CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - LT 67

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

66 SKIRSNIS
SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS

66.01 Skėčiai ir skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panaÅ¡ius skėčius)    
Sodo skėčiai arba panašūs skėčiai 6601 10 00 (PCE)
Kiti    
Su teleskopiniu kotu 6601 91 00 (PCE)
Kiti    
Su gaubtu iš austinių tekstilės medžiagų 6601 99 20 (PCE)
Kiti 6601 99 90 (PCE)
66.02 Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai 6602 00 00  
66.03 Dirbinių, priskiriamų 6601 arba 6602 pozicijai, dalys, puoÅ¡menos ir priedai    
Skėčių karkasai, įskaitant karkasus, sumontuotus ant kotų (skėčių) 6603 20 00  
Kiti    
Rankenos ir lazdų bumbulai 6603 90 10  
Kiti 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.