CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - LT 40

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

39 SKIRSNIS
PLASTIKAI IR J┼▓ GAMINIAI

I. PIRMIN─ľS FORMOS    
39.01 Etileno polimerai, pirmin─Śs formos    
Polietilenas, kurio savitasis sunkis ma┼żesnis kaip 0,94    
Linijinis polietilenas 3901 10 10  
Kitas 3901 10 90  
Polietilenas, kurio savitasis sunkis ne ma┼żesnis kaip 0,94    
Polietilenas, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte, kurio savitasis sunkis 23┬á┬░C temperat┼źroje ne ma┼żesnis kaip 0,958, kurio sud─Śtyje: - aliuminis sudaro ne daugiau kaip 50┬ámg/kg, - kalcis sudaro ne daugiau kaip 2┬ámg/kg, - chromas sudaro ne daugiau kaip 2┬ámg/kg, - gele┼żis sudaro ne daugiau kaip 2┬ámg/kg, - nikelis sudaro ne daugiau kaip 2┬ámg/kg, - titanas sudaro ne daugiau kaip 2┬ámg/kg ir - vanadis sudaro ne daugiau kaip 8┬ámg/kg,skirtas chlorsulfonintam polietilenui gaminti 3901 20 10  
Kitas 3901 20 90  
Etileno-vinilacetato kopolimerai 3901 30 00  
Etileno-alfa-olefino kopolimerai, kuri┼│ savitasis sunkis ma┼żesnis kaip 0,94 3901 40 00  
Kiti    
Jonomero derva, kuri─ů sudaro etileno, izobutilakrilato ir metakrilo r┼źg┼íties terpolimero druska; polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno AÔÇôBÔÇôA blokinis kopolimeras, kurio sud─Śtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35┬á% mas─Śs, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte 3901 90 30  
Kiti 3901 90 80  
39.02 Propileno arba kit┼│ olefin┼│ polimerai, pirmin─Śs formos    
Polipropilenas 3902 10 00  
Poliizobutilenas 3902 20 00  
Propileno kopolimerai 3902 30 00  
Kiti    
Polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno AÔÇôBÔÇôA blokinis kopolimeras, kurio sud─Śtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35┬á% mas─Śs, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte 3902 90 10  
Polibuteno-1, buteno-1 ir etileno kopolimeras, kurio sud─Śtyje etilenas sudaro ne daugiau kaip 10┬á% mas─Śs, arba polibuteno-1, polietileno ir (arba) polipropileno mi┼íinys, kurio sud─Śtyje polietilenas sudaro ne daugiau kaip 10┬á% mas─Śs ir (arba) polipropilenas sudaro ne daugiau kaip 25┬á% mas─Śs, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte 3902 90 20  
Kiti 3902 90 90  
39.03 Stireno polimerai, pirmin─Śs formos    
Polistirenas    
Pl─Śtrusis 3903 11 00  
Kitas 3903 19 00  
Stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai 3903 20 00  
Akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai 3903 30 00  
Kiti    
Tik stireno ir alilo alkoholio, kurio sud─Śtyje acetilo skai─Źius ne ma┼żesnis kaip 175, kopolimeras 3903 90 10  
Bromintas polistirenas, kurio sud─Śtyje bromas sudaro ne ma┼żiau kaip 58┬á% mas─Śs, bet ne daugiau kaip 71┬á%, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte 3903 90 20  
Kiti 3903 90 90  
39.04 Vinilchlorido arba kit┼│ halogenint┼│ olefin┼│ polimerai, pirmin─Śs formos    
Polivinilchloridas, nesumai┼íytas su jokiomis kitomis med┼żiagomis 3904 10 00  
Kitas polivinilchloridas    
Neplastifikuotas 3904 21 00  
Plastifikuotas 3904 22 00  
Vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai 3904 30 00  
Kiti vinilchlorido kopolimerai 3904 40 00  
Vinilidenchlorido polimerai    
Vinilidenchlorido ir akrilonitrilo kopolimeras pl─Śtri┼│j┼│ rutuliuk┼│, kuri┼│ skersmuo ne ma┼żesnis kaip 4┬ámikrometrai, bet ne didesnis kaip 20┬ámikrometr┼│, pavidalu 3904 50 10  
Kiti 3904 50 90  
Fluorpolimerai    
Politetrafluoretilenas 3904 61 00  
Kiti    
Polivinilfluoridas, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte 3904 69 10  
Fluorelastomerai FKM 3904 69 20  
Kiti 3904 69 80  
Kiti 3904 90 00  
39.05 Vinilacetato arba kit┼│ vinilo esteri┼│ polimerai, pirmin─Śs formos; kiti vinilo polimerai, pirmin─Śs formos    
Polivinilacetatas    
Vandenin─Śje dispersijoje 3905 12 00  
Kitas 3905 19 00  
Vinilacetato kopolimerai    
Vandenin─Śje dispersijoje 3905 21 00  
Kiti 3905 29 00  
Poli(vinilo alkoholis), kurio strukt┼źroje yra arba n─Śra nehidrolizuot┼│ acetato grupi┼│ 3905 30 00  
Kiti    
Kopolimerai 3905 91 00  
Kiti    
Polivinilformalis, vienu i┼í pavidal┼│, apibr─Ś┼żt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte, kurio molekulin─Ś mas─Ś ne ma┼żesn─Ś kaip 10000, bet ne didesn─Ś kaip 40000: - kurio sud─Śtyje acetilo grup─Śs, i┼íreik┼ítos vinilacetatu, sudaro ne ma┼żiau kaip 9,5┬á% mas─Śs, bet ne daugiau kaip 13┬á%, ir - hidroksi-grup─Śs, i┼íreik┼ítos vinilo alkoholiu, sudaro ne ma┼żiau kaip 5┬á% mas─Śs, bet ne daugiau kaip 6,5┬á% mas─Śs 3905 99 10  
Kiti 3905 99 90  
39.06 Akrilo polimerai, pirmin─Śs formos    
Polimetilmetakrilatas 3906 10 00  
Kiti    
Poli[N-(3-hidroksimino-1,1-dimetilbutil)akrilamidas] 3906 90 10  
2-diizopropilaminoetilmetakrilato ir decilmetakrilato kopolimeras N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sud─Śtyje kopolimeras sudaro ne ma┼żiau kaip 55┬á% mas─Śs 3906 90 20  
Akrilo r┼źg┼íties ir 2-etilheksilakrilato kopolimeras, kurio sud─Śtyje 2-etilheksilakrilatas sudaro ne ma┼żiau kaip 10┬á%, bet ne daugiau kaip 11┬á% mas─Śs 3906 90 30  
Akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimeras, modifikuotas polibutadienu-akrilonitrilu (NBR) 3906 90 40  
Akrilo r┼źg┼íties polimerizacijos su alkilmetakrilatu ir nedideliais kit┼│ monomer┼│ kiekiais produktas, skirtas naudoti kaip tir┼ítiklis tekstil─Śs marginimo past┼│ gamyboje 3906 90 50  
Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turin─Źiu pakaitalu ne galin─Ö karboksigrup─Ö, kurio sud─Śtyje metilakrilatas sudaro ne ma┼żiau kaip 50┬á% mas─Śs, sumai┼íytas su silicio dioksidu arba nesumai┼íytas 3906 90 60  
Kiti 3906 90 90  
39.07 Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidin─Śs dervos, pirmin─Śs formos; polikarbonatai, alkidin─Śs dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirmin─Śs formos    
Poliacetaliai 3907 10 00  
Kiti polieteriai    
Bis(polioksietileno) metilfosfonatas 3907 21 00  
Kiti    
Polieteri┼│ alkoholiai    
Polietilenglikoliai 3907 29 11  
Kiti 3907 29 20  
Kiti    
1-Chlor-2,3-epoksipropano ir etileno oksido kopolimeras 3907 29 91  
Kiti 3907 29 99  
Epoksidin─Śs dervos 3907 30 00  
Polikarbonatai 3907 40 00  
Alkidin─Śs dervos 3907 50 00  
Poli(etileno tereftalatas)    
Kurio klampos skai─Źius ne ma┼żesnis kaip 78 ml/g 3907 61 00  
Kitas 3907 69 00  
Poli(pieno r┼źg┼ítis) 3907 70 00  
Kiti poliesteriai    
Nesotieji    
Skysti 3907 91 10  
Kiti 3907 91 90  
Kiti    
Termoplastiniai skyst┼│j┼│ kristal┼│ aromatini┼│ poliesteri┼│ kopolimerai 3907 99 05  
Poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatas) 3907 99 10  
Kiti 3907 99 80  
39.08 Poliamidai, pirmin─Śs formos    
Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12 3908 10 00  
Kiti 3908 90 00  
39.09 Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirmin─Śs formos    
Karbamidin─Śs dervos; tiokarbamidin─Śs dervos 3909 10 00  
Melamino dervos 3909 20 00  
Kitos aminodervos    
Poli(metilenfenilizocianatas) (neapdorotas MDI, MDI polimeras) 3909 31 00  
Kitas 3909 39 00  
Fenolio dervos 3909 40 00  
Poliuretanai    
Poliuretanas, gautas i┼í 2,2ÔÇ▓-(tret-butilimino)dietanolio ir 4,4ÔÇ▓-metilendicikloheksildiizocianato, N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sud─Śtyje polimeras sudaro ne ma┼żiau kaip 50┬á% mas─Śs 3909 50 10  
Kiti 3909 50 90  
39.10 Polisiloksanai, pirmin─Śs formos 3910 00 00  
39.11 Naftos dervos, kumaronin─Śs-indenin─Śs dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti ┼íio skirsnio 3┬ápastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirmin─Śs formos    
Naftos dervos, kumaronin─Śs, indenin─Śs arba kumaronin─Śs-indenin─Śs dervos ir politerpenai 3911 10 00  
Poli(1,3-fenileno metilfosfonatas) 3911 20 00  
Kiti    
Kondensacin─Śs polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktai, chemi┼íkai modifikuoti arba nemodifikuoti    
Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilenas), vienu i┼í pavidal┼│, nurodyt┼│ ┼íio skirsnio 6┬ápastabos b┬ápunkte 3911 90 11  
Poli(tio-1,4-fenilenas) 3911 90 13  
Kiti 3911 90 19  
Kiti    
p-Krezolio ir divinilbenzeno kopolimeras N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sud─Śtyje polimeras sudaro ne ma┼żiau kaip 50┬á% mas─Śs; hidrinti viniltolueno ir ╬▒-metilstireno kopolimerai 3911 90 92  
Kiti 3911 90 99  
39.12 Celiulioz─Ś ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirmin─Śs formos    
Celiulioz─Śs acetatai    
Neplastifikuoti 3912 11 00  
Plastifikuoti 3912 12 00  
Nitroceliulioz─Śs (─»skaitant kolodijus)    
Neplastifikuotos    
Kolodijai ir celoidinas 3912 20 11  
Kitos 3912 20 19  
Plastifikuotos 3912 20 90  
Celiulioz─Śs eteriai    
Karboksimetilceliulioz─Ś ir jos druskos 3912 31 00  
Kiti    
Hidroksipropilceliulioz─Ś 3912 39 20  
Kiti 3912 39 85  
Kiti    
Celiulioz─Śs esteriai 3912 90 10  
Kiti 3912 90 90  
39.13 Gamtiniai polimerai (pavyzd┼żiui, algino r┼źg┼ítis) ir modifikuoti gamtiniai polimerai (pavyzd┼żiui, sukietinti baltymai, gamtinio kau─Źiuko cheminiai dariniai), nenurodyti kitoje vietoje, pirmin─Śs formos    
Algino r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 3913 10 00  
Kiti 3913 90 00  
39.14 Jonitai, kuri┼│ pagrindin─Śs sud─Śtin─Śs dalys yra polimerai, priskiriami 3901ÔÇô3913┬ápozicijoms, pirmin─Śs formos 3914 00 00  
II. ATLIEKOS, ATRAI┼ŻOS IR LAU┼ŻAS; PUSGAMINIAI; GAMINIAI    
39.15 Plastik┼│ atliekos, atrai┼żos ir lau┼żas    
Etileno polimer┼│ 3915 10 00  
Stireno polimer┼│ 3915 20 00  
Vinilchlorido polimer┼│ 3915 30 00  
Kit┼│ plastik┼│    
Propileno polimer┼│ 3915 90 11  
Kiti 3915 90 80  
39.16 Vienagijai si┼źlai, kuri┼│ bet kuris skerspj┼źvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu pavir┼íiumi, bet kitu b┼źdu neapdoroti, i┼í plastik┼│    
I┼í etileno polimer┼│ 3916 10 00  
I┼í vinilchlorido polimer┼│ 3916 20 00  
I┼í kit┼│ plastik┼│    
I┼í kondensacin─Śs polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produkt┼│, chemi┼íkai modifikuot┼│ arba nemodifikuot┼│ 3916 90 10  
I┼í adityviosios polimerizacijos produkt┼│ 3916 90 50  
Kiti 3916 90 90  
39.17 Vamzd┼żiai, vamzdeliai ir ┼żarnos bei j┼│ jungiamosios detal─Śs (pavyzd┼żiui, movos, alk┼źn─Śs, jung─Śs), i┼í plastik┼│    
Dirbtin─Śs ┼żarnos (de┼ír┼│ arba de┼íreli┼│ apvalkalai) i┼í sukietint┼│ baltym┼│ arba i┼í celiuliozini┼│ med┼żiag┼│    
I┼í sukietint┼│ baltym┼│ 3917 10 10  
I┼í celiuliozini┼│ med┼żiag┼│ 3917 10 90  
Stand┼źs vamzd┼żiai, vamzdeliai ir ┼żarnos    
I┼í etileno polimer┼│    
Besi┼źliai, kuri┼│ ilgis didesnis u┼ż maksimal┼│ skerspj┼źvio matmen─», apdorotu arba neapdorotu pavir┼íiumi, bet kitu b┼źdu neapdoroti 3917 21 10  
Kiti 3917 21 90  
I┼í propileno polimer┼│    
Besi┼źliai, kuri┼│ ilgis didesnis u┼ż maksimal┼│ skerspj┼źvio matmen─», apdorotu arba neapdorotu pavir┼íiumi, bet kitu b┼źdu neapdoroti 3917 22 10  
Kiti 3917 22 90  
I┼í vinilchlorido polimer┼│    
Besi┼źliai, kuri┼│ ilgis didesnis u┼ż maksimal┼│ skerspj┼źvio matmen─», apdorotu arba neapdorotu pavir┼íiumi, bet kitu b┼źdu neapdoroti 3917 23 10  
Kiti 3917 23 90  
I┼í kit┼│ plastik┼│ 3917 29 00  
Kiti vamzd┼żiai, vamzdeliai ir ┼żarnos    
Lankst┼źs vamzd┼żiai, vamzdeliai ir ┼żarnos, kuri┼│ minimalus pratr┼źkimo sl─Śgis ÔÇô 27,6┬áMPa 3917 31 00  
Kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis med┼żiagomis, be jungiam┼│j┼│ detali┼│ 3917 32 00  
Kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis med┼żiagomis, su jungiamosiomis detal─Śmis 3917 33 00  
Kiti 3917 39 00  
Jungiamosios detal─Śs 3917 40 00  
39.18 Grind┼│ dangos i┼í plastik┼│, lipnios arba nelipnios, susuktos ─» ritinius arba plok┼í─Źi┼│ pavidalo; sien┼│ arba lub┼│ dangos i┼í plastik┼│, apibr─Ś┼żtos ┼íio skirsnio 9┬ápastaboje    
I┼í vinilchlorido polimer┼│    
Sudarytos iš pagrindo, įmirkyto, vilkto arba dengto polivinilchloridu 3918 10 10 (MTK)
Kitos 3918 10 90 (MTK)
Iš kitų plastikų 3918 90 00 (MTK)
39.19 Lipnios plok┼ít─Śs, lak┼ítai, pl─Śvel─Śs, folijos, juostel─Śs, juostos ir kitos plok┼í─Źios formos, i┼í plastik┼│, susuktos arba nesusuktos ─» ritinius    
Susuktos ─» ritinius, kuri┼│ plotis ne didesnis kaip 20┬ácm    
Juostel─Śs, kuri┼│ danga sudaryta i┼í nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kau─Źiuko    
I┼í polivinilchlorido arba i┼í polietileno 3919 10 12  
I┼í polipropileno 3919 10 15  
Kitos 3919 10 19  
Kitos 3919 10 80  
Kitos    
Lipn┼źs skritulio formos poliravimo diskeliai, naudojami puslaidininki┼│ plok┼ítel─Śms gaminti 3919 90 20  
Kiti 3919 90 80  
39.20 Kitos plok┼ít─Śs, lak┼ítai, pl─Śvel─Śs, folijos ir juostel─Śs, i┼í plastik┼│, neakyti ir nearmuoti, nelaminuoti, nesutvirtinti ir pana┼íiai nekombinuoti su kitomis med┼żiagomis    
I┼í etileno polimer┼│    
Kuri┼│ storis ne didesnis kaip 0,125┬ámm    
I┼í polietileno, kurio savitasis sunkis    
Ma┼żesnis kaip 0,94    
Polietileno pl─Śvel─Ś, kurios storis ne ma┼żesnis kaip 20┬ámikrometr┼│, bet ne didesnis kaip 40┬ámikrometr┼│, skirta fotorezisto pl─Śveli┼│, naudojam┼│ puslaidininki┼│ arba spausdintini┼│ grandini┼│ (schem┼│) gamybai 3920 10 23  
T─ůsi pl─Śvel─Ś, be atspaud┼│ 3920 10 24  
Kita 3920 10 25  
Ne ma┼żesnis kaip 0,94 3920 10 28  
Kiti 3920 10 40  
Kuri┼│ storis didesnis kaip 0,125┬ámm    
Sintetin─Ś popieriaus plau┼íiena, dr─Śgnais lak┼ítais, gauta i┼í nesujungt┼│ smulki┼│ ┼íakot┼│ polietileno plau┼íeli┼│, nesumai┼íyt┼│ arba sumai┼íyt┼│ su celiulioz─Śs pluo┼ítu, sudaran─Źiu ne daugiau kaip 15┬á% mas─Śs, turinti kaip dr─Śkinimo agent─ů poli(vinilo alkohol─»), i┼ítirpint─ů vandenyje 3920 10 81  
Kiti 3920 10 89  
I┼í propileno polimer┼│    
Kuri┼│ storis ne didesnis kaip 0,10┬ámm    
Dvia┼í─Śs orientacijos 3920 20 21  
Kitos 3920 20 29  
Kuri┼│ storis didesnis kaip 0,10┬ámm 3920 20 80  
I┼í stireno polimer┼│ 3920 30 00  
I┼í vinilchlorido polimer┼│    
Kuri┼│ sud─Śtyje esantis plastifikatorius sudaro ne ma┼żiau kaip 6┬á% mas─Śs    
Kuri┼│ storis ne didesnis kaip 1┬ámm 3920 43 10  
Kurio storis didesnis kaip 1┬ámm 3920 43 90  
Kitos    
Kuri┼│ storis ne didesnis kaip 1┬ámm 3920 49 10  
Kuri┼│ storis didesnis kaip 1┬ámm 3920 49 90  
I┼í akrilo polimer┼│    
I┼í polimetilmetakrilato 3920 51 00  
Kitos    
Akrilo ir metakrilo esteri┼│ kopolimeras, pl─Śvel─Śs, kurios storis ne didesnis kaip 150┬ámikrometr┼│, pavidalu 3920 59 10  
Kiti 3920 59 90  
I┼í polikarbonat┼│, alkidini┼│ derv┼│, polialilo esteri┼│ ir i┼í kit┼│ poliesteri┼│    
I┼í polikarbonat┼│ 3920 61 00  
I┼í poli(etileno tereftalato)    
Kuri┼│ storis ne didesnis kaip 0,35┬ámm    
Poli(etileno tereftalato) pl─Śvel─Ś, kurios storis ne ma┼żesnis kaip 72┬ámikrometrai, bet ne didesnis kaip 79┬ámikrometrai, skirta lankstiems magnetiniams diskams gaminti; poli(etileno tereftalato) pl─Śvel─Ś, kurios storis ne ma┼żesnis kaip 100┬ámikrometr┼│, bet ne didesnis kaip 150┬ámikrometr┼│, skirta fotopolimerin─Śms spausdinimo plok┼ít─Śms gaminti 3920 62 12  
Kiti 3920 62 19  
Kuri┼│ storis didesnis kaip 0,35┬ámm 3920 62 90  
I┼í neso─Źi┼│j┼│ poliesteri┼│ 3920 63 00  
I┼í kit┼│ poliesteri┼│ 3920 69 00  
I┼í celiulioz─Śs arba jos chemini┼│ darini┼│    
I┼í regeneruotos celiulioz─Śs 3920 71 00  
I┼í celiulioz─Śs acetato    
Pl─Śvel─Ś, susukta ─» ritinius arba juosteli┼│ pavidalo, skirta naudoti kinematografijoje arba fotografijoje 3920 73 10  
Kiti 3920 73 80  
I┼í kit┼│ celiulioz─Śs darini┼│    
I┼í vulkanizuoto pluo┼íto 3920 79 10  
Kiti 3920 79 90  
I┼í kit┼│ plastik┼│    
I┼í polivinilbutiralio 3920 91 00  
I┼í poliamid┼│ 3920 92 00  
I┼í amino derv┼│ 3920 93 00  
I┼í fenolio derv┼│ 3920 94 00  
I┼í kit┼│ plastik┼│    
I┼í kondensacin─Śs polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produkt┼│, chemi┼íkai modifikuot┼│ arba nemodifikuot┼│    
Poliimido folija ir juostel─Śs, nepadengtos arba padengtos ar apvilktos tik plastiku 3920 99 21  
Kiti 3920 99 28  
I┼í adityviosios polimerizacijos produkt┼│    
Polivinilfluorido lak┼ítai; dvia┼í─Śs orientacijos poli(vinilo alkoholio) pl─Śvel─Ś, kurios sud─Śtyje poli(vinilo alkoholis) sudaro ne ma┼żiau kaip 97┬á% mas─Śs, nedengta, kurios storis ne didesnis kaip 1┬ámm 3920 99 52  
Jonitin─Śs membranos i┼í fluorinto plastiko, skirtos naudoti chloro-┼íarm┼│ elektrolitin─Śse cel─Śse 3920 99 53  
Kiti 3920 99 59  
Kitos 3920 99 90  
39.21 Kitos plok┼ít─Śs, lak┼ítai, pl─Śvel─Śs, folijos ir juostel─Śs, i┼í plastik┼│    
Akyti    
I┼í stireno polimer┼│ 3921 11 00  
I┼í vinilchlorido polimer┼│ 3921 12 00  
I┼í poliuretan┼│    
Lankst┼źs 3921 13 10  
Kiti 3921 13 90  
I┼í regeneruotos celiulioz─Śs 3921 14 00  
I┼í kit┼│ plastik┼│ 3921 19 00  
Kiti    
I┼í kondensacin─Śs polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produkt┼│, chemi┼íkai modifikuot┼│ arba nemodifikuot┼│    
I┼í poliesteri┼│ 3921 90 10  
I┼í fenolio derv┼│ 3921 90 30  
I┼í amino derv┼│    
Laminuoti    
Auk┼íto sl─Śgio laminatai su dekoruotais pavir┼íiais vienoje arba abiejose pus─Śse 3921 90 41  
Kiti 3921 90 43  
Kiti 3921 90 49  
Kiti 3921 90 55  
I┼í adityviosios polimerizacijos produkt┼│ 3921 90 60  
Kitos 3921 90 90  
39.22 Vonios, du┼íai, kriaukl─Śs, praustuv─Śs, bid─Śs, unitazai, unitaz┼│ s─Śdyn─Śs ir dangteliai, tualeto bakeliai ir pana┼í┼źs sanitariniai (santechnikos) gaminiai, i┼í plastik┼│    
Vonios, du┼íai, kriaukl─Śs ir praustuv─Śs 3922 10 00  
Unitaz┼│ s─Śdyn─Śs ir dangteliai 3922 20 00  
Kiti 3922 90 00  
39.23 Gaminiai, skirti preki┼│ transportavimui arba pakavimui, i┼í plastik┼│; kam┼í─Źiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti u┼żdarymo reikmenys, i┼í plastik┼│    
D─Ś┼ż─Śs, d─Ś┼żut─Śs, grotelin─Śs d─Ś┼ż─Śs ir pana┼í┼źs gaminiai    
D─Ś┼ż─Śs, d─Ś┼żut─Śs, grotelin─Śs d─Ś┼ż─Śs ir pana┼í┼źs gaminiai i┼í plastik┼│, specialios formos arba kitaip pritaikyti puslaidininki┼│ plok┼ítel─Śms, kauk─Śms ir foto┼íablon┼│ tinkleliams transportuoti arba pakuoti 3923 10 10  
Kiti 3923 10 90  
Mai┼íai ir krep┼íiai (─»skaitant k┼źginius)    
I┼í etileno polimer┼│ 3923 21 00  
I┼í kit┼│ plastik┼│    
I┼í polivinilchlorido 3923 29 10  
Kiti 3923 29 90  
Didbuteliai, buteliai, flakonai ir pana┼í┼źs gaminiai    
Kuri┼│ talpa ne didesn─Ś kaip 2┬álitrai 3923 30 10 (PCE)
Kuri┼│ talpa didesn─Ś kaip 2┬álitrai 3923 30 90 (PCE)
Rit─Śs, antgaliai, ┼íeivos ir pana┼í┼źs laikikliai    
Rit─Śs, ritin─Śliai ir pana┼í┼źs fotografijos ir kinematografijos juost┼│ arba ─»ra┼í┼│ juost┼│, pl─Śveli┼│ ir pana┼íi┼│ gamini┼│, priskiriam┼│ 8523┬ápozicijai, laikikliai 3923 40 10  
Kiti 3923 40 90  
Kam┼í─Źiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti u┼żdarymo reikmenys    
Buteli┼│ gaubtukai ir apvalkalai 3923 50 10  
Kiti 3923 50 90  
Kiti 3923 90 00  
39.24 Stalo, virtuv─Śs indai, kiti nam┼│ apyvokos ir higienos arba tualeto reikmenys, i┼í plastik┼│    
Stalo reikmenys ir virtuv─Śs reikmenys 3924 10 00  
Kiti 3924 90 00  
39.25 Statybos reikmenys i┼í plastik┼│, nenurodyti kitoje vietoje    
Rezervuarai, cisternos, bakai ir pana┼íios talpyklos, kuri┼│ talpa didesn─Ś kaip 300┬álitr┼│ 3925 10 00  
Durys, langai ir j┼│ r─Śmai, dur┼│ slenks─Źiai 3925 20 00 (PCE)
Langin─Śs, ┼żaliuz─Śs (─»skaitant pakeliam─ůsias ┼żaliuzes) ir pana┼í┼źs dirbiniai bei j┼│ dalys 3925 30 00  
Kiti    
Jungiamosios detal─Śs ir aptaisai, skirti stacionariai ─»tvirtinti duryse, languose, laiptuose, sienose arba kitose pastat┼│ dalyse 3925 90 10  
Magistraliniai, kanaliniai ir kabeliniai loveliai elektros grandini┼│ instaliavimui 3925 90 20  
Kiti 3925 90 80  
39.26 Kiti gaminiai i┼í plastik┼│ ir gaminiai i┼í kit┼│ med┼żiag┼│, priskiriam┼│ 3901ÔÇô3914┬ápozicijoms    
Biuro arba mokykliniai reikmenys 3926 10 00  
Drabu┼żiai ir drabu┼żi┼│ priedai (─»skaitant pir┼ítines, kum┼ítines pir┼ítines ir puspir┼ítines) 3926 20 00  
Bald┼│, k─Śbul┼│ ir pana┼íi┼│ gamini┼│ jungiamosios detal─Śs (fitingai) 3926 30 00  
Statul─Śl─Śs ir kiti dekoratyviniai dirbiniai 3926 40 00  
Kiti    
Perforuotos talpyklos ir pana┼í┼źs gaminiai, skirti vandeniui filtruoti prie┼í jam patenkant ─» nuotek┼│ sistem─ů 3926 90 50  
Apsauginiai veido skydeliai 3926 90 60 (PCE)
Kiti 3926 90 97  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.