CN8 / NC8 - 2023 42 CN8 / NC8 - 2023 - MT 44

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 43
ĠLUD TAL-PELLIĊĊERIJA U FER ARTIFIĊJALI; PRODOTTI MAGĦMULIN MINNHOM

43.01 Ġlud tal-pelliċċerija grezzi (bl-irjus, bid-dnub, bis-saqajn u partijiet jew qatgħat oħrajn, tajbin biex jintużaw mill-pelliċċier), għajr il-ġlud grezzi u l-ġlud tal-intestaturi 4101, 4102 jew 4103    
Tal-mink, sħiħ, bir-ras, bid-denb, bis-saqajn jew mingħajrhom 4301 10 00 (PCE)
Tal-ħaruf, kif ġej: Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjan u ħrief simili, il-ħrief Indjani, Ċiniżi, Mongoljani jew Tibetani, sħaħ, bir-ras, bid-denb, bis-saqajn jew mingħajrhom 4301 30 00 (PCE)
Tal-volpi, sħaħ, bir-ras, bid-denb, bis-saqajn, jew mingħajrhom 4301 60 00 (PCE)
Ġlud tal-pelliċċerija oħrajn, sħaħ, bir-ras, bid-denb jew bis-saqajn jew mingħajrhom 4301 80 00  
Irjus, dnub, saqajn l-annimali u partijiet jew qatgħat oħrajn, tajbin biex jintużaw minn pelliċċier 4301 90 00  
43.02 Ġlud tal-pelliċċerija kkunzati jew imnaddfin (inkluż irjus, dnub, saqajn u partijiet jew qatgħat oħrajn), mhux assemblati, jew assemblati (mingħajr iż-żieda ta’ materjali oħrajn) għajr dawk tal-intestatura 4303    
Ġlud sħaħ, bir-ras, bid-denb jew bis-saqajn jew mingħajrhom, mhux assemblati    
Tal-mink 4302 11 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-kastur, tal-firien tal-misk, jew tal-volpi 4302 19 15 (PCE)
Tal-fenek jew tal-liebru 4302 19 35 (PCE)
Tal-foka    
Tal-ġriewi bil-pil abjad tal-foka ta’ Greenland jew tal-ġriewi tal-foka tal-barnuża (ta’ daharhom ikħal) 4302 19 41 (PCE)
Oħrajn 4302 19 49 (PCE)
Tan-nagħaġ jew tal-ħrief    
Tal-ħaruf, kif ġej: Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjan jew ħrief simili, il-ħrief Indjani, Ċiniżi, Mongoljani jew Tibetani 4302 19 75 (PCE)
Oħrajn 4302 19 80 (PCE)
Oħrajn 4302 19 99  
Irjus, dnub, saqajn u partijiet jew qatgħat oħrajn, mhux assemblati 4302 20 00  
Ġlud sħaħ u partijiet jew qatgħat tagħhom, assemblati    
Ġlud tal-pelliċċerija “mtawla” 4302 30 10  
Oħrajn    
Tal-fenek jew tal-liebru 4302 30 25 (PCE)
Tal-foka    
Tal-ġriewi bil-pil abjad tal-foka ta’ Greenland jew tal-ġriewi tal-foka tal-barnuża (ta’ daharhom ikħal) 4302 30 51 (PCE)
Oħrajn 4302 30 55 (PCE)
Oħrajn 4302 30 99  
43.03 Oġġetti ta’ ħwejjeġ, aċċessorji tal-ilbies u oġġetti oħrajn magħmulin mill-ġlud tal-pelliċċerija    
Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeg    
Tal-ġlud tal-pelliċċerija tal-ġriewi bil-pil abjad tal-foka ta’ Greenland jew tal-ġriewi tal-foka tal-barnuża (ta’ daharhom ikħal) 4303 10 10  
Oħrajn 4303 10 90  
Oħrajn 4303 90 00  
43.04 Fer artifiċjali u oġġetti magħmula minnu 4304 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.