CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - LT 35

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

34 SKIRSNIS
MUILAS, ORGANINĖS PAVIRŠINIO AKTYVUMO MEDŽIAGOS, SKALBIKLIAI, TEPIMO PRIEMONĖS, DIRBTINIAI VAŠKAI, PARUOŠTI VAŠKAI, BLIZGINIMO ARBA ŠVEITIMO PRIEMONĖS, ŽVAKĖS IR PANAŠŪS DIRBINIAI, MODELIAVIMO PASTOS, STOMATOLOGINIAI VAŠKAI, TAIP PAT STOMATOLOGIJOS PREPARATAI, DAUGIAUSIA IŠ GIPSO

34.01 Muilas; organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos ir preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, skirti odai plauti, turintys skysčio arba kremo pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu    
Muilas ir organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu    
Tualetinės paskirties (įskaitant produktus su medikamentais) 3401 11 00  
Kiti 3401 19 00  
Kitų formų muilas    
Dribsniai, plokÅ¡telės, granulės arba milteliai 3401 20 10  
Kitas 3401 20 90  
Organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, skirti odai plauti, turintys skysčio arba kremo pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes 3401 30 00  
34.02 Organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos (iÅ¡skyrus muilą); pavirÅ¡inio aktyvumo preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, iÅ¡skyrus priskiriamus 3401 pozicijai    
Anijoninės organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos, skirtos arba neskirtos mažmeninei prekybai    
Linijinių alkilbenzenų sulfoninės rÅ«gÅ¡tys ir jų druskos 3402 31 00  
Kitos    
Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantis dinatrio alkil[oksidi(benzensulfonatas)] sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės 3402 39 10  
Kitos 3402 39 90  
Kitos organinės pavirÅ¡inio aktyvumo medžiagos, skirtos arba neskirtos mažmeninei prekybai    
Katijoninės 3402 41 00  
Nejoninės 3402 42 00  
Kitos 3402 49 00  
Priemonės, skirtos mažmeninei prekybai    
PavirÅ¡inio aktyvumo preparatai 3402 50 10  
Skalbikliai ir valikliai 3402 50 90  
Kiti    
PavirÅ¡inio aktyvumo preparatai 3402 90 10  
Skalbikliai ir valikliai 3402 90 90  
34.03 Tepimo priemonės (įskaitant pjovimo įrankių auÅ¡inimo skysčius, varžtų ir veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo rÅ«dijimo arba antikorozinius preparatus ir preparatus, skirtus išėmimui iÅ¡ formų palengvinti, daugiausia pagamintus iÅ¡ tepalų), taip pat preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti alyvomis arba riebalais, bet iÅ¡skyrus preparatus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys, sudarančios ne mažiau kaip 70 % masės, yra naftos alyvos arba alyvos, gautos iÅ¡ bituminių mineralų    
Kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iÅ¡ bituminių mineralų    
Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti 3403 11 00  
Kiti    
Kurių ne mažiau kaip 70 % masės sudaro naftos alyvos arba alyvos, gautos iÅ¡ bituminių mineralų, bet Å¡ios alyvos nėra pagrindinės sudėtinės dalys 3403 19 10  
Tepalai, kuriuose ne mažiau kaip 25 % masės jų sudėtyje esančios anglies yra biologinės kilmės ir kurių biologinis skaidumas yra ne mažesnis kaip 60 % 3403 19 20  
Kiti 3403 19 80  
Kiti    
Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti 3403 91 00  
Kiti 3403 99 00  
34.04 Dirbtiniai vaÅ¡kai ir paruoÅ¡ti vaÅ¡kai    
IÅ¡ poli(oksietileno) (polietilenglikolio) 3404 20 00  
Kiti 3404 90 00  
34.05 Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiÅ«rai, Å¡veitimo pastos ir milteliai bei panaÅ¡ios priemonės (turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų Å¡iomis priemonėmis arba kitą pavidalą), iÅ¡skyrus vaÅ¡kus, priskiriamus 3404 pozicijai    
Blizginimo priemonės, kremai ir panaÅ¡Å«s preparatai, skirti avalynės arba odos priežiÅ«rai 3405 10 00  
Blizginimo priemonės, kremai ir panaÅ¡Å«s preparatai, skirti medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių priežiÅ«rai 3405 20 00  
Blizginimo priemonės ir panaÅ¡Å«s preparatai, skirti kėbulų priežiÅ«rai, iÅ¡skyrus metalo blizginimo priemones 3405 30 00  
Å veitimo pastos ir milteliai bei kiti Å¡veitimo preparatai 3405 40 00  
Kiti    
Metalo blizginimo priemonės 3405 90 10  
Kiti 3405 90 90  
34.06 Žvakės, plonos žvakės ir panaÅ¡Å«s dirbiniai 3406 00 00  
34.07 Modeliavimo pastos, įskaitant skirtas vaikų pramogoms; preparatai, vadinami stomatologiniais vaÅ¡kais arba stomatologiniais dantų atspaudų miÅ¡iniais, sukomplektuoti į rinkinius, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys plokščių, pasagų, lazdelių arba panašų pavidalą; kiti preparatai, skirti naudoti stomatologijoje, daugiausia iÅ¡ gipso (degto gipso arba kalcio sulfato) 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.