CN8 / NC8 - 2023 13 CN8 / NC8 - 2023 - LT 15

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

14 SKIRSNIS
AUGALINĖS PYNIMO MEDŽIAGOS; AUGALINIAI PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

14.01 Augalinės medžiagos, daugiausia naudojamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų Å¡iaudai bei liepų karnos)    
Bambukai 1401 10 00  
Rotangai (rattans) 1401 20 00  
Kitos 1401 90 00  
14.04 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje    
Medvilnės pÅ«kai 1404 20 00  
Kiti 1404 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.