CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - LT 54

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

53 SKIRSNIS
KITI AUGALINIAI TEKSTILĖS PLUOŠTAI; POPIERINIAI VERPALAI IR POPIERINIŲ VERPALŲ AUDINIAI

53.01 Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir iÅ¡plauÅ¡intÄ… žaliavÄ…)    
Linai, žaliaviniai arba mirkyti 5301 10 00  
Linai, minti, brukti, Å¡ukuoti arba apdoroti kitu bÅ«du, bet nesuverpti    
Minti arba brukti 5301 21 00  
Kiti 5301 29 00  
Linų pakulos ir atliekos 5301 30 00  
53.02 SÄ—jamosios kanapÄ—s (Cannabis sativa L.), žaliavinÄ—s arba apdorotos, bet nesuverptos; sÄ—jamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir iÅ¡plauÅ¡intÄ… žaliavÄ…)    
SÄ—jamosios kanapÄ—s, žaliavinÄ—s arba mirkytos 5302 10 00  
Kitos 5302 90 00  
53.03 Džiutas ir kiti tekstilÄ—s pluoÅ¡tai iÅ¡ karnienos (iÅ¡skyrus linus, sÄ—jamÄ…sias kanapes ir ramÄ™ (kiniÅ¡kÄ…jÄ… dilgÄ—lÄ™)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; Å¡ių pluoÅ¡tų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir iÅ¡plauÅ¡intÄ… žaliavÄ…)    
Džiutas ir kiti tekstilÄ—s pluoÅ¡tai iÅ¡ karnienos, žaliaviniai arba mirkyti 5303 10 00  
Kiti 5303 90 00  
53.05 Kokoso, abakos (pluoÅ¡tinio banano arba Musa textilis Nee), ramÄ—s (kiniÅ¡kosios dilgÄ—lÄ—s) ir kiti augaliniai tekstilÄ—s pluoÅ¡tai, nenurodyti kitoje vietoje, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; Å¡ių pluoÅ¡tų pakulos, paÅ¡ukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir iÅ¡plauÅ¡intÄ… žaliavÄ…) 5305 00 00  
53.06 Lininiai verpalai    
Pirminiai    
Neskirti mažmeninei prekybai    
Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 833,3 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 12) 5306 10 10  
Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 833,3 decitekso, bet ne mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 12, bet ne didesnis kaip 36) 5306 10 30  
Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 36) 5306 10 50  
Skirti mažmeninei prekybai 5306 10 90  
Antriniai arba daugiasukiai    
Neskirti mažmeninei prekybai 5306 20 10  
Skirti mažmeninei prekybai 5306 20 90  
53.07 Džiuto arba kitų tekstilÄ—s pluoÅ¡tų iÅ¡ karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai    
Pirminiai 5307 10 00  
Antriniai arba daugiasukiai 5307 20 00  
53.08 Kitų augalinių tekstilÄ—s pluoÅ¡tų verpalai; popieriniai verpalai    
Kokoso pluoÅ¡to (plaušų) verpalai 5308 10 00  
SÄ—jamosios kanapÄ—s verpalai    
Neskirti mažmeninei prekybai 5308 20 10  
Skirti mažmeninei prekybai 5308 20 90  
Kiti    
RamÄ—s (kiniÅ¡kosios dilgÄ—lÄ—s) verpalai    
Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 36) 5308 90 12  
Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 36) 5308 90 19  
Popieriniai verpalai 5308 90 50  
Kiti 5308 90 90  
53.09 Lininiai audiniai    
Kurių sudÄ—tyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masÄ—s    
Nebalinti arba balinti    
Nebalinti 5309 11 10 (MTK)
Balinti 5309 11 90 (MTK)
Kiti 5309 19 00 (MTK)
Kurių sudÄ—tyje linas sudaro mažiau kaip 85 % masÄ—s    
Nebalinti arba balinti 5309 21 00 (MTK)
Kiti 5309 29 00 (MTK)
53.10 Džiuto arba kitų tekstilÄ—s pluoÅ¡tų iÅ¡ karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, audiniai    
Nebalinti    
Kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm 5310 10 10 (MTK)
Kurių plotis didesnis kaip 150 cm 5310 10 90 (MTK)
Kiti 5310 90 00 (MTK)
53.11 Kitų augalinių tekstilÄ—s pluoÅ¡tų audiniai; popieriaus verpalų audiniai    
Ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai 5311 00 10 (MTK)
Kiti 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.