CN8 / NC8 - 2023 09 CN8 / NC8 - 2023 - NL 11

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 10
GRANEN

10.01 Tarwe en mengkoren    
harde tarwe    
zaaigoed 1001 11 00  
andere 1001 19 00  
andere    
zaaigoed    
spelt 1001 91 10  
zachte tarwe en mengkoren 1001 91 20  
andere 1001 91 90  
andere 1001 99 00  
10.02 Rogge    
zaaigoed 1002 10 00  
andere 1002 90 00  
10.03 Gerst    
zaaigoed 1003 10 00  
andere 1003 90 00  
10.04 Haver    
zaaigoed 1004 10 00  
andere 1004 90 00  
10.05 Mais    
zaaigoed    
hybriden    
drieweghybriden 1005 10 13  
enkele hybriden 1005 10 15  
andere 1005 10 18  
andere 1005 10 90  
andere 1005 90 00  
10.06 Rijst    
padie    
zaaigoed 1006 10 10  
andere    
rondkorrelige rijst 1006 10 30  
halflangkorrelige rijst 1006 10 50  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 10 71  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 10 79  
andere 1006 10 90 New  
gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst    
voorgekookte (parboiled) rijst    
rondkorrelige rijst 1006 20 11  
halflangkorrelige rijst 1006 20 13  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 20 15  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 20 17  
andere 1006 20 19 New  
andere    
rondkorrelige rijst 1006 20 92  
halflangkorrelige rijst 1006 20 94  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 20 96  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 20 98  
andere 1006 20 99 New  
halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd    
halfwitte rijst    
voorgekookte (parboiled) rijst    
rondkorrelige rijst 1006 30 21  
halflangkorrelige rijst 1006 30 23  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 30 25  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 30 27  
andere 1006 30 29 New  
andere    
rondkorrelige rijst 1006 30 42  
halflangkorrelige rijst 1006 30 44  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 30 46  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 30 48  
andere 1006 30 49 New  
volwitte rijst    
voorgekookte (parboiled) rijst    
rondkorrelige rijst 1006 30 61  
halflangkorrelige rijst 1006 30 63  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 30 65  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 30 67  
andere 1006 30 69 New  
andere    
rondkorrelige rijst 1006 30 92  
halflangkorrelige rijst 1006 30 94  
langkorrelige rijst    
waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 1006 30 96  
waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 1006 30 98  
andere 1006 30 99 New  
breukrijst 1006 40 00  
10.07 Graansorgho    
zaaigoed    
hybriden 1007 10 10  
andere 1007 10 90  
andere 1007 90 00  
10.08 Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen    
boekweit 1008 10 00  
gierst    
zaaigoed 1008 21 00  
andere 1008 29 00  
kanariezaad 1008 30 00  
fonio (Digitaria spp.) 1008 40 00  
quinoa (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
triticale 1008 60 00  
andere granen 1008 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.