CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - MT 02

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 1
ANNIMALI ĦAJJIN

01.01 Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula bin il-ħmara ħajjin    
Żwiemel    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil 0101 21 00 (PCE)
Oħrajn    
Għall-qatla 0101 29 10 (PCE)
Oħrajn 0101 29 90 (PCE)
Ħmir 0101 30 00 (PCE)
Oħrajn 0101 90 00 (PCE)
01.02 Annimali bovini ħajjin    
Bhejjem tal-ifrat    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil    
Erieħ (bovini nisa li qatt ma welldu) 0102 21 10 (PCE)
Baqar 0102 21 30 (PCE)
Oħrajn 0102 21 90 (PCE)
Oħrajn    
Tas-subġeneru Bibos jew tas-subġeneru Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Oħrajn    
Ta’ piż li ma jaqbiżx it-80 kg 0102 29 10 (PCE)
Ta’ piż li jaqbeż it-80 kg iżda li ma jaqbiżx il-160 kg    
Għall-qatla 0102 29 21 (PCE)
Oħrajn 0102 29 29 (PCE)
Ta’ piż li jaqbeż il-160 kg iżda li ma jaqbiżx it-300 kg    
Għall-qatla 0102 29 41 (PCE)
Oħrajn 0102 29 49 (PCE)
Ta’ piż li jaqbeż it-300 kg    
Erieħ (bovini nisa li qatt ma welldu)    
Għall-qatla 0102 29 51 (PCE)
Oħrajn 0102 29 59 (PCE)
Baqar    
Għall-qatla 0102 29 61 (PCE)
Oħrajn 0102 29 69 (PCE)
Oħrajn    
Għall-qatla 0102 29 91 (PCE)
Oħrajn 0102 29 99 (PCE)
Buflu    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil 0102 31 00 (PCE)
Oħrajn    
Speċijiet domestiċi 0102 39 10 (PCE)
Oħrajn 0102 39 90 (PCE)
Oħrajn    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil 0102 90 20 (PCE)
Oħrajn    
Speċijiet domestiċi 0102 90 91 (PCE)
Oħrajn 0102 90 99 (PCE)
01.03 Ħnieżer ħajjin    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil 0103 10 00 (PCE)
Oħrajn    
Li jiżnu inqas minn 50 kg    
Speċijiet domestiċi 0103 91 10 (PCE)
Oħrajn 0103 91 90 (PCE)
Li jiżnu 50 kg jew iktar    
Speċijiet domestiċi    
Majjali nisa li jkunu ferrgħu għall-inqas darba, ta’ piż mhux inqas minn 160 kg 0103 92 11 (PCE)
Oħrajn 0103 92 19 (PCE)
Oħrajn 0103 92 90 (PCE)
01.04 Nagħaġ u mogħoż ħajjin    
Nagħaġ    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil 0104 10 10 (PCE)
Oħrajn    
Ħrief (li ma jkollhomx iktar minn sena) 0104 10 30 (PCE)
Oħrajn 0104 10 80 (PCE)
Mogħoż    
Annimali ta’ razza pura għat-tnissil 0104 20 10 (PCE)
Oħrajn 0104 20 90 (PCE)
01.05 Pollam ħaj, jiġifieri, tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni    
Li ma jiżnux iktar minn 185 g    
Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus    
Flieles nisa nanniet u ġenituri    
Irjus għall-bajd 0105 11 11 (PCE)
Oħrajn 0105 11 19 (PCE)
Oħrajn    
Irjus għall-bajd 0105 11 91 (PCE)
Oħrajn 0105 11 99 (PCE)
Dundjani 0105 12 00 (PCE)
Papri 0105 13 00 (PCE)
Wiżż 0105 14 00 (PCE)
Farawni 0105 15 00 (PCE)
Oħrajn    
Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Oħrajn    
Papri 0105 99 10 (PCE)
Wiżż 0105 99 20 (PCE)
Dundjani 0105 99 30 (PCE)
Farawni 0105 99 50 (PCE)
01.06 Annimali ħajjin oħrajn    
Mammiferi    
Primati 0106 11 00 (PCE)
Baleni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
Iġmla u kamelidi oħrajn (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Fniek u liebri    
Fniek domestiċi 0106 14 10 (PCE)
Oħrajn 0106 14 90  
Oħrajn 0106 19 00  
Rettili (inkluż sriep u fkieren) 0106 20 00 (PCE)
Għasafar    
Għasafar tal-priża 0106 31 00 (PCE)
Psittaċiformi (inkluż pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi) 0106 32 00 (PCE)
Nagħam; emus (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Oħrajn    
Ħamiem 0106 39 10 (PCE)
Oħrajn 0106 39 80  
Insetti    
Naħal 0106 41 00  
Oħrajn 0106 49 00  
Oħrajn 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.