CN8 / NC8 - 2023 17 CN8 / NC8 - 2023 - MT 19

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 18
KAWKAW U PREPARATI TAL-KAWKAW

18.01 Żerriegħa tal-kawkaw, sħiħa jew imkissra, nejja jew mixwija 1801 00 00  
18.02 Fosdoq tal-kawkaw, ħliefa, qxur u skart ieħor tal-kawkaw 1802 00 00  
18.03 Paste tal-kawkaw, kemm jekk bix-xaħam imneħħi u kemm jekk le    
Mhux bix-xaħam imneħħi 1803 10 00  
Bix-xaħam imneħħi kompletament jew parzjalment 1803 20 00  
18.04 Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw 1804 00 00  
18.05 Trab tal-kawkaw, li ma jkunx fih iz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud 1805 00 00  
18.06 Ċikkulata u preparati oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw    
Trab tal-kawkaw, li fih iz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud    
Li ma fihx sukrożju jew li fih inqas minn 5 % sukrożju skont il-piż (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrożju) jew isoglukożju espress bħala sukrożju 1806 10 15  
Li fih 5 % jew iktar iżda inqas minn 65 % sukrożju skont il-piż (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrożju) jew l-isoglukożju espress bħala sukrożju 1806 10 20  
Li fih 65 % jew iktar iżda inqas minn 80 % sukrożju skont il-piż (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrożju) jew l-isoglukożju espress bħala sukrożju 1806 10 30  
Li fih 80 % jew iktar sukrożju skont il-piż (inkluż zokkor invertit espress bħala sukrożju) jew l-isoglukożju espress bħala sukrożju 1806 10 90  
Preparati oħrajn fi blokok, ċangaturi jew biċċiet jiżnu iktar minn 2 kg jew f’forma ta’ likwidu, paste, trab, granuli jew f’xi forma oħra simili ġo kontenituri jew pakki immedjati, b’kontenut li jaqbeż iż-2 kg    
Li fihom 31 % jew iktar butir tal-kawkaw skont il-piż jew li fihom piż ikkombinat ta’ 31 % jew iktar ta’ butir tal-kawkaw u xaħam tal-ħalib 1806 20 10  
Li fihom piż ikkombinat ta’ 25 % jew iktar, iżda inqas minn 31 % ta’ butir tal-kawkaw u xaħam tal-ħalib 1806 20 30  
Oħrajn    
Li fihom 18 % jew iktar ta’ butir tal-kawkaw skont il-piż 1806 20 50  
Chocolate milk crumb 1806 20 70  
Kisi bit-togħma taċ-ċikkulata 1806 20 80  
Oħrajn 1806 20 95  
Oħrajn, fi blokok, ċangaturi jew biċċiet    
Mimlijin 1806 31 00  
Mhux mimlijin    
B’żieda ta’ ċereali, frott jew ġewż 1806 32 10  
Oħrajn 1806 32 90  
Oħrajn    
Ċikkulata u prodotti taċ-ċikkulata    
Ċikkulatini (inkluż pralines), mimlija jew le    
Li fihoml-alkoħol 1806 90 11  
Oħrajn 1806 90 19  
Oħrajn    
Mimlijin 1806 90 31  
Mhux mimlijin 1806 90 39  
Ħlewwiet taz-zokkor u sostituti tagħhom magħmulin minn prodotti ta’ sostituzzjoni għaz-zokkor, li fihom il-kawkaw 1806 90 50  
Spreads li jiddelku li fihom il-kawkaw 1806 90 60  
Preparati li fihom il-kawkaw biex isiru x-xarbiet 1806 90 70  
Oħrajn 1806 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.