CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - LT 80

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

79 SKIRSNIS
CINKAS IR CINKO GAMINIAI

79.01 Neapdorotas cinkas    
Nelegiruotasis cinkas    
Kurio sudÄ—tyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masÄ—s 7901 11 00  
Kurio sudÄ—tyje esantis cinkas sudaro mažiau kaip 99,99 % masÄ—s    
Kurio sudÄ—tyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masÄ—s, bet mažiau kaip 99,99 % masÄ—s 7901 12 10  
Kurio sudÄ—tyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 98,5 % masÄ—s, bet mažiau kaip 99,95 % masÄ—s 7901 12 30  
Kurio sudÄ—tyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 97,5 % masÄ—s, bet mažiau kaip 98,5 % masÄ—s 7901 12 90  
Cinko lydiniai 7901 20 00  
79.02 Cinko atliekos ir laužas 7902 00 00  
79.03 Cinko dulkÄ—s, milteliai ir žvyneliai    
Cinko dulkÄ—s 7903 10 00  
Kitos 7903 90 00  
79.04 Cinko strypai, juostos, profiliai ir viela 7904 00 00  
79.05 Cinko plokÅ¡tÄ—s, lakÅ¡tai, juostelÄ—s ir folija 7905 00 00  
79.07 Kiti cinko gaminiai 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.