CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - LT 42

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

41 SKIRSNIS
ŽALIAVINĖS ODOS (IŠSKYRUS KAILIUS) IR IŠDIRBTA ODA

41.01 Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių Å¡eimos gyvÅ«nų odos (Å¡viežios arba sÅ«dytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu bÅ«du konservuotos, bet neraugintos, neiÅ¡dirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės    
Vientisos odos, neskeltinės, kurių viena džiovinta sveria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sÅ«dyta – ne daugiau kaip 10 kg, o Å¡viežia, drėgnai sÅ«dyta arba kitu bÅ«du konservuota – ne daugiau kaip 16 kg    
Šviežios 4101 20 10 (PCE)
Drėgnai sūdytos 4101 20 30 (PCE)
Džiovintos arba sausai sūdytos 4101 20 50 (PCE)
Kitos 4101 20 80 (PCE)
Vientisos odos, kurių viena sveria daugiau kaip 16 kg    
Šviežios 4101 50 10 (PCE)
Drėgnai sūdytos 4101 50 30 (PCE)
Džiovintos arba sausai sūdytos 4101 50 50 (PCE)
Kitos 4101 50 90 (PCE)
Kitos, įskaitant kruponus (nugarenos dalis), puskruponius ir papilvių odas 4101 90 00  
41.02 Žaliavinės avių arba ėriukų odos (Å¡viežios arba sÅ«dytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu bÅ«du konservuotos, bet neraugintos, neiÅ¡dirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, iÅ¡skyrus nurodytas Å¡io skirsnio 1 pastabos c punkte kaip iÅ¡imtis    
Su vilna    
Ėriukų 4102 10 10 (PCE)
Kitos 4102 10 90 (PCE)
Be vilnos    
Pikeliuotos 4102 21 00 (PCE)
Kitos 4102 29 00 (PCE)
41.03 Kitos žaliavinės odos (Å¡viežios arba sÅ«dytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu bÅ«du konservuotos, bet neraugintos, neiÅ¡dirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, iÅ¡skyrus nurodytas Å¡io skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip iÅ¡imtis    
Roplių odos 4103 20 00 (PCE)
Kiaulenos 4103 30 00 (PCE)
Kitos 4103 90 00  
41.04 Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių Å¡eimos gyvÅ«nų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos    
Drėgnos (įskaitant Å¡lapiąsias odas)    
NatÅ«raliu valkčiu, neskeltinės; iÅ¡virÅ¡inės skeltinės odos    
Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus)    
Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
Kitos 4104 11 59 (PCE)
Kitos 4104 11 90 (PCE)
Kitos    
Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus)    
Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
Kitos 4104 19 59 (PCE)
Kitos 4104 19 90 (PCE)
Sausos (krastas)    
NatÅ«raliu valkčiu, neskeltinės; iÅ¡virÅ¡inės skeltinės odos    
Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos pavirÅ¡iaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²)    
Rytų Indijos veislių veršelių odos, vientisos, su galvenomis ir kojenomis arba be jų, kurių kiekvienos neto svoris ne didesnis kaip 4,5 kg, toliau neapdorotos, tik raugintos, naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti 4104 41 11 (PCE)
Kitos 4104 41 19 (PCE)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus)    
Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
Kitos 4104 41 59 (PCE)
Kitos 4104 41 90 (PCE)
Kitos    
Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos pavirÅ¡iaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²)    
Rytų Indijos veislių veršelių odos, vientisos, su galvenomis ir kojenomis arba be jų, kurių kiekvienos neto svoris ne didesnis kaip 4,5 kg, toliau neapdorotos, tik raugintos, naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti 4104 49 11 (PCE)
Kitos 4104 49 19 (PCE)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus)    
Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
Kitos 4104 49 59 (PCE)
Kitos 4104 49 90 (PCE)
41.05 Avių arba ėriukų odos, raugintos arba krastas, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos    
Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) 4105 10 00 (PCE)
Sausos (krastas)    
Indijos veislių avių odos, paraugintos naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti 4105 30 10 (PCE)
Kitos 4105 30 90 (PCE)
41.06 Kitų gyvÅ«nų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos    
Ožkų arba ožiukų    
Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) 4106 21 00 (PCE)
Sausos (krastas)    
Indijos veislių ožkų odos, paraugintos naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti 4106 22 10 (PCE)
Kitos 4106 22 90 (PCE)
Kiaulenos    
Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) 4106 31 00 (PCE)
Sausos (krastas) 4106 32 00 (PCE)
Roplių    
Paraugintos naudojant augalinius raugus 4106 40 10 (PCE)
Kitos 4106 40 90 (PCE)
Kitos    
Drėgnos (įskaitant Å¡lapiąsias odas) 4106 91 00  
Sausos (krastas) 4106 92 00 (PCE)
41.07 IÅ¡dirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių Å¡eimos gyvÅ«nų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, iÅ¡dirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, iÅ¡skyrus iÅ¡dirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai    
Vientisos    
NatÅ«raliu valkčiu, neskeltinės    
Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos pavirÅ¡iaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²)    
Veršenikės 4107 11 11 (MTK)
Kitos 4107 11 19 (MTK)
Kitos 4107 11 90 (MTK)
IÅ¡virÅ¡inės skeltinės odos    
Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos pavirÅ¡iaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²)    
Veršenikės 4107 12 11 (MTK)
Kitos 4107 12 19 (MTK)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus) odos 4107 12 91 (MTK)
Arklinių šeimos gyvūnų odos 4107 12 99 (MTK)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
Kitos 4107 19 90 (MTK)
Kitos, įskaitant pusodes    
NatÅ«raliu valkčiu, neskeltinės    
Padinės odos 4107 91 10  
Kitos 4107 91 90 (MTK)
IÅ¡virÅ¡inės skeltinės odos    
Galvijų (įskaitant buivolus) odos 4107 92 10 (MTK)
Arklinių šeimos gyvūnų odos 4107 92 90 (MTK)
Kitos    
Galvijų (įskaitant buivolus) odos 4107 99 10 (MTK)
Arklinių šeimos gyvūnų odos 4107 99 90 (MTK)
41.12 Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai 4112 00 00 (MTK)
41.13 IÅ¡dirbtos kitų gyvÅ«nų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, iÅ¡dirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, iÅ¡skyrus iÅ¡dirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai    
Ožkų arba ožiukų 4113 10 00 (MTK)
Kiaulenos 4113 20 00 (MTK)
Roplių 4113 30 00 (MTK)
Kitos 4113 90 00 (MTK)
41.14 ZomÅ¡a (įskaitant kombinuotą zomšą); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos    
ZomÅ¡a (įskaitant kombinuotą zomšą)    
Avių arba ėriukų 4114 10 10 (PCE)
Kitų gyvūnų 4114 10 90 (PCE)
Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos 4114 20 00 (MTK)
41.15 Kompozicinės odos, daugiausia sudarytos iÅ¡ iÅ¡dirbtų odų arba iÅ¡ odos pluoÅ¡tų, plokščios, lakÅ¡tinės arba juostinės, suvyniotos į ritinius arba nesuvyniotos; atraižos ir kitos iÅ¡dirbtų odų arba kompozicinių odų atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės, milteliai ir miltai    
Kompozicinės odos, daugiausia sudarytos iÅ¡ iÅ¡dirbtų odų arba iÅ¡ odos plauÅ¡elių, plokščios, lakÅ¡tinės arba juostinės, suvyniotos į ritinius arba nesuvyniotos 4115 10 00  
Atraižos ir kitos iÅ¡dirbtų odų arba kompozicinių odų atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės ir milteliai 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.