CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - LT 97

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

96 SKIRSNIS
ĮVAIRŪS PRAMONĖS DIRBINIAI

96.01 Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių Å¡arvai, ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos gyvÅ«ninės raižybos medžiagos bei Å¡ių medžiagų dirbiniai (įskaitant dirbinius, pagamintus formavimo bÅ«du)    
Apdorotas dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai 9601 10 00  
Kiti 9601 90 00  
96.02 Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos ir Å¡ių medžiagų dirbiniai; formuoti arba raižyti vaÅ¡ko, stearino, gamtinių lipų, gamtinių dervų dirbiniai arba dirbiniai iÅ¡ modeliavimo pastų ir kiti formuoti arba raižyti dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje; apdorota nesukietinta želatina (iÅ¡skyrus želatiną, priskiriamą 3503 pozicijai) ir dirbiniai iÅ¡ nesukietintos želatinos 9602 00 00  
96.03 Å luotos, Å¡epečiai (įskaitant Å¡epečius – sudėtines maÅ¡inų, prietaisų arba transporto priemonių dalis), rankiniai mechaniniai grindų Å¡lavimo įtaisai, be variklio, Å¡luotos grindims plauti ir plunksninės dulkių Å¡luostės; mazgeliai ir kuokÅ¡teliai, paruoÅ¡ti naudoti Å¡luotų arba Å¡epečių gamyboje; dažymo pagalvėlės ir voleliai; valytuvai su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams, Å¡aligatviams ir pan. valyti (iÅ¡skyrus valytuvus su guminiu velenėliu)    
Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba iš kitų augalinių medžiagų, su rankenomis arba be rankenų 9603 10 00 (PCE)
Dantų Å¡epetėliai, skutimosi Å¡epetėliai, plaukų Å¡epečiai, nagų Å¡epetėliai, blakstienų teptukai ir kiti asmens tualetui skirti Å¡epečiai, įskaitant Å¡epečius – prietaisų sudėtines dalis    
Dantų šepetėliai, įskaitant šepetėlius, skirtus dantų plokštelėms valyti 9603 21 00 (PCE)
Kiti    
Plaukų šepečiai 9603 29 30 (PCE)
Kiti 9603 29 80  
Dailininkų teptukai, raÅ¡ymo teptukai ir panaÅ¡Å«s teptukai, naudojami kosmetikos preparatams užtepti    
Dailininkų teptukai ir rašymo teptukai 9603 30 10 (PCE)
Teptukai, naudojami kosmetikos preparatams užtepti 9603 30 90 (PCE)
Teptukai, naudojami aliejiniais ar klijiniais dažais dažyti, lakuoti, arba panaÅ¡Å«s teptukai (iÅ¡skyrus teptukus, priskiriamus 960330 subpozicijai); dažymo pagalvėlės ir voleliai    
Teptukai, naudojami aliejiniais ar klijiniais dažais dažyti, lakuoti, arba panašūs teptukai 9603 40 10 (PCE)
Dažymo pagalvėlės ir voleliai 9603 40 90 (PCE)
Kiti Å¡epečiai – sudėtinės maÅ¡inų, prietaisų arba transporto priemonių dalys 9603 50 00  
Kiti    
Rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio 9603 90 10 (PCE)
Kiti    
Å epečiai keliams valyti; Å¡luotos ir Å¡epečiai, naudojami buityje, įskaitant batų Å¡epečius ir drabužių Å¡epečius; Å¡epečiai, skirti gyvÅ«nų priežiÅ«rai 9603 90 91  
Kiti 9603 90 99  
96.04 Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai 9604 00 00  
96.05 Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai 9605 00 00  
96.06 Sagos, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės, sagų formos ir kitos Å¡ių dirbinių dalys; sagų ruoÅ¡iniai    
Spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės bei jų dalys 9606 10 00  
Sagos    
Plastikinės, neaptrauktos tekstilės medžiagomis 9606 21 00  
IÅ¡ netauriųjų metalų, neaptrauktos tekstilės medžiagomis 9606 22 00  
Kitos 9606 29 00  
Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruoÅ¡iniai 9606 30 00  
96.07 Užtrauktukai ir jų dalys    
Užtrauktukai    
Kurių dantukai pagaminti iš netauriųjų metalų 9607 11 00 (MTR)
Kiti 9607 19 00 (MTR)
Dalys    
IÅ¡ netauriųjų metalų, įskaitant siauras juosteles su pritvirtintais dantukais, pagamintais iÅ¡ netauriųjų metalų 9607 20 10  
Kitos 9607 20 90  
96.08 TuÅ¡inukai; raÅ¡ymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iÅ¡ veltinio ir iÅ¡ kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieÅ¡tukai su iÅ¡stumiamomis arba iÅ¡slystančiomis Å¡erdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieÅ¡tukų koteliai ir panaÅ¡Å«s koteliai; iÅ¡vardytų dirbinių, iÅ¡skyrus priskiriamus 9609 pozicijai, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)    
TuÅ¡inukai    
Užpildyti skystu rašalu arba tušu (tušinukai su šrateliu) 9608 10 10 (PCE)
Kiti    
Su keičiamomis šerdelėmis 9608 10 92 (PCE)
Kiti 9608 10 99 (PCE)
Rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų 9608 20 00 (PCE)
Automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai 9608 30 00 (PCE)
Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis 9608 40 00 (PCE)
Rinkiniai, sudaryti iÅ¡ dirbinių, priskiriamų ne mažiau kaip dviems ankstesnėms Å¡ios pozicijos subpozicijoms 9608 50 00  
Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio antgalio ir rašalo arba tušo cilindrėlio 9608 60 00 (PCE)
Kiti    
Plunksnos ir plunksnų antgaliai 9608 91 00  
Kiti 9608 99 00  
96.09 PieÅ¡tukai (iÅ¡skyrus pieÅ¡tukus, priskiriamus 9608 pozicijai), spalvotieji pieÅ¡tukai, pieÅ¡tukų Å¡erdelės, pastelės, angliniai pieÅ¡tukai, raÅ¡ymo arba pieÅ¡imo kreidelės ir siuvėjų kreidelės    
PieÅ¡tukai ir spalvotieji pieÅ¡tukai, kurių Å¡erdelės turi apvalkalą    
Su grafito Å¡erdelėmis 9609 10 10  
Kiti 9609 10 90  
PieÅ¡tukų Å¡erdelės, juodos arba spalvotos 9609 20 00  
Kiti    
Pastelės ir angliniai pieÅ¡tukai 9609 90 10  
Kiti 9609 90 90  
96.10 Grifelinės lentelės ir lentos su raÅ¡yti arba pieÅ¡ti pritaikytais pavirÅ¡iais, įrėmintos arba neįrėmintos 9610 00 00  
96.11 Spaudai datai pažymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti ir panaÅ¡Å«s rankiniai įtaisai (įskaitant įtaisus etiketėms atspausti arba įspausti); rankiniai rinktuvai ir rankiniai spaudos rinkiniai, kurių sudėtyje yra tokių rinktuvų 9611 00 00  
96.12 RaÅ¡omųjų maÅ¡inėlių juostelės arba panaÅ¡ios juostelės, įmirkytos raÅ¡alu ar kitu bÅ«du paruoÅ¡tos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos raÅ¡alu, su dėžutėmis arba be jų    
Juostelės    
Plastikinės 9612 10 10  
IÅ¡ cheminių pluoÅ¡tų, kurių plotis mažesnis kaip 30 mm, įdėtos į plastikines arba metalines kasetes ir iÅ¡ jų neiÅ¡imamos, naudojamos automatinėse maÅ¡inėlėse, automatinio duomenų apdorojimo įrangoje ir kitokiose maÅ¡inose 9612 10 20  
Kitos 9612 10 80  
Antspaudų pagalvėlės 9612 20 00  
96.13 Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai, mechaniniai arba nemechaniniai, elektriniai arba neelektriniai bei jų dalys, iÅ¡skyrus žiebtuvėlių akmenėlius ir dagtis    
Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš naujo neužpildomi 9613 10 00 (PCE)
Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš naujo užpildomi 9613 20 00 (PCE)
Kiti žiebtuvėliai 9613 80 00  
Dalys 9613 90 00  
96.14 Pypkės (įskaitant pypkių kauÅ¡elius) ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys    
Grubiai apdoroti pypkių ruoÅ¡iniai, pagaminti iÅ¡ medienos arba iÅ¡ Å¡aknų ir naudojami pypkių gamyboje 9614 00 10  
Kiti 9614 00 90  
96.15 Å ukos, plaukų laikikliai ir kiti panaÅ¡Å«s dirbiniai; plaukų segtukai ir spaustukai plaukams garbanoti, suktukai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai, iÅ¡skyrus priskiriamus 8516 pozicijai, bei jų dalys    
Å ukos, plaukų laikikliai ir kiti panaÅ¡Å«s dirbiniai    
IÅ¡ kietos gumos arba iÅ¡ plastikų 9615 11 00  
Kiti 9615 19 00  
Kiti 9615 90 00  
96.16 Kvepalų purkÅ¡tuvėliai ir panaÅ¡Å«s tualetiniai purkÅ¡tuvėliai, jų antgaliai ir galvutės; pÅ«kučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba tualetiniams preparatams užtepti    
Kvepalų purkÅ¡tuvėliai ir panaÅ¡Å«s tualetiniai purkÅ¡tuvėliai, jų antgaliai ir galvutės    
Tualetiniai purkÅ¡tuvėliai 9616 10 10  
Antgaliai ir galvutės 9616 10 90  
PÅ«kučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba tualetiniams preparatams užtepti 9616 20 00  
96.17 Termosai ir kiti vakuuminiai indai, sukomplektuoti; jų dalys, iÅ¡skyrus stiklines kolbas 9617 00 00  
96.18 Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai; automatai ir kita judanti prekių demonstravimo įranga, naudojama parduotuvių vitrinoms apipavidalinti 9618 00 00  
96.19 Higieniniai paketai (įklotai) ir tamponai, vystyklai (sauskelnės), vystymo įklotai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai, iÅ¡ bet kokių medžiagų    
IÅ¡ vatos iÅ¡ tekstilės medžiagų 9619 00 30  
IÅ¡ kitų tekstilės medžiagų    
Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai 9619 00 40  
Vystyklai ir vystymo įklotai bei panaÅ¡Å«s dirbiniai 9619 00 50  
IÅ¡ kitų medžiagų    
Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai    
Higieniniai paketai (įklotai) 9619 00 71  
Tamponai 9619 00 75  
Kiti 9619 00 79  
Vystyklai ir vystymo įklotai bei panaÅ¡Å«s dirbiniai    
KÅ«dikių vystyklai ir vystymo įklotai 9619 00 81  
Kiti (pavyzdžiui, dirbiniai Å¡lapimo ir iÅ¡matų nelaikymui) 9619 00 89  
96.20 Vienkojai, dvikojai, trikojai ir panaÅ¡Å«s dirbiniai    
Naudojami skaitmeniniams fotoaparatams, fotoaparatams, vaizdo kameroms arba kino kameroms ir projektoriams; naudojami kitiems 90 skirsniui priskiriamiems aparatams 9620 00 10  
Kiti    
IÅ¡ plastikų arba iÅ¡ aluminio 9620 00 91  
Kiti 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.