CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - HU 75

CN8 / NC8 - 2023 - HU

I-Way To Customs

74. ÁRUCSOPORT
RÉZ ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUCIKKEK

74.01 Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz) 7401 00 00  
74.02 Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz 7402 00 00  
74.03 Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan    
Finomított réz    
Katód és katódrész 7403 11 00  
Rúdbuga 7403 12 00  
Hengertuskó 7403 13 00  
Más 7403 19 00  
Rézötvözet    
Réz-cink alapötvözet (sárgaréz) 7403 21 00  
Réz-ón alapötvözet (bronz) 7403 22 00  
Más rézötvözet (a 7405 vtsz. alá tartozó segédötvözet [mesterötvözet] kivételével) 7403 29 00  
74.04 Rézhulladék és -törmelék    
Finomított rézből 7404 00 10  
Rézötvözetből    
Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz) 7404 00 91  
Más 7404 00 99  
74.05 Segédötvözet (mesterötvözet) rézből 7405 00 00  
74.06 Rézpor és -pehely    
Nem lemezes szerkezetű por 7406 10 00  
Lemezes szerkezetű por; pehely 7406 20 00  
74.07 Rézrúd és -profil    
Finomított rézből 7407 10 00  
Rézötvözetből    
Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)    
Rúd 7407 21 10  
Profil 7407 21 90  
Más 7407 29 00  
74.08 Rézhuzal    
Finomított rézből    
Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6 mm-t 7408 11 00  
Más    
Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 0,5 mm-t 7408 19 10  
Ha legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 0,5 mm 7408 19 90  
Rézötvözetből    
Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz) 7408 21 00  
Réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst) 7408 22 00  
Más 7408 29 00  
74.09 Rézlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t    
Finomított rézből    
Tekercsben 7409 11 00  
Más 7409 19 00  
Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)    
Tekercsben 7409 21 00  
Más 7409 29 00  
Réz-ón alapötvözetből (bronz)    
Tekercsben 7409 31 00  
Más 7409 39 00  
Réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst) 7409 40 00  
Más rézötvözetből 7409 90 00  
74.10 Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm    
Alátét nélkül    
Finomított rézből 7410 11 00  
Rézötvözetből 7410 12 00  
Alátéttel    
Finomított rézből 7410 21 00  
Rézötvözetből 7410 22 00  
74.11 Rézcső    
Finomított rézből    
Egyenes 7411 10 10  
Más 7411 10 90  
Rézötvözetből    
Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)    
Egyenes 7411 21 10  
Más 7411 21 90  
Réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst) 7411 22 00  
Más 7411 29 00  
74.12 Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből    
Finomított rézből 7412 10 00  
Rézötvözetből 7412 20 00  
74.13 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével 7413 00 00  
74.15 Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló árucikk rézből vagy vasból vagy acélból, de rézfejjel; csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló árucikk rézből    
Szög és széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs és hasonló cikk 7415 10 00  
Más, nem csavarmenetes árucikk    
Alátét (rugós alátét is) 7415 21 00  
Más 7415 29 00  
Más, csavarmenetes árucikk    
Csavar; fejescsavar és csavaranya 7415 33 00  
Más 7415 39 00  
74.18 Asztali, konyhai vagy más háztartási árucikk, valamint ezek alkatrészei rézből; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, rézből; higiéniai és tisztálkodási áru és alkatrészei rézből    
Asztali, konyhai vagy más háztartási árucikk, valamint ezek alkatrészei; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra    
Háztartási főző- vagy melegítőkészülék, nem elektromos, és ezek alkatrészei rézből 7418 10 10  
Más 7418 10 90  
Higiéniai és tisztálkodási áru és alkatrészei 7418 20 00  
74.19 Más árucikk rézből    
Öntött, préselt, sajtolt vagy kovácsolt, de tovább nem megmunkált 7419 20 00  
Más    
Drótszövet (végtelen szalagban is), rács és sodronyfonat, legfeljebb 6 mm keresztmetszetű huzalból; rács nyújtott és hasított lemezből 7419 80 10  
Rugó 7419 80 30  
Más 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.