CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - NL 13

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 12
OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER

12.01 Sojabonen, ook indien gebroken    
zaaigoed 1201 10 00  
andere 1201 90 00  
12.02 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken    
zaaigoed 1202 30 00  
andere    
in de dop 1202 41 00  
gedopt, ook indien gebroken 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 Lijnzaad, ook indien gebroken    
zaaigoed 1204 00 10  
ander 1204 00 90  
12.05 Kool- en raapzaad, ook indien gebroken    
kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur    
zaaigoed 1205 10 10  
ander 1205 10 90  
ander 1205 90 00  
12.06 Zonnebloempitten, ook indien gebroken    
zaaigoed 1206 00 10  
andere    
gedopt; ongedopt en grijs/wit gestreept 1206 00 91  
andere 1206 00 99  
12.07 Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken    
palmnoten en palmpitten 1207 10 00  
katoenzaad    
zaaigoed 1207 21 00  
ander 1207 29 00  
ricinuszaad 1207 30 00  
sesamzaad    
zaaigoed 1207 40 10  
ander 1207 40 90  
mosterdzaad    
zaaigoed 1207 50 10  
ander 1207 50 90  
saffloerzaad (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
meloenzaad 1207 70 00  
andere    
maanzaad    
zaaigoed 1207 91 10  
ander 1207 91 90  
andere    
zaaigoed 1207 99 20  
andere    
hennepzaad 1207 99 91  
andere 1207 99 96  
12.08 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel    
van sojabonen 1208 10 00  
ander 1208 90 00  
12.09 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen    
suikerbietenzaad 1209 10 00  
zaad van voedergewassen    
luzernezaad (alfalfa) 1209 21 00  
klaverzaad (Trifolium spp.)    
van rode klaver (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
ander 1209 22 80  
zwenkgraszaad    
van beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
van rood zwenkgras (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
ander 1209 23 80  
veldbeemdgraszaad (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
raaigraszaad (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
van Westerwolds en Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
van Engels raaigras (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
ander    
timotheegraszaad; van wikken; van ruw beemdgras (Poa palustris L., Poa trivialis L.); van kropaar (Dactylis glomerata L.); van struisgras (Agrostides) 1209 29 45  
lupinezaad 1209 29 50  
voederbietenzaad (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
ander 1209 29 80  
zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen 1209 30 00  
ander    
groentezaad    
rodebietenzaad (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
ander 1209 91 80  
ander    
zaden van woudbomen en van woudheesters 1209 99 10  
ander    
zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen, ander dan dat bedoeld bij onderverdeling¬†120930 1209 99 91  
ander 1209 99 99  
12.10 Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline    
hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets 1210 10 00  
hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline    
hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets, met lupuline verrijkt; lupuline 1210 20 10  
andere 1210 20 90  
12.11 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm    
ginsengwortel 1211 20 00  
cocabladeren 1211 30 00  
papaverbolkaf 1211 40 00  
ephedra 1211 50 00  
schors van de Afrikaanse kers (Prunus africana) 1211 60 00  
andere    
tonkabonen 1211 90 30  
andere 1211 90 86  
12.12 Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de vari√ęteit Cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen    
zeewier en andere algen    
geschikt voor menselijke consumptie 1212 21 00  
andere 1212 29 00  
andere    
suikerbieten    
gedroogd, ook indien in poedervorm 1212 91 20  
andere 1212 91 80  
sint-jansbrood 1212 92 00  
suikerriet 1212 93 00  
cichoreiwortels 1212 94 00  
andere    
sint-jansbroodpitten    
niet gepeld, niet gebroken of niet gemalen 1212 99 41  
andere 1212 99 49  
andere 1212 99 95  
12.13 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets 1213 00 00  
12.14 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets    
luzernemeel en luzerne in pellets 1214 10 00  
andere    
mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voederwortels 1214 90 10  
andere 1214 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.