CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - LT 03

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

2 SKIRSNIS
MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI

02.01 Galvijų mėsa, Å¡viežia arba atÅ¡aldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės 0201 10 00  
Kitos skerdenų dalys su kaulais    
„Kompensuoti“ ketvirčiai 0201 20 20  
Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai 0201 20 30  
Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai 0201 20 50  
Kitos 0201 20 90  
Be kaulų 0201 30 00  
02.02 Galvijų mėsa, užšaldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės 0202 10 00  
Kitos skerdenų dalys su kaulais    
„Kompensuoti“ ketvirčiai 0202 20 10  
Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai 0202 20 30  
Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai 0202 20 50  
Kitos 0202 20 90  
Be kaulų    
Priekiniai ketvirčiai, sveiki arba sukapoti ne daugiau kaip į penkis gabalus, kai kiekvieną ketvirtį sudaro vienas blokas; „kompensuotus“ ketvirčius sudaro du blokai, iÅ¡ kurių viename – priekinis ketvirtis, sveikas arba sukapotas ne daugiau kaip į penkis gabalus, kitame – sveikas užpakalinis ketvirtis be nugarinės 0202 30 10  
Nugarinės, mentinės nuopjovos ir krÅ«tininės nuopjovos gabalai 0202 30 50  
Kitos 0202 30 90  
02.03 Kiaulių mėsa, Å¡viežia, atÅ¡aldyta arba užšaldyta    
Å viežia arba atÅ¡aldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės    
Naminių kiaulių 0203 11 10  
Kitos 0203 11 90  
Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais    
Naminių kiaulių    
Kumpiai ir jų dalys 0203 12 11  
Mentės ir jų dalys 0203 12 19  
Kitų 0203 12 90  
Kita    
Naminių kiaulių    
Priekinės nuokartos ir jų dalys 0203 19 11  
Nugarinės ir jų dalys, su kaulais 0203 19 13  
Å oninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys 0203 19 15  
Kita    
Be kaulų 0203 19 55  
Kita 0203 19 59  
Kitų 0203 19 90  
Užšaldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės    
Naminių kiaulių 0203 21 10  
Kitų 0203 21 90  
Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais    
Naminių kiaulių    
Kumpiai ir jų dalys 0203 22 11  
Mentės ir jų dalys 0203 22 19  
Kitų 0203 22 90  
Kita    
Naminių kiaulių    
Priekinės nuokartos ir jų dalys 0203 29 11  
Nugarinės ir jų dalys, su kaulais 0203 29 13  
Å oninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys 0203 29 15  
Kita    
Be kaulų 0203 29 55  
Kita 0203 29 59  
Kita 0203 29 90  
02.04 Avių arba ožkų mėsa, Å¡viežia, atÅ¡aldyta arba užšaldyta    
Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos 0204 10 00  
Kita avių mėsa, Å¡viežia arba atÅ¡aldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės 0204 21 00  
Kitos skerdenų dalys su kaulais    
Trumpieji priekiniai ketvirčiai 0204 22 10  
Stuburo ir (arba) Å¡onkaulių dalys 0204 22 30  
Kumpiai (Å¡launys) 0204 22 50  
Kitos 0204 22 90  
Be kaulų 0204 23 00  
Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, užšaldytos 0204 30 00  
Kita avių mėsa, užšaldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės 0204 41 00  
Kitos skerdenų dalys su kaulais    
Trumpieji priekiniai ketvirčiai 0204 42 10  
Stuburo ir (arba) Å¡onkaulių dalys 0204 42 30  
Kumpiai (Å¡launys) 0204 42 50  
Kitos 0204 42 90  
Be kaulų    
Ėriukų 0204 43 10  
Kita 0204 43 90  
Ožkių mėsa    
Å viežia arba atÅ¡aldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės 0204 50 11  
Trumpieji priekiniai ketvirčiai 0204 50 13  
Stuburo ir (arba) Å¡onkaulių dalys 0204 50 15  
Kumpiai (Å¡launys) 0204 50 19  
Kita    
Skerdenų dalys su kaulais 0204 50 31  
Skerdenų dalys be kaulų 0204 50 39  
Užšaldyta    
Skerdenos ir skerdenų pusės 0204 50 51  
Trumpieji priekiniai ketvirčiai 0204 50 53  
Stuburo ir (arba) Å¡onkaulių dalys 0204 50 55  
Kumpiai (Å¡launys) 0204 50 59  
Kita    
Skerdenų dalys su kaulais 0204 50 71  
Skerdenų dalys be kaulų 0204 50 79  
02.05 Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, Å¡viežia, atÅ¡aldyta arba užšaldyta    
Å viežia arba atÅ¡aldyta 0205 00 20  
Užšaldyta 0205 00 80  
02.06 Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, Å¡vieži, atÅ¡aldyti arba užšaldyti    
Galvijų, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti    
Skirti farmacijos preparatams gaminti 0206 10 10  
Kiti    
Galvijų skerdenos ir jų dalys 0206 10 95  
Kiti 0206 10 98  
Galvijų, užšaldyti    
Liežuviai 0206 21 00  
Kepenys 0206 22 00  
Kiti    
Skirti farmacijos preparatams gaminti 0206 29 10  
Kiti    
Galvijų skerdenos ir jų dalys 0206 29 91  
Kiti 0206 29 99  
Kiaulių, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti 0206 30 00  
Kiaulių, užšaldyti    
Kepenys 0206 41 00  
Kiti 0206 49 00  
Kiti, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti    
Skirti farmacijos preparatams gaminti 0206 80 10  
Kiti    
Arklių, asilų, mulų ir arklėnų 0206 80 91  
Avių ir ožkų 0206 80 99  
Kiti, užšaldyti    
Skirti farmacijos preparatams gaminti 0206 90 10  
Kiti    
Arklių, asilų, mulų ir arklėnų 0206 90 91  
Avių ir ožkų 0206 90 99  
02.07 Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, Å¡vieži, atÅ¡aldyti arba užšaldyti    
Gallus domesticus rÅ«Å¡ies paukščių (viÅ¡tų ir gaidžių)    
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos    
NupeÅ¡tos ir be žarnų, su galvomis ir pėdomis, vadinamos „83 % viščiukas“ 0207 11 10  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, Å¡irdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „70 % viščiukas“ 0207 11 30  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, Å¡irdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „65 % viščiukas“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 11 90  
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos    
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, Å¡irdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „70 % viščiukas“ 0207 12 10  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, Å¡irdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „65 % viščiukas“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 12 90  
Skerdenėlių dalys ir subproduktai, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 13 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 13 20  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 13 30  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 13 40  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 13 50  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 13 60  
Kitos 0207 13 70  
Subproduktai    
Kepenėlės 0207 13 91  
Kiti 0207 13 99  
Skerdenėlių dalys ir subproduktai, užšaldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 14 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 14 20  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 14 30  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 14 40  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 14 50  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 14 60  
Kitos 0207 14 70  
Subproduktai    
Kepenėlės 0207 14 91  
Kiti 0207 14 99  
Kalakutų    
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos    
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, Å¡irdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „80 % kalakutas“ 0207 24 10  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, Å¡irdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „73 % kalakutas“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 24 90  
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos    
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, Å¡irdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „80 % kalakutas“ 0207 25 10  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, Å¡irdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „73 % kalakutas“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 25 90  
Skerdenėlių dalys ir subproduktai, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 26 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 26 20  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 26 30  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 26 40  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 26 50  
KulÅ¡elės ir jų dalys    
Blauzdelės ir jų dalys 0207 26 60  
Kitos 0207 26 70  
Kitos 0207 26 80  
Subproduktai    
Kepenėlės 0207 26 91  
Kiti 0207 26 99  
Skerdenėlių dalys ir subproduktai, užšaldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 27 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 27 20  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 27 30  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 27 40  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 27 50  
KulÅ¡elės ir jų dalys    
Blauzdelės ir jų dalys 0207 27 60  
Kitos 0207 27 70  
Kitos 0207 27 80  
Subproduktai    
Kepenėlės 0207 27 91  
Kiti 0207 27 99  
Ančių    
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos    
NupeÅ¡tos, nukraujintos, be žarnų, bet neiÅ¡skrostos, su galvomis ir pėdomis, vadinamos „85 % antis“ 0207 41 20  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, Å¡irdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „70 % antis“ 0207 41 30  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, Å¡irdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „63 % antis“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 41 80  
Skerdenėlės, nesukapotos į gabalus, užšaldytos    
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, Å¡irdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „70 % antis“ 0207 42 30  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, Å¡irdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „63 % antis“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 42 80  
Riebiosios kepenėlės, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos 0207 43 00  
Kiti, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 44 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 44 21  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 44 31  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 44 41  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 44 51  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 44 61  
Paletotai 0207 44 71  
Kiti 0207 44 81  
Subproduktai    
Kepenėlės, iÅ¡skyrus riebiąsias kepenėles 0207 44 91  
Kiti 0207 44 99  
Kiti, užšaldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 45 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 45 21  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 45 31  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 45 41  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 45 51  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 45 61  
Paletotai 0207 45 71  
Kiti 0207 45 81  
Subproduktai    
Kepenėlės    
Riebiosios kepenėlės 0207 45 93  
Kitos 0207 45 95  
Kiti 0207 45 99  
Žąsų    
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos    
NupeÅ¡tos, nukraujintos, neiÅ¡skrostos, su galvomis ir pėdomis, vadinamos „82 % žąsis“ 0207 51 10  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, su Å¡irdelėmis ir skilveliais arba be jų, vadinamos „75 % žąsis“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 51 90  
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos    
NupeÅ¡tos, nukraujintos, neiÅ¡skrostos, su galvomis ir pėdomis, vadinamos „82 % žąsis“ 0207 52 10  
NupeÅ¡tos ir iÅ¡skrostos, be galvų ir pėdų, su Å¡irdelėmis ir skilveliais arba be jų, vadinamos „75 % žąsis“, arba pateiktos kitu pavidalu 0207 52 90  
Riebiosios kepenėlės, Å¡viežios arba atÅ¡aldytos 0207 53 00  
Kiti, Å¡vieži arba atÅ¡aldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 54 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 54 21  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 54 31  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 54 41  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 54 51  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 54 61  
Paletotai 0207 54 71  
Kiti 0207 54 81  
Subproduktai    
Kepenėlės, iÅ¡skyrus riebiąsias kepenėles 0207 54 91  
Kiti 0207 54 99  
Kiti, užšaldyti    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 55 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 55 21  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 55 31  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 55 41  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 55 51  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 55 61  
Paletotai 0207 55 71  
Kiti 0207 55 81  
Subproduktai    
Kepenėlės    
Riebiosios kepenėlės 0207 55 93  
Kitos 0207 55 95  
Kiti 0207 55 99  
Perlinių viÅ¡tų (patarÅ¡kų)    
Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, Å¡viežios, atÅ¡aldytos arba užšaldytos 0207 60 05  
Kitos skerdenėlės, Å¡viežios, atÅ¡aldytos arba užšaldytos    
Skerdenėlių dalys    
Be kaulų 0207 60 10  
Su kaulais    
Pusės arba ketvirčiai 0207 60 21  
Sveiki sparneliai su plongaliais arba be jų 0207 60 31  
Nugarėlės, kakleliai, nugarėlės kartu su kakleliais, uodegėlės ir sparnelių plongaliai 0207 60 41  
KrÅ«tinėlės ir jų dalys 0207 60 51  
KulÅ¡elės ir jų dalys 0207 60 61  
Kiti 0207 60 81  
Subproduktai    
Kepenėlės 0207 60 91  
Kiti 0207 60 99  
02.08 Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, Å¡vieži, atÅ¡aldyti arba užšaldyti    
TriuÅ¡ių arba kiÅ¡kių    
Naminių triuÅ¡ių 0208 10 10  
Kita 0208 10 90  
Primatų 0208 30 00  
Banginių, delfinų ir jÅ«rų kiaulių (Cetacea bÅ«rio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia bÅ«rio žinduolių); ruonių, jÅ«rų liÅ«tų ir vėplių (Pinnipedia pobÅ«rio žinduolių)    
Banginių mėsa 0208 40 10  
Ruonių mėsa 0208 40 20  
Kita 0208 40 80  
Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius) 0208 50 00  
Kupranugarių ir kitų kupranugarinių (Camelidae) 0208 60 00  
Kita    
Naminių balandžių 0208 90 10  
Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, iÅ¡skyrus triuÅ¡ių arba kiÅ¡kių 0208 90 30  
Å iaurės elnių 0208 90 60  
Varlių kojelės 0208 90 70  
Kita 0208 90 98  
02.09 Kiaulių riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių riebalai, nelydyti ar kitu bÅ«du neekstrahuoti, Å¡vieži, atÅ¡aldyti, užšaldyti, sÅ«dyti, užpilti sÅ«rymu, džiovinti arba rÅ«kyti    
Kiaulių    
Poodiniai kiaulių riebalai    
Å vieži, atÅ¡aldyti, užšaldyti, sÅ«dyti arba užpilti sÅ«rymu 0209 10 11  
Džiovinti arba rÅ«kyti 0209 10 19  
Kiaulių riebalai, iÅ¡skyrus priskiriamus 02091011 arba 02091019 subpozicijai 0209 10 90  
Kiti 0209 90 00  
02.10 Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sÅ«dyti, užpilti sÅ«rymu, džiovinti (vytinti) arba rÅ«kyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai    
Kiaulių mėsos    
Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais    
Naminių kiaulių    
SÅ«dyti arba užpilti sÅ«rymu    
Kumpiai ir jų dalys 0210 11 11  
Mentės ir jų dalys 0210 11 19  
Džiovinti (vytinti) arba rÅ«kyti    
Kumpiai ir jų dalys 0210 11 31  
Mentės ir jų dalys 0210 11 39  
Kitų 0210 11 90  
Å oninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys    
Naminių kiaulių    
SÅ«dytos arba užpiltos sÅ«rymu 0210 12 11  
Džiovintos (vytintos) arba rÅ«kytos 0210 12 19  
Kitų 0210 12 90  
Kitos    
Naminių kiaulių    
SÅ«dytos arba užpiltos sÅ«rymu    
Bekono skerdenų pusės (bacon sides) arba bekono skerdenų pusės be kumpių (spensers) 0210 19 10  
Trys ketvirtadaliai bekono skerdenų pusių (three-quarter sides) arba bekono skerdenų vidurinės dalys (middles) 0210 19 20  
Priekinės nuokartos ir jų dalys 0210 19 30  
Nugarinės ir jų dalys 0210 19 40  
Kitos 0210 19 50  
Džiovintos (vytintos) arba rÅ«kytos    
Priekinės nuokartos ir jų dalys 0210 19 60  
Nugarinės ir jų dalys 0210 19 70  
Kitos    
Be kaulų 0210 19 81  
Kitos 0210 19 89  
Kitų 0210 19 90  
Galvijų mėsos    
Su kaulais 0210 20 10  
Be kaulų 0210 20 90  
Kita mėsa ir subproduktai, įskaitant valgomuosius mėsos arba mėsos subproduktų miltus ir rupinius    
Primatų 0210 91 00  
Banginių, delfinų ir jÅ«rų kiaulių (Cetacea bÅ«rio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia bÅ«rio žinduolių); ruonių, jÅ«rų liÅ«tų ir vėplių (Pinnipedia pobÅ«rio žinduolių)    
Banginių, delfinų ir jÅ«rų kiaulių (Cetacea bÅ«rio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia bÅ«rio žinduolių) 0210 92 10  
Kitų    
Mėsa 0210 92 91  
Subproduktai 0210 92 92  
Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai 0210 92 99  
Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius) 0210 93 00  
Kitų    
Mėsa    
Arklių, sÅ«dyta, užpilta sÅ«rymu arba džiovinta (vytinta) 0210 99 10  
Avių ir ožkų    
Su kaulais 0210 99 21  
Be kaulų 0210 99 29  
Å iaurės elnių 0210 99 31  
Kitų 0210 99 39  
Subproduktai    
Naminių kiaulių    
Kepenys 0210 99 41  
Kiti 0210 99 49  
Galvijų    
Galvijų skerdenos ir jų dalys 0210 99 51  
Kiti 0210 99 59  
Kiti    
Naminių paukščių kepenėlės    
Žąsų arba ančių riebiosios kepenėlės, sÅ«dytos arba užpiltos sÅ«rymu 0210 99 71  
Kitos 0210 99 79  
Kiti 0210 99 85  
Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.