CN8 / NC8 - 2023 18 CN8 / NC8 - 2023 - NL 20

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 19
BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK

19.01 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40¬†gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten¬†0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5¬†gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen    
bereidingen voor de voeding van zuigelingen of van jonge kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 1901 10 00  
mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post¬†1905 1901 20 00  
andere    
moutextract    
met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten 1901 90 11  
ander 1901 90 19  
andere    
bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5¬†gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5¬†gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5¬†gewichtspercenten glucose of zetmeel, met uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten¬†0401 tot en met 0404 1901 90 91  
bereidingen in poeder, bestaande uit een mengsel van magere melk en/of wei en plantaardige vetten/oli√ęn dat niet meer dan 30 gewichtspercenten vetten/oli√ęn bevat 1901 90 95  
andere 1901 90 99  
19.02 Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid    
deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid    
waarin ei is verwerkt 1902 11 00  
andere    
geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend 1902 19 10  
andere 1902 19 90  
gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid)    
bevattende meer dan 20¬†gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde waterdieren 1902 20 10  
bevattende meer dan 20¬†gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong 1902 20 30  
andere    
gekookt of gebakken 1902 20 91  
andere 1902 20 99  
andere deegwaren    
gedroogd 1902 30 10  
andere 1902 30 90  
koeskoes    
niet bereid 1902 40 10  
andere 1902 40 90  
19.03 Tapioca en dergelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke 1903 00 00  
19.04 Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen    
graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren    
op basis van mais 1904 10 10  
op basis van rijst 1904 10 30  
andere 1904 10 90  
bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen    
bereidingen van de soort ‚ÄěMuesli‚ÄĚ, op basis van niet geroosterde graanvlokken 1904 20 10  
andere    
op basis van mais 1904 20 91  
op basis van rijst 1904 20 95  
andere 1904 20 99  
bulgurtarwe 1904 30 00  
andere    
op basis van rijst 1904 90 10  
andere 1904 90 80  
19.05 Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel    
bros gebakken brood, zogenaamd kn√§ckebr√∂d 1905 10 00  
ontbijtkoek    
met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 30¬†gewichtspercenten 1905 20 10  
met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50¬†gewichtspercenten 1905 20 30  
met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten 1905 20 90  
koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes    
koekjes en biscuits, gezoet    
geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten    
in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85¬†g 1905 31 11  
andere 1905 31 19  
andere    
met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten 1905 31 30  
andere    
dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag 1905 31 91  
andere 1905 31 99  
wafels en wafeltjes    
met een gehalte aan water van meer dan 10¬†gewichtspercenten 1905 32 05  
andere    
geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten    
in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85¬†g 1905 32 11  
andere 1905 32 19  
andere    
gezouten, ook indien gevuld 1905 32 91  
andere 1905 32 99  
beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten    
beschuit 1905 40 10  
andere 1905 40 90  
andere    
matses 1905 90 10  
ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel 1905 90 20  
andere    
brood waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5¬†gewichtspercenten, berekend op de droge stof 1905 90 30  
koekjes en biscuits 1905 90 45  
ge√ęxtrudeerde en ge√ęxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd 1905 90 55  
andere    
met een gehalte van 5 of meer gewichtspercenten aan sacharose, invertsuiker of isoglucose 1905 90 70  
andere 1905 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.