CN8 / NC8 - 2023 51 CN8 / NC8 - 2023 - MT 53

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 52
QOTON

52.01 Qoton, mhux imqardax jew mimxut    
Imrendi assorbenti jew ibbliċjat 5201 00 10  
Oħrajn 5201 00 90  
52.02 Skart tal-qoton (inkluż skart tar-raden u ta’ materjal imrixtel)    
Skart tar-raden (inkluż skart tal-ħajt) 5202 10 00  
Oħrajn    
Materjal imrixtel 5202 91 00  
Oħrajn 5202 99 00  
52.03 Qoton, imqardax jew mimxut 5203 00 00  
52.04 Ħajt tal-qoton għall-ħjata, kemm jekk ikun offrut għall-bejgħ bl-imnut kif ukoll jekk ma jkunx    
Mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul mill-qoton 5204 11 00  
Oħrajn 5204 19 00  
Offrut għall-bejgħ bl-imnut 5204 20 00  
52.05 Raden tal-qoton (għajr il-ħajt tal-ħjata), li fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul mill-qoton, offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Raden singlu, magħmul minn fibri mhux mimxuta    
B’qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku) 5205 11 00  
B’qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku) 5205 12 00  
B’qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku) 5205 13 00  
B’qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku) 5205 14 00  
B’qies ta’ inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku)    
B’qies ta’ inqas minn 125 deċiteks iżda mhux inqas minn 83,33 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku iżda ma jaqbiżx il-120 numru metriku) 5205 15 10  
B’qies ta’ inqas minn 83,33 deċiteks (iktar mill-120 numru metriku) 5205 15 90  
Raden singlu, magħmul minn fibri mimxutin    
B’qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku) 5205 21 00  
B’qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku) 5205 22 00  
B’qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku) 5205 23 00  
B’qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku) 5205 24 00  
B’qies ta’ inqas minn 125 deċiteks iżda mhux inqas minn 106,38 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku iżda ma jaqbiżx il-94 numru metriku) 5205 26 00  
B’qies ta’ inqas minn 106,38 deċiteks iżda mhux inqas minn 83,33 deċiteks (iktar mill-94 numru metriku iżda ma jaqbiżx il-120 numru metriku) 5205 27 00  
B’qies ta’ inqas minn 83,33 deċiteks (iktar mill-120 numru metriku) 5205 28 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat, magħmul minn fibri mhux mimxutin    
Kull raden singlu fih qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku għal kull raden singlu) 5205 31 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 32 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 33 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 34 00  
B’qies ta’ kull raden singlu ta’ inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 35 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat, magħmul minn fibri mimxutin    
Kull raden singlu fih qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku għal kull raden singlu) 5205 41 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 42 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 43 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 44 00  
B’qies ta’ kull raden singlu ta’ inqas minn 125 deċiteks iżda mhux inqas minn 106,38 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku iżda ma jaqbiżx l-94 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 46 00  
B’qies ta’ kull raden singlu ta’ inqas minn 106,38 deċiteks iżda mhux inqas minn 83,33 deċiteks (iktar mill-94 numru metriku iżda ma jaqbiżx l-120 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 47 00  
B’qies ta’ kull raden singlu ta’ inqas minn 83,33 deċiteks (iktar mill-120 numru metriku għal kull raden singlu) 5205 48 00  
52.06 Raden tal-qoton (għajr il-ħajt tal-ħjata), li fih inqas minn 85 % tal-piż tiegħu magħmul mill-qoton, mhux offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Raden singlu, magħmul minn fibri mhux mimxuta    
B’qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku) 5206 11 00  
B’qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku) 5206 12 00  
B’qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku) 5206 13 00  
B’qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku) 5206 14 00  
B’qies ta’ inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku) 5206 15 00  
Raden singlu, magħmul minn fibri mimxutin    
B’qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku) 5206 21 00  
B’qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku) 5206 22 00  
B’qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku) 5206 23 00  
B’qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku) 5206 24 00  
B’qies ta’ inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku) 5206 25 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat, magħmul minn fibri mhux mimxutin    
Kull raden singlu fih qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku għal kull raden singlu) 5206 31 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 32 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 33 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 34 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 35 00  
Raden multiplu (mitni) jew ikkejbiljat, magħmul minn fibri mimxutin    
Kull raden singlu fih qies ta’ 714,29 deċiteks jew iktar (ma jaqbiżx l-14-il numru metriku għal kull raden singlu) 5206 41 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 714,29 deċiteks iżda mhux inqas minn 232,56 deċiteks (iktar mill-14-il numru metriku iżda ma jaqbiżx it-43 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 42 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 232,56 deċiteks iżda mhux inqas minn 192,31 deċiteks (iktar mit-43 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-52 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 43 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 192,31 deċiteks iżda mhux inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-52 numru metriku iżda ma jaqbiżx it-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 44 00  
Kull raden singlu fih qies ta’ inqas minn 125 deċiteks (iktar mit-80 numru metriku għal kull raden singlu) 5206 45 00  
52.07 Raden tal-qoton (għajr il-ħajt tal-ħjata) offrut għall-bejgħ bl-imnut    
Fih 85 % jew iktar tal-piż tiegħu magħmul mill-qoton 5207 10 00  
Oħrajn 5207 90 00  
52.08 Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul mill-qoton, ma jiżnux iktar minn 200 g/m²    
Mhux ibbliċjat    
Nisġa tax-xoqqa, mhux itqal minn 100 g/m²    
Drappijiet għall-manifattura ta’ faxex, dressings u garżi mediċi 5208 11 10 (MTK)
Oħrajn 5208 11 90 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m²    
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m² iżda mhux itqal minn 130 g/m² u b’wisa’    
Li ma jaqbiżx il-165 cm 5208 12 16 (MTK)
Ta’ iktar minn 165 cm 5208 12 19 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 130 g/m² u b’wisa’    
Li ma jaqbiżx il-165 cm 5208 12 96 (MTK)
Ta’ iktar minn 165 cm 5208 12 99 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5208 13 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5208 19 00 (MTK)
Ibbliċjati    
Nisġa tax-xoqqa, mhux itqal minn 100 g/m²    
Drappijiet għall-manifattura ta’ faxex, dressings u garżi mediċi 5208 21 10 (MTK)
Oħrajn 5208 21 90 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m²    
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m² iżda mhux itqal minn 130 g/m² u b’wisa’    
Li ma jaqbiżx il-165 cm 5208 22 16 (MTK)
Ta’ iktar minn 165 cm 5208 22 19 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 130 g/m² u b’wisa’    
Li ma jaqbiżx il-165 cm 5208 22 96 (MTK)
Ta’ iktar minn 165 cm 5208 22 99 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5208 23 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5208 29 00 (MTK)
Miżbugħin    
Nisġa tax-xoqqa, mhux itqal minn 100 g/m² 5208 31 00 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m²    
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m² iżda mhux itqal minn 130 g/m² u b’wisa’    
Li ma jaqbiżx il-165 cm 5208 32 16 (MTK)
Ta’ iktar minn 165 cm 5208 32 19 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 130 g/m² u b’wisa’    
Li ma jaqbiżx il-165 cm 5208 32 96 (MTK)
Ta’ iktar minn 165 cm 5208 32 99 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5208 33 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5208 39 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Nisġa tax-xoqqa, mhux itqal minn 100 g/m² 5208 41 00 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m² 5208 42 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5208 43 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5208 49 00 (MTK)
Stampati    
Nisġa tax-xoqqa, mhux itqal minn 100 g/m² 5208 51 00 (MTK)
Nisġa tax-xoqqa, itqal minn 100 g/m² 5208 52 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn    
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5208 59 10 (MTK)
Oħrajn 5208 59 90 (MTK)
52.09 Drappijiet minsuġin tal-qoton, li fihom 85 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul mill-qoton, jiżnu iktar minn 200 g/m²    
Mhux ibbliċjat    
Nisġa tax-xoqqa 5209 11 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5209 12 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5209 19 00 (MTK)
Ibbliċjati    
Nisġa tax-xoqqa 5209 21 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż in-nisġa tal-fustan maqluba 5209 22 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5209 29 00 (MTK)
Miżbugħin    
Nisġa tax-xoqqa 5209 31 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5209 32 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5209 39 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Nisġa tax-xoqqa 5209 41 00 (MTK)
Denim 5209 42 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn tal-fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż dawk bin-nisġa tal-fustan maqluba 5209 43 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5209 49 00 (MTK)
Stampati    
Nisġa tax-xoqqa 5209 51 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5209 52 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5209 59 00 (MTK)
52.10 Drappijiet tal-qoton minsuġin, fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul mill-qoton, imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-fibri magħmulin mill-bniedem, ma jiżnux iktar minn 200 g/m²    
Mhux ibbliċjat    
Nisġa tax-xoqqa 5210 11 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5210 19 00 (MTK)
Ibbliċjati    
Nisġa tax-xoqqa 5210 21 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5210 29 00 (MTK)
Miżbugħin    
Nisġa tax-xoqqa 5210 31 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5210 32 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5210 39 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Nisġa tax-xoqqa 5210 41 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5210 49 00 (MTK)
Stampati    
Nisġa tax-xoqqa 5210 51 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5210 59 00 (MTK)
52.11 Drappijiet minsuġin tal-qoton, fihom inqas minn 85 % tal-piż tagħhom magħmul mill-qoton, imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-fibri magħmulin mill-bniedem, jiżnu iktar minn 200 g/m²    
Mhux ibbliċjat    
Nisġa tax-xoqqa 5211 11 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5211 12 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5211 19 00 (MTK)
Ibbliċjati 5211 20 00 (MTK)
Miżbugħin    
Nisġa tax-xoqqa 5211 31 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5211 32 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5211 39 00 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Nisġa tax-xoqqa 5211 41 00 (MTK)
Denim 5211 42 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn tal-fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż dawk bin-nisġa tal-fustan maqluba 5211 43 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn    
Drappijiet “Jacquard” 5211 49 10 (MTK)
Oħrajn 5211 49 90 (MTK)
Stampati    
Nisġa tax-xoqqa 5211 51 00 (MTK)
Fustan bi tliet ħajtiet jew b’erba’ ħajtiet, inkluż nisġa tal-fustan maqluba 5211 52 00 (MTK)
Drappijiet oħrajn 5211 59 00 (MTK)
52.12 Drappijiet tal-qoton oħrajn minsuġin    
Ma jiżnux iktar minn 200 g/m²    
Mhux ibbliċjati    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 11 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 11 90 (MTK)
Ibbliċjati    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 12 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 12 90 (MTK)
Miżbugħin    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 13 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 13 90 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 14 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 14 90 (MTK)
Stampati    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 15 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 15 90 (MTK)
Jiżnu iktar minn 200 g/m²    
Mhux ibbliċjati    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 21 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 21 90 (MTK)
Ibbliċjati    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 22 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 22 90 (MTK)
Miżbugħin    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 23 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 23 90 (MTK)
Magħmulin b’raden ta’ lwien differenti    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 24 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 24 90 (MTK)
Stampati    
Imħalltin prinċipalment, jew biss, bil-kittien 5212 25 10 (MTK)
Imħalltin b’materjal ieħor 5212 25 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.