szalag és más fésült gyapjú    
Fésült gyapjú darabokban 5105 21 00  
Más 5105 29 00  
Kártolt vagy fésült finom állati szőr    
Kasmír kecske szőre 5105 31 00  
Más 5105 39 00  
Kártolt vagy fésült durva állati szőr 5105 40 00  
51.06 Kártolt gyapjú fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal    
Fehérítetlen 5106 10 10  
Más 5106 10 90  
85 tömegszázaléknál kevesebb gyapjútartalommal    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állatiszőr-tartalommal 5106 20 10  
Más    
Fehérítetlen 5106 20 91  
Más 5106 20 99  
51.07 Fésült gyapjú fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal    
Fehérítetlen 5107 10 10  
Más 5107 10 90  
85 tömegszázaléknál kevesebb gyapjútartalommal    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állatiszőr-tartalommal    
Fehérítetlen 5107 20 10  
Más 5107 20 30  
Más    
Elsősorban vagy kizárólag szintetikus vágott szállal keverve    
Fehérítetlen 5107 20 51  
Más 5107 20 59  
Más módon kevert    
Fehérítetlen 5107 20 91  
Más 5107 20 99  
51.08 Finom állati szőrből készült (kártolt vagy fésült) fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével    
Kártolt    
Fehérítetlen 5108 10 10  
Más 5108 10 90  
Fésült    
Fehérítetlen 5108 20 10  
Más 5108 20 90  
51.09 Gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finom állatiszőr-tartalommal    
125 g-ot meghaladó, de legfeljebb 500 g tömegű gombolyagban, motringban vagy fonalkötegben 5109 10 10  
Más 5109 10 90  
Más 5109 90 00  
51.10 Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal (beleértve a paszományozott lószőrfonalat is), bármilyen kiszerelésben 5110 00 00  
51.11 Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finom állatiszőr-tartalommal    
Legfeljebb 300 g/m² tömegű 5111 11 00 (MTK)
Más 5111 19 00 (MTK)
Elsősorban vagy kizárólag végtelen műszállal kevert más szövet 5111 20 00 (MTK)
Elsősorban vagy kizárólag vágott műszállal kevert más szövet    
Legfeljebb 300 g/m² tömegű 5111 30 10 (MTK)
300 g/m²-t meghaladó tömegű 5111 30 80 (MTK)
Más    
Az 50. árucsoportba tartozó textilanyagokból több mint 10 tömegszázalékot tartalmazó szövet 5111 90 10 (MTK)
Más    
Legfeljebb 300 g/m² tömegű 5111 90 91 (MTK)
300 g/m²-t meghaladó tömegű 5111 90 98 (MTK)
51.12 Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből    
Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finom állatiszőr-tartalommal    
Legfeljebb 200 g/m² tömegű 5112 11 00 (MTK)
Más 5112 19 00 (MTK)
Elsősorban vagy kizárólag végtelen műszállal kevert más szövet 5112 20 00 (MTK)
Elsősorban vagy kizárólag vágott műszállal kevert más szövet    
Legfeljebb 200 g/m² tömegű 5112 30 10 (MTK)
200 g/m²-t meghaladó tömegű 5112 30 80 (MTK)
Más    
Az 50. árucsoportba tartozó textilanyagokból több mint 10 tömegszázalékot tartalmazó szövet 5112 90 10 (MTK)
Más    
Legfeljebb 200 g/m² tömegű 5112 90 91 (MTK)
200 g/m²-t meghaladó tömegű 5112 90 98 (MTK)
51.13 Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.