CN8 / NC8 - 2023 08 CN8 / NC8 - 2023 - MT 10

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 9
KAFÈ, TE, MATÉ U ĦWAWAR

09.01 Kafè, kemm jekk inkaljat jew dekafeinat u kemm jekk le; ħliefa u qxur tal-kafè; sostituti tal-kafè li jkun fihom kafè fi kwalunkwe proporzjon    
Kafè, mhux inkaljat    
Mhux dekafeinat 0901 11 00  
Dekafeinat 0901 12 00  
Kafè, inkaljat    
Mhux dekafeinat 0901 21 00  
Dekafeinat 0901 22 00  
Oħrajn    
Ħliefa u qxur tal-kafè 0901 90 10  
Sostituti tal-kafè li fihom il-kafè 0901 90 90  
09.02 Te, kemm jekk imħawwar u kemm jekk le    
Te aħdar (mhux iffermentat) f’pakki immedjati ta’ kontenut li ma jaqbiżx it-3 kg 0902 10 00  
Te aħdar ieħor (mhux iffermentat) 0902 20 00  
Te iswed (iffermentat) u te parzjalment iffermentat, f’pakki immedjati ta’ kontenut li ma jaqbiżx it-3 kg 0902 30 00  
Te iswed ieħor (iffermentat) u te ieħor parzjalment iffermentat 0902 40 00  
09.03 Maté 0903 00 00  
09.04 Bżar tal-Ä¡eneru Piper; frott tal-Ä¡eneru Capsicum jew tal-Ä¡eneru Pimenta, imnixxef jew imfarrak jew mitħun    
Bżar    
La mfarrak u lanqas mitħun 0904 11 00  
Imfarrak jew mitħun 0904 12 00  
Frott tal-Ä¡eneru Capsicum jew tal-Ä¡eneru Pimenta    
Imnixxef, la mfarrak u lanqas mitħun    
Bżar ħelu (Capsicum annuum) 0904 21 10  
Oħrajn 0904 21 90  
Imfarrak jew mitħun 0904 22 00  
09.05 Vanilla    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0905 10 00  
Imfarrka jew mitħuna 0905 20 00  
09.06 Kannella u fjuri tas-siÄ¡ra tal-kannella    
La mfarrka u lanqas mitħuna    
Kannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906 11 00  
Oħrajn 0906 19 00  
Imfarrka jew mitħuna 0906 20 00  
09.07 Imsiemer tal-qronfol (il-frott sħiħ, imsiemer u zkuk)    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0907 10 00  
Imfarrka jew mitħuna 0907 20 00  
09.08 NoÄ‹emuskata, qoxra ta’ barra tagħha (mace) u kardamomu    
NoÄ‹emuskata    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0908 11 00  
Imfarrka jew mitħuna 0908 12 00  
Qoxra ta’ barra tan-noÄ‹emuskata (mace)    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0908 21 00  
Imfarrka jew mitħuna 0908 22 00  
Kardamomu    
La mfarrak u lanqas mitħun 0908 31 00  
Imfarrak jew mitħun 0908 32 00  
09.09 Å»rieragħ tal-ħlewwa, tal-badjana, tal-bużbież, tal-kosbor, tal-kemmun jew tal-karwija; il-frott tal-Ä¡nibru    
Å»rieragħ tal-kosbor    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0909 21 00  
Imfarrka jew mitħuna 0909 22 00  
Å»rieragħ tal-kemmun    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0909 31 00  
Imfarraka jew mitħuna 0909 32 00  
Å»rieragħ tal-ħlewwa, tal-badjana, tal-karwija jew tal-bużbież; il-frott tal-Ä¡nibru    
La mfarrka u lanqas mitħuna 0909 61 00  
Imfarrka jew mitħuna 0909 62 00  
09.10 Ä inÄ¡er, żagħfran, żagħfran tal-Indja (kurkuma), sagħtar, weraq tar-rand, curry u ħwawar oħrajn    
Ä inÄ¡er    
La mfarrak u lanqas mitħun 0910 11 00  
Imfarrak jew mitħun 0910 12 00  
Å»agħfran    
La mfarrak u lanqas mitħun 0910 20 10  
Imfarrak jew mitħun 0910 20 90  
Å»agħfran tal-Indja (kurkuma) 0910 30 00  
Ħwawar oħrajn    
Taħlitiet imsemmija fin-nota 1(b) ta’ dan il-kapitolu    
Curry 0910 91 05  
Oħrajn    
La mfarrak u lanqas mitħun 0910 91 10  
Imfarrak jew mitħun 0910 91 90  
Oħrajn    
Å»erriegħa tal-fienu 0910 99 10  
Timu    
La mfarrak u lanqas mitħun    
Sagħtar (Thymus serpyllum L.) 0910 99 31  
Oħrajn 0910 99 33  
Imfarrak jew mitħun 0910 99 39  
Weraq tar-rand 0910 99 50  
Oħrajn    
La mfarrak u lanqas mitħun 0910 99 91  
Imfarrak jew mitħun 0910 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.